Nadšenci se opět pokusí postavit menhir 

Deník Lučan - 21.4.2005

 Kluček - Již potřetí se členové Klubu psychotroniky a UFO pokusí postavit menhir u Klučku na Žatecku. Při posledním pokusu se několika členům podařilo asi osmitunový balvan o několik metrů nadzvednout a usadit do země širším koncem.

Cílem akce je již třetím rokem zajistit kámen tak, aby nedošlo k jeho svržení ze stráně.

"Chceme také menhir očistit a obhlédnout celou lokalitu. Poté stanovíme další postup, jak s menhirem postupovat," uvedl člen lounského klubu Jiří Steklý. Při loňském druhém pokusu se ukázalo, že se v širší části kamene nacházejí dva průchozí otvory, jejichž původ ani účel není členům klubu zcela znám. Jak se během další obhlídky kamene ukázalo, že podobné otvory jsou i na dalších místních kamenech. Jejich "pohřbení" do země by bylo tedy za této situace chybou. Tato situace vyvolala mezi členy diskusi, která trvá dodnes.

První pokus o znovuvztyčení se uskutečnil v dubnu roku 2003. Tehdy se po částečném nadzvednutí kamenu ukázal pravý tvar menhiru. Ten je jednoznačně nepravidelný a původní záměr by znamenal postavit kámen do země užším koncem.

"Při prvním pokusu pomáhalo více lidí než v loni. To nás tam bylo opravdu málo. V sobotu je sraz těch, kteří mají o menhiry či další podobná kamenná uskupení zájem, v deset hodin na parkovišti před koupalištěm v Klůčku," dodal člen klubu.

Menhir zvedají nadšenci pomocí původní techniky, tedy kůly a lany, krumpáči a lopatami. Výška tohoto kamene je kolem tří a půl metru. Kamenné uskupení mezi Klůčkem a Lhotou je dosud málo prozkoumanou megalitickou lokalitou. Na lokalitu poprvé upozornil v roce 1946 L. H. Karpatějev, který tehdy popsal zbytky pěti až šesti řad. Samotná funkce tohoto objektu jde dnes jen těžko doložit. Je ale jisté, že spolu s Kounovskými a Nečemickými řadami a kruhy na Špičáku a u Hředel tvořil jednu přímku, která odpovídá azimutu západu slunce při letním slunovratu.

  Nadšenci nezvedli balvan ani napotřetí

Deník Lučan - 26.4.2005

 Kluček - Potřetí postavit menhir u Klučku na Žatecku se pokusili členové a příznivci sekce Megalit z Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO) z Loun a Plzně. Ani letošní pokus ovšem nebyl úspěšný. Do lesa se tedy členové klubu po čase vrátí ještě jednou, tentokrát s pomocí techniky. Menhiry jsou dlouhé balvany, stojící "do špičky", tedy jen na malé části své plochy.

"Od prvního pokusu chceme menhir, který má asi osm tun, postavit pomocí původní techniky, tedy kůly, lany, krumpáči a lopatami. Ani na potřetí se nám to nepodařilo, takže budeme muset využít dnešní techniky," uvedla Věra Drobečková, členka KPUFO. Poslední pokus o vztyčení se udál v sobotu a nebyl úspěšný. Několik nadšenců chtělo o kus posunout a případně nadzvednout. Ani to se ale lidskou silou a s použitím pák nepodařilo.

Důležité bylo i zajistit tři a půl metru vysoký balvan, aby nedošlo k jeho svržení ze stráně, na níž leží. Balvan po neúspěšném několikahodinovém pokusu členové klubu očistili a dohodli se, že se na místo ještě jednou vrátí. "Musíme se domluvit s lesníky, zda nás sem pustí s těžkou technikou a pokud ano, tak se domluvit s někým, kdo nám pomůže menhir popotáhnout a zvednout. To chceme zkusit ještě letos," dodala.

První pokus o vztyčení menhiru u Klůčku se uskutečnil v dubnu 2003, kdy po částečném nadzvednutí kamene členové KPUFO zjistili jeho skutečný tvar, který je značně nepravidelný. Druhý, loňský pokus, ukázal, že menhir má dva průchozí otvory nejasného původu i účelu, které jsou i na dalších kamenech.

V lokalitě u Klůčku se nachází více záhadných menhirů, toto území je stále málo prozkoumanou megalitickou oblastí. Označení menhir pochází z keltštiny (men je kámen a hir dlouhý). Spojuje se se smutečními pomníky nebo s hraničními milníky mezi územími kmenů. Účelem menhiru může ale také být možný magický účinek na zemi. Menhiry údajně usměrňují, neutralizují proudy, které způsobily fyzikální poruchy ve struktuře půdy.

Fotografie:

Věra Drobečková (vlevo) a další nadšenci zkoušejí pomocí páky zvednout menhir u Klůčku. Zatím se jim to ovšem nepodařilo.

Foto Lucie Steklá