Klub psychotroniky a UFO * Megalit


K - CZ.DC - Rumburk - kamenné dílo - hvězdice na Dymníku 

Původ problému a postup zkoumání

Neobvyklé kamenné dílo vzniklo v letech 2003-2004.

Umístění

-         u Rumburka, na vrchu Dymník či Rauchberg - Kouřový vrch

Popis, nákresy
- Je zde postaveno 22 štíhlých žulových obelisků, každý váží kolem 4 tun a je 5 až 6 metrů dlouhý. 12 z nich dělí obvod kruhové stavby o průměru 30 metrů na 12 stejných dílů a deset dalších je symetricky umístěno uvnitř kruhu.

Všechny kameny jsou mezi sebou propojeny šedavými a načervenalými žulovými chodníky vytvářejícími labyrint, v jehož středu se objevuje hvězda složená z trojúhelníku směřujícího nahoru a z trojúhelníku směřujícího dolů. Dávný symbol má řadu významů, ale v podstatě znamená, že řád nebe je podobný řádu země a člověk stojí jako svorník uprostřed. Jindy se čte jako pobídka k tomu, aby úsilí člověka v rovnováze směřovalo k praktickým záležitostem i k věcem, jež jej přesahují, a že stejně obojí je nerozlučně propleteno do jednoho většího celku.

Stavba vznikla poté, co místní podnikatel a pozdější investor M. Bernas odkryl při rekonstrukci kanalizace v Jiřetíně pod Jedlovou sérii dlouhých, velkými klíny naštípaných žulových překladů, které přemosťovaly místní potok. Ten byl sveden, jak je tomu v Sudetech obvyklé, nejprve do kamenného koryta, jež bylo později z důvodu úspory místa překryto. Architekt Karel Dobner byl požádán, aby z kamenů vytvořil nějakou asambláž, a protože velkých kamenů bylo dvaadvacet, vzpomněl si, že číslem dvaadvacet se po mnoho let velmi upřímně a umanutě zabýval Ladislav Moučka, autor několika nekomerčních knih o posvátné geometrii a kabale. L. Moučka navrhl, že kameny by měly být vztyčeny v uzlových bodech obrazce, který navazuje na kabalistický, trojnásobně proniknutý strom života. Tato složitá hvězda by mohla představovat jeden z nejsilnějších obrazových symbolů ezoterické tradice. Nejednalo se tedy o nějakou kopii Stonehenge, ale o tvorbu krajinné hvězdy, která odpovídá tradici křesťanské kabaly a v samotném okolí místa nějak souzní s čtvercovou loretou významného dvorního architekta Lukase von Hildebrandta.

Kamenná hvězda je umístěna do krajiny v sedle mezi dvěma návršími, na okraji dávného sopečného kráteru. 
Fotografie  (Petr Fiala, KPUFO DC)
Literatura
1.) Cílek, V.:  Právo na krajinu. Dokořán, Praha 2005