Klub psychotroniky a UFO * KPU Megalit


Menhir : MM - CZ.NY - Hradišťko (Horní Kersko
Původ

Kámen byl objeven na základě mapové rešerše a pomístního názvu U kamene v lese u Hradišťka nedaleko Sadské. Kdysi byl odvlečen, později znovu osazen údajně na původní místo.

Popis

 Pískovcový kámen výšky 0,8 metru, poněkud opracovaný. Rozměry - výška 0,75 m, hmotnost 0,2 t. Hornina : bělošedý, jemnozrnný, křemenný pískovec s ojedinělými valouny křemene. Tmel je vápnitý. Hornina je druhohorního stáří (svrchní křída, perucko-korytanské souvrství, okolo 90. mil. let.) Vyskytuje se v blízkém okolí kamene

Mapa
Kámen stojí na okraji lesa ve vzdálenosti asi 100 metrů od levého břehu Labe a zhruba 1600 metrů jihozápadně od obce Hradišťko, asi 2,8 km východně od Semic, asi 450 m od silnice 

Fotografie

Pověsti a průzkumy
Na katastru Hradišťko byly nalezeny keltské hroby. 
Odkazy a literatura
1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999
2) Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990