Přerušení seriálu ČT Detektor ničemu neprospěje

Česká televize se rozhodla od dubna nevysílat pokračování seriálu Detektor. Nejčastější názory odpůrců pořadu byly, že se do veřejnoprávního média nehodí. I když by se dalo pořadu leccos vytknout, v něm prezentované názory jsou součástí veřejného prostoru, a i jejich nositelé mají plné právo na to, aby byli slyšeni. Je třeba připomenout, že stejně jako kdokoliv jiný, i nositelé prezentovaných názorů jsou součástí naší veřejnosti, takže oháněním se „veřejnoprávností“ v tomto případě není zcela v pořádku. Odpůrci či zastánci jiných názorů mají opět plné právo vyjádřit se k nim z opačného, nebo jiného úhlu pohledu. Už jen proto, že by taková praxe skutečně poskytla obraz o stavu současného českého veřejného mínění k otázkám, stojícím mnohdy na pokraji zájmu společnosti.

Kdyby se nerozpoutala kampaň za zrušení tohoto pořadu a Detektor byl místo toho odvysílán, odezněl by v poklidu stejně jako mnoho jiných a s myšlenkami v něm prezentovanými měl každý možnost se vypořádat po svém. Kdo chtěl, mohl s nimi polemizovat, prostoru na vyjádření svého názoru je všude dost. Kdo nechtěl, nemusel pořad ani sledovat. Polemika o tématech, předkládaných v pořadu, mohla obohatit myšlenkový obzor mnoha lidí a přimět je k hledání vhodných odpovědí.

Ukončení Detektoru místo toho vzbuzuje otázky, proč byl tento pořad najednou, po odvysílání 12 dílů, vyhodnocen jako nějakým způsobem „závadný“. „Vyvolává to nutně otázky, co se mělo objevit v osmi nasmlouvaných a tedy přinejmenším částečně vyrobených dílech, které diváci už vidět nesmí,“ říká komunikační manažer KPUFO, dr. Jitka Lenková, která v některých dílech Detektoru také účinkovala. „Ti, kteří se o to zasloužili, však mohou být spokojeni jen částečně. Detektor zmizel z obrazovek, ale „závadné“ myšlenky, které se v něm objevily a ještě zřejmě měly objevit, nezmizí, ba ani jejich nositelé. Naopak. Vše dostává punc „zakázaného“ a tak tedy pro veřejnost daleko přitažlivějšího než doposud. Jako občanské sdružení zabývající se dlouhodobě a maximálně seriozně vším tajemným a záhadným nás tento zvýšený zájem veřejnosti samozřejmě těší,“ dodává.  

Klub psychotroniky a UFO o.s., upozorňuje, že všichni ti, kteří jsou ukončením vysílání pořadu Detektor zklamáni a chtěli by se o různých záhadách, odvysílaných i neodvysílaných, dozvědět něco víc, mají dnes k dispozici dostatek kvalitních informačních zdrojů. Kromě jiného třeba i na internetových stránkách www.kpufo.cz, nebo v klubových časopisech Záhady a zajímavosti nebo Cesty psychotroniky. A možná zde najdou i ještě zajímavější témata, než v Detektoru.

Tiskové prohlášení KPUFO, vydáno dne 04. 04. 2008