Mezi nebem a zemí

14. května 1991, tedy před 15 lety, se v Plzni sešlo 16 osob - badatelé a lidé fandící tajemnu, záhadám a všem nevyjasněným jevům. Společně založili Klub psychotroniky a UFO (KPUFO), organizaci, která se postupně rozrostla na území celé republiky. Dnes čítá bezmála 700 členů, jejími řadami prošlo na 2500 lidí. Po jeho vzoru vzniká KPUFO i na Slovensku. Luboš Šafařík, tajemník této organizace, patřil k oněm několika zakládajícím členům.

Jsme badatelé v tajemnu. Rozhovor s Lubošem Šafaříkem

Co vás vedlo k založení společnosti, která se věnuje věcem mezi nebem a zemí?

Když jsme začínali, cítili jsme potřebu vzájemného kontaktu, spolupráce s těmi, kdo se zabývají něčím nevysvětleným, neprobádaným. Byla to reakce na dosavadní myšlenkovou sterilitu a snaha o prezentaci informaci, které dosud byly opomíjeny. Je třeba připomenout, že v prvopočátcích společnosti tak vedle sebe působili ufologové, psychotronici, zastánci archeoastronautických teorií (např. Ericha von Danikena), lidoví léčitelé, kryptozoologové a jiní. Postupně se ovšem vše začalo trhat, jednotlivé proudy se oddělovaly, spolky se dělily a dělily, až postupně zanikaly a atomizovaly se. KPUFO se však vždy snažil zachovat onu původní strukturu, jednotu všech neprobádaných jevů a otázek a dnes je zřejmé, že to byla správná cesta. Vyplývá to právě z logiky věcí - anomální jevy je nutné chápat v jejich rozmanitosti, k jejich zkoumání se budou muset spojit různé myšlenkové směry.

Prošli jsme zajímavým vývojem. Vždy jsme se ale snažili, aby KPUFO nebyla organizací jedné osobnosti, jednoho myšlenkového směru. Strategie byla však vždy jasná - jsme badatelskou organizací, jde nám o to, aby z naší činnosti vycházely konkrétní údaje - zprávy a výsledky šetření. Jde nám o to, aby se co nejvíce našich členů přímo podílelo na nějakém badatelském úkolu. Aby zde nebyla propast mezi profesionálními badateli, spisovateli knih se záhadologickou tematikou a ostatními zájemci o tuto problematiku. Často totiž vidíme to, že tito profesionálové vytvářejí svými knihami a časopisy falešný obraz - vše je nám jasné, na všechno máme svůj pohled a davy fanoušků jej bezvýhradně sdílejí. Stačí se však podívat jinýma očima, očima badatele, ověřit si pravý stav věcí, a uvidíte, že je všechno jinak. A proto je nejlépe, aby si co nejvíce lidí ověřilo, co to znamená bádat a objevovat, aby poznali, že všechno není tak jednoduché, jak to vypadá napsané na stránkách knih a časopisů. Naši členové v tichosti pracují, nevystavují na odiv svou příslušnost, pokud to není třeba. Nepotrpíme si na schůze a plané tlachání, důležitá je pro nás badatelská sounáležitost, spolupráce a společná atmosféra. Každý krůček, i ten sebemenší, který udělá kdokoli z našich členů pro společnou věc, je důležitý.

Jaké aktivity klubu byste rád představil našim čtenářům?

Je jasné, že množství členů představuje í množství zájmů, pohledů. Monitorujeme veškeré dění v oblasti anomálních jevů - sbíráme a zkoumáme zprávy o UFO, anomálních jevech psychotronického charakteru, ale to není všechno. Vytvořili jsme souhrn všech nálezů obrazců v obilí v ČR, odhalili mnohé jejich prvky, soustředili jsme údaje o všech možných megalitických památkách, podílíme se na jejich ochraně. Nejsme nijak žárliví, vše, čím se zabýváme, najde každý na internetu. Máme specializované stránky např. k SHC (spontánnímu hoření lidí), k záhadám nacistické okupace, poltergeistu, k léčitelství, k tajemství templářů, k dispozici je album megalitických památek v ČR, podivné vynálezy a mnoho dalších. Každý okresní kroužek má navíc vlastní internetové stránky, kde prezentuje své záhady, tajemná místa, události, výsledky šetření apod.

Často je možné slyšet názory, že organizace se přežily, že dusí aktivitu, že je nejlepší vystupovat samostatně. Do jisté míry je to pravda, ale přesto mají spolky svou váhu. Těžko bychom jako jednotlivci docílili třeba toho, že se dnes očišťují kounovské kamenné řady a jedná se o další ochraně zajímavých lokalit. Předkládáme projekty na zkoumání řady jevů. Archeologové nabídli našim psychotronikům, aby pomohli s průzkumem dosud neprobádané lokality. Náš klub za malý členský příspěvek poskytuje členům rozsáhlé informační zdroje, společné působení a podporu v jakýchkoli aktivitách, blízkých našemu zaměření.

