Klub psychotroniky a UFO * KPUFO Megalit


MMY - CZ.CV - Droužkovice  
Původ

Na dominantním a malebném místě u jezera stávaly od nepaměti menhiry, původně snad bývaly tři. Dvojici kamenů, kterým se podle dochované německé pověsti říká Generalsteine, stály na katastru obce Chomutov. V roce 1997 byly zničeny a odvezeny neznámo kam. Podle šetření v místním hostinci je prý na jaře vyrýpnuli buldozerem a odvezeny na skládku do Tušimic, kde zmizela jejich poslední stopa. Podle jiné zprávy si je prý někdo odvezl na zahradu, snad do plotu.

V roce 2008 obec nahradila ztracené kameny jinými. (3)

Popis
Dvojice kamenů byly tvořeny hrubozrnným rezavě hnědým permským pískovcem, jež pochází z místa kolem 25 km vzdáleném. Jejich výška byla 103 cm a 90 cm. Oba kameny dohromady vážily asi 300 kg. Byly umístěny v přibližně severojižním směru, v patě od sebe ve vzdálenosti 64 cm, a horní konce 115 cm. Kameny stávaly na místě nijak vyvýšeném, ale směrem k jihovýchodu, pohledem přes kostel ve vsi, je dobře vidět výběžek Džbánu s Rovinou, kde se nacházejí kounovské kamenné řady.   
Mapa
Kameny stály v místě rozvětvení polní cesty vedoucí z Droužkovic směrem k Chomutovu, asi jeden kilometr od středu obce, asi v polovině cesty mezi Droužkovicemi a Chomutovem.

Fotografie

 
Původní kameny (2) Nové kameny (3) (3) (3)  
 Pověsti a průzkumy

V blízkosti Na Manovici objeveny keltské kostrové hroby (nálezy jsou uloženy v muzeu Chomutov). 

Odkazy a literatura

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999

2) Turistický průvodce Tajemné menhiry v Čechách z roku 1995

3) Hříbal, V.: dopis do KPUFO, 4.4.2011