Metelské Stonehenge je unikát


Horní Metelsko - Do seznamu státem chráněných památek by se podle "ufologů" měly dostat obří kruhové valy u Metelska na Horšovskotýnsku. Kvůli těžbě dřeva jim hrozí zánik. 

Signalizační zařízení, zbytky dávnověkých modliteben, lesních školek nebo ohrad pro dobytek? Názory ufologů a archeologů na účel využití záhadných kruhových valů u Horního Metelska na Horšovskotýnsku se liší. 

V jednom se však oba tábory shodnou. V Čechách naprosto ojedinělé objekty zaznamenané již ve starých vojenských mapách z roku 1764 je třeba chránit. 

"Jsme zřejmě poslední generace, která ještě má možnost něco udělat pro jejich záchranu," říká veterinář Pavel Kroupa ze Šibanova, který je členem Klubu psychotroniky a UFO. 

Obří kruhové valy o průměru od 98 do 196 metrů v lokalitě Sněm podle něj musely mít význam i ve středověku, protože byly neustále obnovovány. Jenže chybí cokoli, co by napomohlo rozluštění hádanky, proč a kdy vlastně kruhy vznikly. 
Největší z geometricky řazených kruhů byl už nenávratně poničen hospodářskou činností. Zmizel i další kruhový val u nedalekého Věvrova. 

"Chceme lidi a především pak majitele pozemků, tedy Lesy ČR přesvědčit o unikátnosti celé lokality," dodává Kroupa. V zahraničí je podle něj zcela běžné, že podobné útvary bývají turistickou senzací. 

Ochranu si lokalita plná kruhových valů, mohylových pohřebišť a pravěkého hradiště zaslouží i podle mínění památkářů a archeologů. Uznávaná archeoložka Eva Čujanová - Jílková, která lokalitu v polovině 70. let zkoumala, se domnívá, že se nejspíše jedná o obdobu známých anglických Stonehenge. 

"I kdyby to byly skutečně pouze pozůstatky starých ohrad pro dobytek, jde o naprosto ojedinělou věc," domnívá se archeolog Muzea Chodska Petr Kausek. 

Do hornometelského Sněmu se na jaře psychotronici i archeologové vrátí kvůli dalším průzkumům. Národní památkový ústav navíc zřejmě podá na ministerstvo kultury návrh prohlásit kruhové valy za památku. Už jenom proto by majitel pozemků při další těžbě dřeva musel postupovat šetrným způsobem. 

METELSKÉ STONEHENGE 

A-D kamenné kruhy * Nejmenší měří 98 m * Největší měří 196 m *  V okolí jsou mohylové hroby. (Zdroj: KPUFO Plzeň)


OTÁZKA PRO: Pavla Kroupu ze Šibanova, člena Klubu psychotroniky a UFO

Proč se vlastně snažíte zachránit kruhové valy nacházejících se u Horního Metelska? 

"Protože jde o naprostý unikát. Tyto valy, které nazýváme objekty typu "henge" podle anglického Stonehenge nebo Woodhenge, jsou zakresleny už ve starých vojenských mapách (viz. malý snímek). Jenže málokdo ví, o jak zajímavé objekty jde. Proto také dochází k jejich poškozování hospodářskou činností. Jeden z těch kruhů je dnes hrubě poničen a rozorán. Je tedy nejvyšší čas udělat něco, aby byly tyto památky zachovány. Proto chceme, aby byly památkově chráněny. Tyto valy musely mít nějaký význam i ve středověku, protože byly neustále obnovovány. Proto jsou tak zachovalé. V zahraničí jsou přitom podobné objekty turistickou senzací. U těch metelských není ani informační cedule. Velmi zajímavá je vůbec celá tahle lokalita, plná mohylových a žárových pohřebišť. Našel se tady bronzový meč. A nedaleko odtud, u Horšova, byly v roce 1996 zaznamenány i kruhy v obilí." 

Domažlický deník - 5.12.2005