Léta od vás dostávám mailem zajímavé informace, vydáváte i nějaký časopis pro zájemce o věci mezi nebem a zemí?

Bez časopisu se taková organizace řídit nedá, to nám bylo od počátku jasné. Vznikl tedy klubový občasník, v podstatě samizdat ZAZ. Časem organizační otázky z časopisu přešly do informačního bulletinu klubu a občasník se stal tím, co jsme chtěli vždycky - sborníkem prací, materiálů, úvah, článků, zpráv. Dnes má na 800 odběratelů a 50 stránek, vyšlo už 72 čísel, vychází 5 krát ročně. Není to výdělečná aktivita, ale těší nás, když se dostává k čtenářům. Zveřejňujeme i kritické příspěvky, které nemohly vyjít jinde: filozofické otázky, hledání a pátrání, aktuální otázky, materiály z archivu, názory na nové knihy, přehled tisku a zpráv sdělovacích prostředků k našim oblastem zájmu, a také pohledy na druhý břeh - do tábora odpůrců. Je to badatelský časopis - má inspirovat, podněcovat k další aktivitě, hledání. Musí být kritický, přitahovat přemýšlivé čtenáře, i ty, kteří umí číst mezi řádky. Náš časopis není pro lenochy. 

V roce 2004 se součástí klubu stalo Sdružení badatelů v psychotronice (SBP) a KPUFO převzal i její internetový časopis Cesty psychotroniky. Řeší teoretické i praktické otázky psychotroniky, komentuje aktuální dění, uveřejňuje názory i odvážné hypotézy. Svůj tištěný bulletin má i sekce Megalit. Ten představuje otázky nejen kolem pátrání, ale i ochrany megalitických staveb, o jednání s úřady, institucemi, koordinuje působení s ostatními badateli.

Psychotroniku diskreditují podvodníci 

Jak se vaše společnost dívá na současnou psychotroniku ve světě i u nás?

Možná to někomu tak nepřipadá, ale psychotronika jako obor je v těžké krizi. Ano, přes tisíce léčitelů, knihy a časopisy říkám, že obor pomalu zaniká. Chybí teoretická základna, je zmatek v pojmech, nejsou prostředky na výzkum. A hlavně je psychotronika těžce diskreditována šarlatány, podvodníky. Největší publicitu mají evidentní nesmysly, omílají se stokrát ohrané a dávno vyvrácené teze. A to i ve vašem časopise - což není výtka, ale logické vyústění stavu, jaký v psychotronice je. Vždyť běžně je možné číst články o „kladné" či „pozitivní" geopatogenní zóně - už jste někdy viděli „příznivou" patogenitu? Nebo povídačky o „kladných" a „škodlivých" energiích - zajímalo by mne, jak tedy nazvat energii ze zásuvky. Je kladná, když uvaří čaj, nebo záporná, když praskne žárovka?

Hromadně se využívá neznalosti lidí, jejich důvěřivosti - straší se mobily, počítači nebo ptačí chřipkou a psychotronika je zneužívána jako zástěrka pro podvodné aktivity: prodej „zázračných" přípravků, obrázků, nálepek, „diamantové" vody, „tachyonizovaných" výrobků a dalších nesmyslů. Často se vracíme k starším článkům, materiálům z oblasti psychotroniky (Sdružení badatelů v psychotronice vytváří elektronický archiv takových materiálů), a něco takového tu nikdy nebylo. Nikdo už se nestará o ověření toho, co kdo zjistil „psychotronickou" cestou. Co je mi to platné, že mi „psychotronik" řekne, že „cítí" na mé zahradě kilo zlata. Dokud nevezme krumpáč a nevykope ho, je taková informace na nic. Dnes však všichni stojí v úžasu nad všemožnými nesmysly, které se zaštiťují tím, že byly získány nevím jakými mimosmyslovými kanály.

Probíráme se pracemi již, bohužel, zemřelého badatele ing. V. Patrovského, na internetu je souhrn jeho publikovaných i nepublikovaných článků, a je nutné říci, že i když to byl velmi svérázný člověk, jedno se mu upřít nedá: přistupoval k psychotronice (on říkal biotronice) vždy na základě zdravého rozumu a za pomoci experimentu, ve snaze vyloučit veškeré subjektivní vlivy, sugesci i to, když se přání vydává za skutečnost. Takže když někdo tvrdil, že má zázračnou vodu nebo jiný „zázračný" přípravek, on tím třeba nechal ovlivnit rostliny - zaléval je onou vodou, přípravek dal mezi klíčící zrna apod., a na základě porovnání s kontrolním vzorkem, tj. nijak neovlivněnými rostlinami, statisticky vyhodnotil vzrůst stonků a kořenů. Tak se ukázalo, jak to s onou „zázračností" bylo.

