Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhiry ? MMX - CZ.PT - Javorník
Původ

Na kámen upozornil P. Kozák (1) "Při jedné vycházce Javornickou hornatinou, která je předhůřím Šumavy, za cílem úplně bezvýznamným jsme míjeli kámen stojící na severním svahu Javorníku. Byl, pravda, podivný, ale myšlenka, že by mohlo jít o menhir, si klestila cestu jen pomalu. I když jsem jej psychotronicky prozkoumal s kladným výsledkem, váhal jsem dost dlouho s vyslovením závěru o pravosti megalitu. Teprve řada kolegů, které jsem později s kamenem seznámil, mě v tomto názoru utvrdila, když svou energií přesvědčil i je. Název Měsíční kámen jsme mu dali až po delší době pro obrazec na jeho západní straně, připomínající srpek." 

Pozdější badatelé a návštěvníci nacházeni v okolí další vztyčené kameny.

Popis
Menhir není vůbec zvětralý, což je dáno kvalitou vyvřeliny, Jeho tvar není klasický; půdorys je obdélníkový, dokonce se blíží čtverci. Vrchol není oblý ani špičatý, nýbrž je tvořen ostrou hranou po celé délce. Dvě strany jsou svislé, druhé dvě jsou válcové plochy se shodným zakřivením protínající se ve vrcholové straně. výška je asi 1,8 metru. (1)  
Mapa
Stojí na severním svahu vrchu Javorník. 
Průzkumy a názory

Podle názoru P. Kozáka tento kámen oplývá energiemi, zjištěnými psychotronickými metodami, což je pro něj důkaz, že jde o menhir. 

"V kamenu se setkávají zemská a kosmická energie a probíhá zde stejná transformace jako v jiných menhirech. Každá strana vyzařuje ale energii v jiné úrovni, i když vždy v kladné polaritě. Nezávisle na polaritě působí jižní strana svým zářením na člověka poněkud agresivně a v její blízkosti lidé přicházejí o část životní a sexuální energie a také o sílu čerpanou z kosmu. Kámen vyzařuje silně vzhůru, a to velmi, velmi vysoko. I přes skutečně zvláštní energetické projevy je celkový postoj tohoto kamenu k člověku přátelský,jako by byl potěšen tím, že je předmětem naší pozornosti. Zdá se, že kdysi představoval střed okolních událostí. Lidé jej navštěvovali, kdykoli potřebovali jeho léčivou pomoc nebo radu a místní druidi s ním byli ve stálém kontaktu." (1) 

Je zřejmé, že kameny jsou místní a činí dojem umělé manipulace, a nebo byly náhodně vztyčeny. Není vyloučeno, že další postavené kameny byly vztyčeny v poslední době. 

Fotografie
"Měsíční kámen" - nahoře (1), dole (2)   "Manželé", (nahoře), "Mudrc" (dole) (2) 

Odkazy a literatura

1) Kozák, P.: Místa působení. Archet, České Budějovice, 1997

2) Menhiry na Javorníku. http://menhiry.mysteria.cz/mjavornik.htm