KAMENNÉ ŘADY JSOU VIDITELNĚJŠÍ

Klub psychotroniky a UFO docílil vykácení stromů z řad

KOUNOV. Plzeňskému Klubu psychotroniky a UFO, který pracuje na záchraně Kounovských kamenných řad, se podařil husarský kousek. Po několika dlouhých a marných jednáních s Lesy ČR docílil, že se jednotlivé řady začaly odlesňovat. V průhledech, které po vykácení stromů v těsné blízkosti kamenů vznikly, jsou řady krásně čitelné a upoutávají větší pozornost. Nyní by se již nemělo stávat, že je turisté, kteří se na řady vypraví, v lese nenajdou.

Projekt záchrany Kounovských kamenných řad ve svých plánech počítal s celkovým odlesněním řad, o tom však jejich majitel Lesy ČR nechtěl ani slyšet. „Že na celé odlesnění nepřistoupí, nás nepřekvapilo. Na pozemcích podnikají a znamenají pro ně zdroj dřeva, l když jako majitel zapsané památky by se Lesy měly ke kamenným řadám chovat úplně jinak. Podle zákona se mají o jejich zachování starat stejně jako jakýkoli jiný majitel památky," říká Jaroslav Helšus, vedoucí projektu záchrany.

Klub vedl s vedoucími pracovníky žatecké lesní správy, která pozemky s kamennými řadami spravuje, dlouhá jednání, která zpočátku vyznívala jako marná. „Nakonec tento kompromis, s nímž se v projektu počítalo jako s náhradním řešením, navrhl sám ředitel. Poměrně nás to překvapilo, protože zpočátku byl striktně proti jakémukoli kácení," říká Jaroslav Helšus. Jednání trvala asi rok, nyní Lesy ČR svůj slib začaly plnit.

Stromy v nejčitelnějších řadách jíž byly pokáceny a průhled, který proklestěním vznikl, má šířku tři metry. Po všech stromech, které rostly ve vzdáleností 1,5 metru po obou stranách řad, zůstaly jen pařezy. Zásah provedly Lesy na vlastní náklady.

„Prioritou je alespoň zachovat to, co se ještě zachovat dá. Z vlastní zkušenosti vím, jak rychle se stav kamenných řad v posledních letech zhoršil. Řadám se věnuji už od roku 1979. Tehdy jsme v lokalitě napočítali čtrnáct řad, které vedly přes celou šířku Rovin a tři další, které dosahovaly asi třetinové délky," popisuje. Před několik lety se sčítání opakovalo a výsledek byl hrozivý. Z původních čtrnácti dlouhých řad byla čtvrtina zničena. Některé kameny byly při těžbě manipulací s kmeny roztahány mimo původní řad a další byly těžkými stroji zatlačeny, do země. Sice se tedy teoreticky v lokalitě nacházejí, ale snažit se řady uměle zkompletovat, by nebylo rozumné.

„Bylo by to dobré jen pro turisty. Pro badatelskou činnost by to znamenalo katastrofu. Pokud se jednou dopracujeme k metodám, které by nám o kamenných řadách mohly něco říct, dodatečně umístěné kameny by badatele zbytečně mátly a patrné sváděly na špatnou cestu. Proto je v tuto chvíli rozumnější zachovat řady v podobě, v jaké jsou. Lesy ČR slíbily, že průklestem jejich péče neskončí. Řady budou pravidelně prořezávat, aby opět nezarostly," říká Jaroslav Helšus.

Dalším krokem, který má Klub psychotroniky a UFO v plánu, je vylepšení značení na kamenných řadách. Největší problémy dnes mají turisté při hledání kamene Paegas, jenž je sice sám označen cedulí, ovšem cesia, která k němu vede mezi mladými stromky a šípkovými keři, nikoli. S novým značením pomůže buď rakovnický odbor životního prostředí, nebo Klub českých turistů. „Přes kamenné řady také vede naučná stezka, na jejíchž informačních tabulích jsou některé zavádějící údaje, i ty bychom rádi uvedli na pravou míru, kolega Šafařík také rozeslal nějaké žádosti o granty, zatím však bez úspěchu," uzavírá vedoucí projektu.

Markéta Polívková

Raport - 12.5.2006