Řada lidí vykládá o patogenních zónách, o jejich působení, vymýšlí se nesmyslné stupnice jejich nebezpečnosti - od lehké nevolnosti až po okamžitou smrt (!), jeden opisuje od druhého ... Kdo však z oněch věhlasných psychotroniku zná původní práce od Dr. Hartmanna nebo J. Stangele aj.? Klienti, kteří si zaplatí vyhledání GPZ v bytě pak oprávněně poukazují na to, že ani dva psychotronici se neshodnou na jediném místě, kde jsou GPZ. Kdo dnes ví, jak je „objektivně" měřit? Patrovský to věděl a tyto práce znal. Na koleně dovedl zkonstruovat měřicí přístroje, různé detektory, i vlivů GPZ. Budeme se snažit jeho práce ověřit a zapojit do nové konstrukce odborníky a studenty.

Jsem přesvědčen, že teoretickou základnu psychotroniky dnes v ČR, po smrti dr. Zdenka Rejdáka, představuje pouze Ing. Oldřich Válek, náš kolega. Je autorem řady odborných studií a knih, které jsou ale na pokraji zájmu veřejnosti. A to je škoda. Jeho názory a práce by bylo třeba blíže představit i ve vašem časopise.

Rádi zveřejníme rozhovor s ing. Válkem. Jinak máte pravdu, že se kolem psychotroniky i léčitelství dnes točí spousta podivných lidí, kteří vám třeba po telefonu okamžitě sdělí, že spíte na 30 patogenních zónách, a tvrdí, že pokud jim pošlete 1600 Kč, obratem vám na dálku tyto zóny odruší a můžete vysadit všechny léky. Nebo že vám na dálku změní karmu a vy se uzdravíte. Lidé ale mají takové „zázraky" rádi, hlavně když na sobě nemusejí sami pracovat a stojí je to jen peníze. Jaké jsou vaše zkušenosti s úrovní našich léčitelů a různých terapeutů?

Pohoršujeme se nad podvodníky a šarlatány, ale platíme jim! Jak je možné, že jsou lidé schopni odkývat jakýkoli nesmysl, naletět na nebetyčnou hloupost? Na jedné straně musíme přiznat, že došlo k hrozivému propadu vzdělanosti. Na druhé straně se výborně hodilo, že se veškerá psychotronika a s ní spjaté léčitelství zahalilo hávem tajemnosti. Nikdo už se nezabývá podstatou oněch jevů, nepřemýšlí, jaké procesy se v psychotronice mohou odehrávat, co je možné a co možné není. A tak je možné vykládat a prodávat cokoli, co lidé snesou. Je jen na nich, zda dají podvodníkům šanci. Zda se o těchto jevech poučí, zjistí si pravý stav věcí a zařídí se podle toho. Všeobecně lze pozorovat, jak jeden psychotronik oznámí, co oplývá nebo neoplývá nějakou zvláštní energií či zázračnými vlastnostmi (např. šungit, diamantová voda, čárové kódy apod.) a ostatní, aniž by něco ověřili nebo se nad tím alespoň zamysleli, to všechno v poklidu odkývají. Snad aby nevypadali, že ony tajemné energie nepociťují. A proto lidé, kteří o těchto jevech přemýšlí a snaží se odhalit podstatu, nejsou po chuti „psychotronikům", existenčně a hmotně spjatým s takovou rádoby psychotronikou a léčitelstvím. Mnohokrát se na nás vznášejí jakési výtky, jak si dovolujeme pochybovat o zázračných léčitelích nebo že chceme ověřit, jak to je s tím či oním přípravkem či metodou. Jak je možné, že odsoudíme to či ono, když vlastně prý nikdo nezná podstatu jevů, a tedy je údajně dovoleno všechno. Tak by to ale být nemělo. Budeme nadále klást otázky, jak to s oněmi zázračnými vlastnostmi je, a požadovat důkazy, zda léčitel skutečně umí to, co slibuje. Je to naprosto přirozený požadavek rozumných a kritických lidí.

Je třeba odložit růžové brýle

Myslím, že řada našich zvídavých čtenářů bude mít po tomto rozhovoru zájem zapojit se do vašich aktivit, třeba sledovat UFO či kruhy v obilí. Co jim odpovíte?

