Klub psychotroniky a UFO * KPUFO Megalit


Menhir : MM - CZ.PZ - Horoměřice 
Původ

Stupeň a způsob opracování kamene vyvolává podezření, že nejde o kámen původní. V září roku 1995 byl poničen při zemních pracích a v roce 1996 byl oplocen.

Popis

 Původně šlo o o čtyřboký hranol z tvrdého pískovce, který byl zakončen otesanou hlavou s plochým, hrubě provedeným obličejem. Jeho horní část byla odlomena. Kámen 0,94 metru vysoký (dříve asi 1,10 metru)  

Mapa
Kámen stojí asi sto metrů za posledním domem ulice Ke skále směrem ke Kozím hřbetům, pod lipou vedle kříže. 

Fotografie

Stav z roku 1995

Stav z roku 2008

(KPUFO)

 
Pověsti a průzkumy
V okolí zaznamenány nálezy volutové a šňůrové keramiky, zvoncových pohárů aj. 
Odkazy a literatura

Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999