Členovia košického Klubu psychotroniky a UFO skúmajú každý nezvyčajný úkaz, o ktorom sa dozvedia

Záhradou kráčala čudná postava, nad mestom lietali farebné gule


Azda každý z nás už počul nejakú strašidelnú príhodu, no málokto ju považoval za hodnovernú. Niektoré však, či chceme alebo nie, stoja na reálnom základe. Väčšina ľudí si ich nepripúšťa a pri počúvaní neuveriteľných príhod sa zasmeje. Sú však aj takí nadšenci, ktorých mysteriózne javy zaujali natoľko, že sa venujú ich skúmaniu. Na Slovensku existuje Klub psychotroniky a UFO (KPUFO.EU/SK). Jedným z jeho členov je 27-ročný Martin z Košíc.

UFO, Poltergeist, či iné paranormálne javy sú na Slovensku a nielen tu pokladané za výmysly. Čiastočne za to môžu filmy a seriály, venujúce sa tejto tématike. V nich sú podobné javy často nadnesené či až príliš prikrášlené. Výsledkom je, že namiesto toho, aby v ľuďoch vyvolali strach či zamýšlanie sa nad reálnosťou príbehov, spôsobujú skôr zábavu.

Tieto filmy priviedli k "ufozáľube" Martina. "Tejto záľube sa venujem od malička. Mal som rád fantastické filmy, čítal sci-fi. Odtiaľ je len krôčik k záujmu o vesmír a iné civilizácie." Pravú "záhadológiu" začal rozvíjať po roku 1996, keď bol pracovne v Českej republike. Tam sa zoznámil s kolegami z KPUFO. "V minulosti existovalo niekoľko UFO klubov aj na Slovensku. Väčšina z nich sa však rozpadla. Kvôli zlej organizácii alebo iným faktorom. Medzi pár nadšencami teda vznikla myšlienka založiť niečo podobné aj v krajine pod Tatrami."

Slovenský Klub psychotroniky a UFO nemá oficiálnu podobu. Ide o skupinu ľudí, ktorí vedú databázu nezvyčajných úkazov, stretávajú sa a skúmajú záhady. "Kedže nejestvujeme oficiálne, nemáme ani stály počet členov. V širšom okruhu záujemcov o záhady je zhruba 30 až 40 ludí. Tých, ktorí sa záhadam venujú detailne, je len 10. Je to kvôli tomu, že málokto dokáže ísť veci až na kosť. Väčšina si len preštuduje nejaké pozorovania, pozháňa informácie z internetu a podobne. Tí, ktorí tvoria užší kruh, sú však ochotní skúmať vec detailne. Napríklad pri záhade strašidelného domu sú ho ochotní navštíviť, dokonca nejaký čas skúmať. V Košicach sú takí členovia dvaja. Vekovo a sociálne ide o rôznych ľudí. Prevláda názor, že ľudia venujúci sa podobnej tématike, sú len introvertní študenti či dôchodcovia, ktorí nevedia čo so svojim časom. Nie je to pravda. KPUFO má členov v radoch pracujúcich aj medzi študentami a dôchodcami."

V minulosti existovalo na Slovensku viacero UFO klubov. "Sedieť okolo stola a radovať sa z toho, že nás navštívil E.T. mimozemšťan, bolo po čase nudné. Kvôli tomu sa kluby rozpadali." Podľa Martina to však nie je až taká škoda. Mnohé UFO kluby totiž boli komerčnou záležitosťou, na ktorej sa chcel niekto "nabaliť". Tešili sa popularite len preto, že šlo o niečo nové, čo tu nikdy nebolo. Po čase sa téma vyčerpala.

Podľa Martina nejde len o detskú záľubu. UFO je celoživotné hobby a "srdcovka". "Riešiť problémy, to nie je nijaké nadšenie ani fanatismus, že je tu niečo cudzie, nepochopiteľné. To ma nebaví. Chcem (a hovorím aj za svojich kolegov) prísť tým podivným javom na kĺb. Klásť si otázky, ktoré možno ešte nikto nevyslovil. A tiež oddeliť chýry a nezmysly od reálnych javov. Aby zostalo len to, čo by sa malo skúmať."

Hlavnou aktivitou členov KPUFO sú pozorovania a monitorovanie nezvyčajných javov v oblasti, v ktorej pôsobia. "Monitorujeme dianie v oblasti anomálnych javov na Slovensku. Zachytávame správy o UFO a ďalších podivných javoch. Tieto informácie sa spracujú v databáze, údaje sa porovnajú so zahraničnými zdrojmi. Súpisy problémov a nových informácií, potom rozošleme všetkým kolegom. Niektorí členovia absolvujú i miestne šetrenia." To znamená, že navštívia miesto, kde sa skutok odohral, rozprávajú sa so svedkami a podobne. Určite však neplatí zaužívaná predstava, ktorá vykresľuje ufológa ako človeka, ktorý celé dni sedí pri teleskope a hľadí na oblohu. Až 90 percent jeho práce totiž spočíva v práci s knihami a počítačom.