Víme, jaký je hlad po záhadách, po všem tajemném. Vidíme, jak takové záhady vznikají, jak se vytvářejí, jak žijí svým vlastním životem, jak se větví a košatí, a pak se náhle téma vyčerpá a je konec. Snažíme se najít všude střízlivé racionální jádro, bez ohledu na mediální humbuk. Vidíme také, jak se lidé odcizili přírodě - každá zvláštnost je vykládána jako působení nějakých neznámých sil. Ano, jsou zde záhady a anomálie a je jich hodně. Před časem se např. diskutovalo o příčině podivně pokroucených stromů v jednom lesíku u Jihlavy. Vyrojily se neskutečné názory - že to symbolizuje usekané hlavy, že na tom místě kdysi probíhala bitva a je to znamení zabitých vojáků, nechybělo ani působení tajemných energií. Až jeden kolega místo dotazování se kyvadla zašel za pamětníky a zjistil, že ty stromy byly v mládí uřezány kvůli bažantnici. A bylo po záhadě.

Občas slyšíme hlasy, že když jsme spolek zabývající se záhadami mezi nebem a zemí, neměli bychom je fakticky bourat. Nu ano, třeba je to tak. Nechápou, že i negativní výsledek je výsledek. Odděluje se zrno od plev a může se pátrat po skutečných záhadách. Není možné vykládat každý pokroucený strom jako působení mimozemšťanů! Nedávno proběhly v TV zprávy o poltergeistu v Bobrové. V jedné březnové noci se tam začaly dít podivné věci - praskat sklo, rozbíjet, a dokonce se převracet nábytek, to vše i za přítomnosti svědků a hasičů, které rodina okamžitě povolala. Zatímco skeptici ze Sisyfa měli ihned jasno a bez jakéhokoli zkoumání vyhlásili, že obyvatelé si mnohatisícovou škodu udělali sami z jakési recese, vyrojila se řada „vymítačů duchů", kteří si s virgulí hráli na exorcisty. Obyvatele domu mediální humbuk a jarmareční psychotronika totálně znechutila a odmítli další zkoumání. A to není jediný případ.

Stále hledáme cesty, jak propojit badatele z různých spolků a postupovat koordinovaně, bez mediálních a komerčních vlivů a s plnou kontrolou působení jednotlivých psychotroniku. Jen se podívejte, jaké jsou jejich výsledky v případě pátrání kriminalistů. Ano, můžeme se dočíst holedbání řady „jasnovidců", jak se zlatým kyvadlem našli to či ono, jak se jejich informace o pohřešovaných lidech či jiná tvrzení potvrdily. Tvrdí to ale, až když je po všem. Policejní údaje hovoří o něčem jiném. Potvrdila to práce studentky Policejní akademie, kterou jsme lektorovali. Údaje, které naše policie eviduje jako psychotronická zjištění, nevedou k téměř žádnému výsledku. Co z toho vyplývá? Je třeba se podívat pravdě do očí - ne všichni ti, kteří se za psychotroniky a jasnovidce vyhlašují, jimi opravdu jsou. Výjimečné lidské schopnosti, ať už k léčení nebo ke zjišťování informací jinými než běžnými metodami, jsou opravdu „výjimečné", to znamená, že je ovládá jen málokdo z nás. A i ti nejlepší, kteří takové schopností bezesporu měli, třeba G. Croiset nebo páter F. Ferda, se mohli splést. A taky se za to nestyděli. Dnes je však neomylných jasnovidců dvanáct do tuctu. Rozdávají rady napravo nalevo. Stačí však přijít se skutečným problémem, a jsou v koncích - a ještě dotčení, že pochybujete o jejich genialitě. Vždy každému radíme, aby si důkladně prověřil, kterému léčiteli se svěří do péče. A i přesto stále působí „léčitelé", kteří vám najdou 20 zhoubných nádorů a za mnoho tisícovek vás „vyléčí". A když je odhalí reportérka, ještě ji napadnou. Proč léčitelské organizace takové praktiky veřejně neodsoudí?

Jak z toho ven? Rozdávat vlastní Bludné balvany? Pod řadu těch „sisyfovských" bych se klidně podepsal. Řešení je jen na nás. Prověřit, jak to s proklamovanými schopnostmi toho kterého léčitele je ve skutečnosti. A také informovat, co možné je a co možné není, kde je podstata anomálních jevů. Otevřeně diskutovat a spolupracovat, nezakrývat chyby, nezametat omyly pod koberec. A to není zrovna populární. Odhalení chyb, ale i vyložených podvodů by vzalo mnoha lidem vítr z plachet, omezilo jejich podnikatelské aktivity. Pro KPUFO nic takového neplatí. Ti, co nemají rádi růžové brýle, kdo chtějí bádat a objevovat a nebojí se kritických pohledů, jsou u nás vítáni.

Naše adresa: Klub psychotroniky a UFO, Borská 19, Plzeň 320 22, kpufo@kpufo.cz, http://www.kpufo.cz, http://www.psychotronika.cz.

Ptala se Ilona Manolevská

Meduňka č. 12, 2006