Psychotronika slaví výročí

Ve dnech 14. - 16.6. 1973, před 35. lety proběhla v Praze první mezinárodní psychotronická konference, kterou zorganizovala tehdejší sekce pro výzkum psychotroniky při Komitétu aplikované kybernetiky ČSVTS. Konference se stala významným mezníkem v rozvoji psychotroniky ve světovém měřítku. Po této konferenci následovaly další v Záhřebu, Sao Paulu, Vermontu a Bratislavě.

Psychotronika je definována jako interdisciplinární vědní obor, stojící na hranicích dosavadního pojetí vědy. Hlavní doménou psychotroniky a zároveň její zvláštností je zkoumání distančních interakcí mezi živými a neživými subjekty a objekty. Psychotronika má od začátku dvě roviny - první je filosoficko-psychologická a druhá technicko-fyzikální. To má pomáhat při utváření komplexní metody poznávání skutečnosti a objektivních příčin psychotronických jevů.

“Psychotronika se zrodila v důsledku historické nutnosti přehodnocení parapsychologie použitím metod přírodních věd a marxistické materialistické dialektiky. Má hluboké kořeny v lidském poznání,“ říká dnes už jediný teoretik psychotroniky v ČR, Ing. Oldřich Válek. „Není také možné si plést komerční a mnohdy podvodné zneužívání psychotroniky s jejím vědeckým charakterem. Psychotronika překonáním svých historických zdrojů a svým metodologickým přístupem vytvořila základy novodobé potenciální vědy.“

V bývalém Československu působily dvě výzkumné pracoviště na výzkum psychotroniky, které vedli profesor Dr. František Kahuda a Dr. Zdeněk Rejdák. Dnes tyto výzkumníky soustřeďuje Sdružení badatelů v psychotronice při Klubu psychotroniky a UFO, o.s.