Názorov na to, či môže vo vesmíre existovať nejaká iná inteligentná bytosť ako človek, je mnoho. Prevládajú myšlienky, ktoré existenciu niečoho iného skôr zavrhujú. Vedecké názory sú však odlišné. Inteligenciu mimo Zeme dokonca označujú za veľmi pravdepodobnú. "A kto o tom pochybuje? Pokiaľ viem, nik z laikov ani vedcov. Skôr by bolo lepšie hovoriť o tom, či je možné, aby nás niekto druhý navštívil." Podľa Martina ľudia nemusia byť najdokonalejším tvorom vesmíru. "Laboratórna myš tiež nechápe podstatu spaľovacieho motora auta, ktorým vedec pricestoval do výskumného ústavu, v ktorom je umiestnená. A už vôbec nevie o výskumnom grante, ktorého je súčasťou..."

KPUFO sa nevenuje len mimozemským civilizáciám. Skúma každý nezvyčajný úkaz, o ktorom sa dozvie. "UFO je všetko to, čo je neidentifikované. Nie však ´neidentifikovatelné´! To si ludia často pletú. Neznamená to, že čo človek vidí na oblohe a nevie povedať, či je to vták, lietadlo, balón alebo koráb mimozemšťanov, musí byť koráb mimozemšťanov. Je to skrátka ´neidentifikované´. Postupne može pozorovateľ vylúčiť vtáka, lietadlo i balón. No ani potom nemôže potvrdiť, že skutočne ide o mimozemský objekt. A tak prípad zostane v kategórii UFO."

Ako Martin z vlastných skúseností potvrdil, jav, ktorý bol v minulosti označený ako UFO, môže byť po čase vysvetlený. Stále sa totiž objavujú nové a nové poznatky o prírodných dejoch. "Mám na mysli fenomén, nazvaný ´zemské svetlá´. Hypotéza hovorí o tom, že na miestach geologickych zlomov dochádza k treniu tektonickych dosiek a vzniku čudných plazmatických gúľ. Ak by sme si urobili štatistiku pozorovaní UFO, videli by sme, že sa UFO vo zvýšenej miere objavujú práve na takýchto miestach (okrem veľkých miest, kde žije veľa ľudí). Takže určité percento prípadov môže spadať na vrub týchto javov."

Slovenská databáza UFO obsahuje 460 prípadov. Ide o celkový počet, v ktorom sú zarátané aj prípady, ktoré by boli v dnešných časoch ľahšie vysvetliteľné. Aj tak však ide o nemalé množstvo. Nezaujímajú sa o nich len bádatelia KPUFO. Faktom je, že nevysvetlené javy skúmajú aj orgány každého štátu. "Nepoviem snáď nijaké tajomstvo, že každé vojenské letectvo má dôstojníka pre neidentifikované objekty. Ale kto túto funkciu zastáva u nás, neviem. Nijako totiž nespolupracujeme." Štát do fungovania klubu nezasahuje. Ako však Martin tvrdí, nie je príliš zhovievavý k ich aktivitám. "Často vytrhávame úradníkov a vedcov z kľudu svojimi otázkami a strkáme do všetkého nos. To sa im nepáči."

Pri výskumoch, ktoré podstupujú, sa musia opierať o nejaké metodické príručky. Bez toho by mohlo dochádzať k omylom a skúmanie by trvalo neúmerne dlho. Okrem odbornej literatúry si členovia KPUFO vytvorili vlastné teórie, podľa ktorých postupujú. "Záhadologickej literatúry je dnes veľa, no môže byť aj veľmi zavádzajúca. Je totiž robená pre zisk. Preto máme vlastné príručky aj metodiky ako pracovať."

Martin tvrdí, že nových členov nevyhľadávajú. "Našou úlohou nie je robiť okolo seba humbuk. Táraniny o vesmírnych ľuďoch nechávame iným. Sme bádatelia, ktorí pracujú a bádajú so svojmi najbližšími a priateľmi." Reakcií okolia nie je veľa, lebo málokto z kolegov v ich zamestnaní vie o ich koníčku.

