Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir 1) MM - CZ.AA - Dolní Chabry  2) MX - CZ.AA - Dolní Chabry
Původ

1) Menhir se jménem Zkamenělý slouha stál od nepaměti osaměle na louce poblíž státní silnice z Prahy do Veltrus v katastru obce Chabry. Údajně při kopání v roce 1910 objeven ještě druhý kámen, velmi podobný prvému, který se nedochoval. Později byl obklopen rozrůstající se zástavbou rodinných domků a ve druhé polovině šedesátých let 20. století se ocitl v oplocení předzahrádky objektu číslo popisné 542 v Ládevské ulici č. 29 v Praze 8. 

2) V roce 2003 byl nalezen vedle postaveného kamene zakopaný druhý kámen. Ten však neměl na nalezeném místě své lůžko, a že byl zřejmě na zahradu přemístěn z blízkého okolí. Jan Jakub Soukup vlastníma rukama a bez podpory institucí, kámen vykopal a za pomoci autojeřábu a svých přátel Menhir II. 3. 8. 2006 postavil. (2)

Popis

1) Kámen 1,5 m vysoký a 1,0 t těžký stojí v plotu rodinného domku čp. 542 na Ládevské ulici 

Hornina : světle šedý jemnozrnný svrchnoproterozoický silicit (starohory, přes 600 mil. let) protkaný nepravidelnou sítí žilek mléčně bílého křemene. Na povrchu puklin jsou limonitové (železité) povlaky. Na pravém boku kamene je poloha tektonické brekcie.

Původ kamene je zřejmě hřbet Ládví, který je od menhiru vzdálen 1 km, jv. směrem a je tvořen silicity. Dalším možným zdrojem jsou silicitové skály Velká Skála a Na Skalkách vzdálených 2,5 - 3 km jz. směrem. 

2)

Mapa
Nákres : (1)

Fotografie 

Foto D. Tramba (2004) Stav z roku 1914 (podle Eduard Štorcha).  Druhý kámen (2007) - foto (3) foto (3)
Pověsti, průzkumy

V okolí kamene zaznamenány keltské nálezy, ale i památky šňůrové keramiky, zvoncových pohárů aj. Pan Soukup každopádně odhaduje, že historie chaberských menhirů spadá až do období 12 tisíc až 2 tisíce př. n. l. Vzdušnou čarou cca 1 km se našly ostatky pravěkého osídlení, tak třeba tam spadá původ těchto kamenů.

Odkazy a literatura

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999    

2) Poutníci zakletí do kamene. http://www.chabry.tripcar.net/tiki-index.php?page=menhir

3) Erdeová, J.: dopis do KPUFO, 10/2007