Prezentace projektu Paranormální výzva na pražském zasedání Klubu Psychotroniky a UFO

8.listopad 2014

V sobotu 8. listopadu jsme navštívili pražské zasedání Klubu Psychotroniky a UFO, o.s. (KPUFO). Kromě jednání klubu zde bylo pro účastníky připraveno několik prezentací, včetně naší prezentace o Paranormální výzvě.

Zasedání klubu začalo v 10 hodin dopoledne v Praze na Vinohradech, v restauraci U vodárny. Klub Psychotroniky a UFO je zájmovou organizací, sdružující badatele i zájemce o oblasti psychotroniky, alternativní medicíny, archeoastronautiky, problematiky neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a další anomální jevy, sporné a nevysvětlené úkazy a události.

Na 13. hodinu byl tajemníkem klubu, panem L. Šafaříkem, na toto setkání pozván pan Karel Wágner, který se dlouhodobě věnuje problematice anomálních jevů a píše o nich pravidelně na svém internetovém blogu. Pan Wágner vystoupil se svou prezentací věnované Paranormální výzvě, posluchače v bodech seznámil s projektem a vysvětlil, proč s ním sympatizuje. V rámci své prezentace představil Jakuba Kroulíka, mentalistu a specialistu na podvodné provádění paranormálních jevů, který s Českým klubem skeptiků Sisyfos na projektu spolupracuje při prověřování paranormálních schopností jako nestranný dohled. Jakub Kroulík hovořil o pravidlech a průběhu testování uchazečů. Zejména podrobněji rozvedl a praktickou ukázkou osvětlil důležitost kritéria dvojité zaslepenosti testu, které obsahují všechny testy v rámci Paranomální výzvy.

Prezentace o Paranormální výzvě byla členy klubu vřele přijata a přispěla k zajímavému dialogu pokračujícím i po skončení prezentace. Zejména zajímavé bylo slyšet, jak mnoho členů KPUFO má s prověřovanými fenomény podobné zkušenosti jako tým Paranormální výzvy. Z tohoto důvodu jistě nebude na škodu zůstat i nadále ve spojení a o svých badatelských snahách se navzájem informovat.

Ze stránek: http://www.falesni-hraci.cz/cs/blog/paranormalni-vyzva/prezentace-projektu-paranormalni-vyzva-na-prazskem-zasedani-klubu-psychotroniky-a-ufo