Život ufológa je pestrý a nevšedný. Okrem nespočetných príhod, ktoré si pri skúmaní záhad vypočujú, ich zopár zažijú aj na vlastnej koži. Ako hovoria, človek niečomu takému neuverí, kým to nezažije na vlastnej koži. Niekoľko príhod už bolo aj medializovaných. V mnohom sa líšia, no všetky majú spoločné znaky. Každý príbeh začína spozorovaním neidentifikovaného svietiaceho objektu. Ten sa väčšinou pohybuje nelogickými smermi. Sprievodnymi znakmi sú nemohúcnosť svedkov hýbať sa či rozprávať. Často v tom okamihu nefungujú elektronické spotrebiče, mobily, počítače, televízory alebo celkovo vypadne elektrický prúd. Niektorí svedkovia hovoria aj o zážitkoch s malou postavou, ktorá má málokedy viac ako 1,5 m.

"Boli aj prípady, kedy dotyční hovorili o viac ako dva metre vysokom ´mimozemšťanovi´. Postavička väčšinou stojí nehybne, alebo drží svedka za ruku. Dotyčný často počuje akýsi vnútorný hlas. U väčšiny týchto ´šťastlivcov´ existujú po zvláštnom zážitku, počas ktorého boli v akýchsi mdlobách, zdravotné problémy. S tými si lekári často nevedia dať rady."

Okrem mimozemských zážitkov skúmajú členovia KPUFO aj takzvaný Poltergeist. Ide o zážitky s duchmi. Tie sú dosť časté. Väčšinou ide o zosnulých predkov, ktorí pred smrťou nestihli urobiť niečo, čo chceli. Premiestňovaním vecí po dome, čudnými zvukmi alebo manipulovaním s elektromagnetickým vlnením sa tak pokúšajú dať svojim príbuzným najavo, o čo ide. "Zaujímavé je napríklad štúdium jedného takého prípadu. V rodinnom dome na vidieku, ako hovorili domáci, strašilo. V noci im neustále padali rôzne predmety na zem. Bez ohľadu na to, v ktorej miestnosti sa nachádzali alebo z čoho boli vyrobené. Bádateľ prišiel na to, že v tom nejaká logika je. Z počiatočných písmen názvov každého predmetu sa totiž dali poskladať slová." V týchto prípadoch má však obyvateľ takéhoto miesta ťažkú pozíciu. Duch sa vraj nedá odohnať, ako tomu je vo filmoch. Často to končí odsťahovaním rodiny. Už pri prvých podobných náznakoch by sa vraj odtiaľ mali vysťahovať deti a tehotné ženy.

O pravdivosti prípadov sa dá polemizovať. Ich častý výskyt však naznačuje, že by nemuselo ísť len o klamstvá. Ťažko povedať, či ide len o čudesné výplody ľudskej fantázie v dôsledku zmenenej činnosti mozgu, prírodné javy alebo o skutočne čudné zážitky.

Krátky výňatok z databázy KPUFO, týkajúci sa okolia Košíc:

UFO.1993.02.00.SK. Košická Nová Ves - let telesa veľkého ako väčšie auto nad domami, pulzovalo z neho biele a oranžové svetlo.
UFO.1993.08.01.SK. Košice, Sídlisko KVP, smer na jazero Bukovec - od juhozápadu sa objavil predmet, letel trhavo a kľukato, mal tvar nepravidelnej rozmazanej gule, farbu plameňa sviečky, letel nehlučne. Po 15 sekundách objekt zmizol, akoby sa vypol
UFO.1993.08.03.SK. Košice - 21:00 nad Popradskou ulicou sa vznášala modrá guľa, ktorá letela približne od Banková ku FNsP
UFO.1993.08.16.SK. Košice, Čordákova ulica - na úrovni okna na 8. poschodí spozorovali oranžovožltú guľu, ktorá tam chvíľu nehybne stála
UFO.1993.08.17.SK. KE - Bankov, parkovisko Koliba - pod uhlom 30 stupňov smerom na východ elipsovitý predmet modrastostriebornej farby.
UFO.1999.14.xx.SK. Košice 2:17, - leto, na konci zahrady čudná postava v tmavom obleku, ako by sa z neho vyparovala voda a zároveň svietila do svetlofialovo - žltej farby. Stále šla rovno.
UFO.2004.08.11.SK. Košice - žiariaca guľa, vo veľkosti dlane. Trvanie asi 10 sekúnd, potom sa to svetlo zmenšilo, zmizlo a objavila sa namiesto toho červená prerušovaná čiara, chvíľu svietila a potom zmizla. Na oblohe neboli žiadne mraky.
UFO.2004.13.00.SK Východné SR - slabé sršanie zhora, neznámy objekt na nočnej oblohe presvetlenej mesiacom stál nad poľom, stratil sa vzápetí obrovskou rychlosťou
UFO.2007.01.01.SK. GE - Kojšov okr. Gelnica - svetlo oranžovočervenej farby sa nepravidelene pohybovalo na oblohe v rôznych smeroch, zastavovalo sa a asi po dvoch minútach zmizlo

Tomáš LEMEŠANI

Zo stránek: http://korzar.sme.sk