Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MX - CZ.PZ - Jílové u Prahy - Kameny na Boží skále a Kněží hoře

Původ 
Na výskyt kamenů upozornil místní badatel.  
Popis a postup zkoumání
Na Boží skále je kámen, připomínající menhir. Je několik metrů od zalesněné ho vrcholu kopce. V blízkosti Boží skály je Kněží hora, na jejímž vrcholku je rovněž soustava kamenů. 
Mapa

Názory

Kněží hora byla prý posvátným místem keltských rituálů. Stojí-li se na Kněží hoře, menhir na Boží  skále je vidět v nějakém významném směru (v jakém, to bude předmětem průzkumů). 

Foto
 
Menhir na Boží skále

Foto : Pasoft, 2002

Soustava kamenů na Kněží hoře
Literatura
1) Dopis do KPU, 2002