Pozoruhodné aktivity KPUFO

Občanské sdružení Klub psychotroniky a UFO (KPUFO) má zdánlivě, alespoň podle názvu, s kamenem pramálo společného. Když se ale dozvíme, že v něm pracuje i sekce Megalit, už přihořívá.

A tak se jednání klubového sněmu, pořádaného 6. listopadu 2010 v Praze a spojeného s menší odbornou konferencí, soustředilo kromě jiného na prokázané či domnělé megalitické objekty na našem území. Jako host s hlavním příspěvkem na toto téma (megality z pohledu geologa) byl přizván Jiří Slouka, mj. člen redakční rady časopisu KÁMEN. Téma vyvolalo fundovanou diskusi a je jisté, že zde vzniká zajímavá spolupráce.

S prezentací 1. dílu své nové knihy Kameny krve a víry vystoupil Pavel Kroupa. Jde o zdařilou publikaci shrnující dnešní poznatky o megalitické kultuře a nabízející další otázky a podněty k bádání. Knize budeme v blízké době věnovat víc pozornosti.

Je nutné rovněž vyzdvihnout záslužnou snahu klubu o vybudování naučné stezky po megalitických objektech na Žatecku. Projekt naučné stezky Kluček-Tasov je zatím ve stádiu odborně konzultovaného návrhu.

KPUFO je seriózní sdružení erudovaných zájemců o „záhadologickou“ problematiku, která se v mnoha průsečících setkává s problematikou dějin kamene a jeho využití. Nabízí se zde proto široké pole dalších kontaktů a vzájemné informovanosti.

Mozaika č.1/2011, Revue Kámen, http://www.revuekamen.cz