Spolupráce nebude ! 

Návrh vzájemné komunikace a pravidel spolupráce mezi záhadologickými spolky, který měl mít podle KPU za cíl zesouladit působení badatelů, se nesetkal s dostatečným ohlasem. (S veškerou korespondencí k tomuto problému se členové KPU mohou seznámit na interních stránkách KPU - KPUFO*2000.) 

Po uplynutí více jak 3 měsíců od podání návrhu bylo uspořádáno setkání zástupců klubů za účelem projednání zásad zmíněné spolupráce. Zatímco někteří badatelé byli ochotni plnit návrhy - podmínky KPU bez jakýchkoli dalších podmínek a jednání, návrh i setkání v Mělníku však spíše odkryl rozpory, které se slovy předsedy KPU Luboše Šafaříka "zdály již dávno pominulé". Podle pana Šafaříka "přistupoval KPU v navrhovaných zásadách ke každému jako k rovnoprávnému partnerovi" a byl odhodlán pro přijetí zásad projevit "maximální vstřícnost". Zvítězily prý "úzce provinční zájmy", některé skupiny a jednotlivci se prý "bránili jakýmkoli závazkům z vlastní strany". Navíc se podle Šafaříka "objevilo i nízké podezírání a podsouvání nečestných úmyslů" vzhledem k iniciátorovi - KPU. Takovýto názor však většina badatelů nezastává a z kuloárů je slyšet obavy, že KPU se snaží o definitivní ovládnutí ČR na poli paranormálních jevů. 

Je skutečností, že mocenské cíle KPU jsou mnohým lidem proti chuti, přestože lze jejich cíle z určitého pohledu chápat jako korektní a smysluplné. Plzeňský Klub psychotroniky a UFO - KPU - se již po léta snaží rozšířit svou členskou základnu na úplné maximum a přijímá členy bez jakýchkoli skutečnějších požadavků. KPU se tak stává zcela nehomogenní všeobjímající organizací, která sdružuje nejrozdílnější povahy, jež ve jménu KPU často předkládají zcela protichůdná stanoviska - anebo nepředkládají víc než pravidelný členský příspěvek. KPU se snaží nevynechat žádnou příležitost k mediální prezentaci, nezávisle na její kvalitě a druhu média. Zamyslíme-li se ještě, co může vést k všeobecné nechuti ke spolupráci iniciované KPU, mohou to být ze strany obeznámených badatelů i metody KPU. Podle (z pochopitelných důvodů) nejmenovaných zdrojů se někteří členové KPU chovají "jako agenti CIA" včetně vnějšího chování, odívání atd. a děsí svědky. Vypověděla tak řada svědků paranormálních jevů, kteří získali odpor k jakémukoli zájmu o jejich zážitky. (poněkud nesmyslná věta J - pozn. KPUFO)

Ze zkušenosti "konkurenčních" badatelů bylo již velmi těžké svědky přesvědčit, že jim nikdo nechce ublížit, že bude zachována jejich anonymita a soukromí a že jim badatelé chtějí pomoci. Spolupráce všech spolků ČR zajímajících se o paranormální jevy by byla jistě záslužná a pozitivní činnost, zdá se však, že spolupráce navržená ze strany nejobjemnějšího a natolik kontroverzního spolku, jakým je KPU, ani nemohla mít úspěch. Měl by tedy spolupráci navrhnout někdo jiný? Zatím spíše ne. Mnohem pravděpodobnější se jeví varianta tiché spolupráce spolků mimo KPU a ještě spíše spolupráce mocensky nezainteresovaných jednotlivců. Úspěch dobré vůli a skromným lidem přeje redakce časopisu. ....

Záhady.cz - 03.01.2003

Ohrazuji se vůči článku „Spolupráce nebude“, který reaguje na problémy záhadologického působení spolků a hrubě očerňuje snahy Klubu psychotroniky a UFO, vedle naprosto nesmyslných blábolů o jeho působení a činnosti. 

KPUFO skutečně na základě pozitivního vývoje v první polovině roku 2002 navrhl pravidla spolupráce spolků (1), založené na požadavku rovnosti (bez ohledu na početní sílu spolků) a všeobecné otevřenosti v badatelské práci. 

Navržené zásady směřovaly jak k tomu, aby členové jednotlivých spolků spolupracovali, tak i k odstranění nedůvěry, vzniklé předchozím vývojem. KPUFO tím dal i všanc svou existenci v regionech, kde působí jiné spolky, protože skutečně právně existuje, se všemi s tím spojenými povinnostmi, včetně placení členských příspěvků – na rozdíl od ostatních klubů.

Fakta tedy hovoří o něčem jiném, než tento anonymní blábol. KPUFO se na rozdíl od jiných spolků nikdy nesnažil o mediální prezentaci, a v jeho historii není rovněž nic kontroverzního. To jeho více jak 600 členů ví velmi dobře.

KPUFO svým členům nabízí nejen promyšlenou koncepci, ale i řadu možností k seberealizaci a badatelské činnosti. O tom, že postupuje správně a smysluplně, potvrzuje skutečnost nejen vysokého počtu členů, ale také jeho 11 letá existence. A je pravdou také to, že za členský příspěvek nabízí časopis, informační bulletin i další služby. O tom však v článku není ani slovo.  Zato jakési nesmysly o „agentech“ a vyložené lži a pomluvy.

Odmítnutí spolupráce však svědčí o něčem jiném – o stále přetrvávajících představách, že ten, kdo něco navrhuje, chce pouze vlastní prospěch. Možná je dobré si připomenout přísloví „Podle sebe soudím tebe.“ 

L. Šafařík (tajemník Klubu psychotroniky a UFO)

 1)       Vzhledem k šíření nepravd a lží bude plný text navrhovaných zásad zveřejněn na našich stránkách http://www.kpufo.cz - Dokumenty