Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX - CZ.SO - Kamenice - Švédský kámen

Původ

O nálezu kamene podala v březnu 2007 Lenka Ticháčková. V červenci 2007 místo prozkoumáno J. Helšusem z KPUFO. Dle místních nese název „Švédský kámen“. Nejbližší víska – spíše chatová osada - nese příznačný název Kamenice. Zřejmě je o umělé vztyčení kamene na paměť nějaké události (možná až z 30. leté války?). Nejedná se tedy o menhir. 

Popis   

Hornina: pískovec. V okolí se nachází značné množství kamenů různých velikostí ze stejného materiálu. Stojí na umělém návrší, výška je 160 cm nad terénem, základnu tvoří nepravidelný pětiúhelník o max. průsečíku 100 cm. Mírně nakloněn k západu.

Mapa  

Přibližné souřadnice:  50°7´12,11“N,  12°39´11,06“E.

Pověsti

Podle pomístního názvu "Švédský kámen" by se k němu mohla vztahovat nějaké událost či pověst z pobytu švédských vojsk za třicetileté války. Ty však dosud nebyly zjištěny.

Fotografie  

Kámen (foto : J. Helšus, červenec 2007) Okolí kamene

Zkoumání

Průzkum KPUFO - červenec 2007

Literatura

Ticháčková, L. : dopis 3/2007

Helšus, J.: zpráva 8/2007, foto