Nemáte náhodou doma hlomozícího ducha?

V Plzni vznikla skupina, která pátrá po strašidelných domech, zjeveních i nejrůznějších podivných úkazech

Představme si následující situaci. Rodina sedí u televize, děti píší úkoly, zkrátka domácí pohoda. Najednou za ohlušujícího rachotu spadnou velké hodiny ze stěny. Obyvatelé bytu udiveně zjišťují, že závěs i skoba na zdi jsou naprosto v pořádku a pád hodin je tedy nepochopitelný. Jen manželce se vkrádá do mysli nejasné tušení. To se naplňuje druhý den, když telegram oznamuje úmrtí její matky, která hodiny darovala mladé rodině před deseti lety jako svatební dar. Hodiny se zastavily přesně v minutě jejího skonu...

Tyto události jsou sice zvláštní a výjimečné, ale nikterak ojedinělé. I z toho důvodu zřejmě vznikla v Plzni skupina, jejíž program by se dal označit jako pátrání po strašidelných domech, zjeveních lidí i jim nepodobných bytostí, nejrůznějších podivných úkazech spojeních s psychokinetickou změnou materiálních objektů a v poslední době je to také sledování stop únosů lidí neznámými tvory. Tato skupina působí při plzeňském Klubu psychotroniky a UFO v akademii Esprit v Koperníkově ulici, a my jsme jednoho z jejích členů - Luboše Šafaříka - požádali o rozhovor.

• Historky podobné té úvodní se tradují v mnoha rodinách. Dají se tyto úkazy vůbec vysvětlit?

Víme sice, jakým způsobem se přenáší energie a informace, zvykli jsme si, že tohle vše vysvětlit lze. Ale v těchto případech veškeré dosavadní zkušenosti nejsou schopny jev spolehlivě objasnit. Lidé většinou zůstanou u závěru, že jsou různé věci mezi nebem a zemí, v lepším případě se připomenou nevyjasněné a záhadné síly lidské mysli a člověka vůbec. Úkolem naší skupiny však není dělat nějaké neuvážené závěry a experimenty. Ale podrobně zadokumentovat všechny případy, které by byly pozdějším výzkumníkům k dispozici jako ověřené a věrohodné informace. Případně aby se poskytly rady osobám, které se s podobným jevem setkaly a nevědí si s ním rady.

• Ovšem v některých případech se lidem zjevují osoby, které jsou vzdáleny třeba několik stovek kilometrů a podobně...

Nejde jen o zjevení osob, stává se že tyto osoby předají vzkaz, nebo se objeví celá událost, která skon blízké osoby provázela. Podobné zprávy sbíral v minulém století například Cammile Flammarion, známý francouzský astronom, spiritista a autor mnoha knih na podobné téma. Že se však takové události dějí i dnes, dokazují případy, které mapuje skupina nazvaná poltergeist, nebo-li hlomozící duch. V takových případech se obvykle uvádí vysvětlení, že podobné úkazy vyvolává přebytek energie myšlení, přebujelá představivost nebo sugesce. S takovými závěry bychom se mohli spokojit, nebýt ovšem takových případů, jež zanechávají po sobě stopy v materiální sféře.

• Zaznamenali jste nějaký podobný případ?

Těchto případů je více než dost. Jeden se odehrál také v malé vesnici nedaleko Plzně. Rodina očekávala návrat dcery z noční směny. Ta se však dlouho nevracela, ale protože byla plnoletá a mohla se kdekoliv zdržet, odešli rodiče spát. Ve čtyři hodiny ovšem matku vzbudilo cvaknutí kliky u dveří ložnice, ty se poté otevřely a v nich stála dcera v noční košili a pronesla: "Představ si mami, co se mi přihodilo." A vzápětí zmizela. Manželé prohledali celý byt, ale po dívce ani stopy. Ráno v šest hodin však přišla domů a vyprávěla zmatenou historku o tom, jak jí ujel vlak. Později však přiznala, že se zdržela u svého chlapce a ve čtyři hodiny ji při náhodném probuzení napadlo, že bude muset rodičům předložit nějakou výmluvu. Stojíme tedy před otázkou: Kdo vlastně aktivoval ve stejný čas tuto událost? Že jde v podobných případech o projevy jakési uvolněné informace a přebytečné energie ze stresu, to dokazují i členové našeho klubu - citlivci, kteří detekují na některých místech i mnohem mírnější případy než velké tragédie, jako rvačky, znásilnění, nebo i prosté hádky.

• Co například pověstí hovořící o strašidlech, zjeveních těch, kteří byli na daném místě zabiti, popraveni nebo umučeni?

Například paní Z. M. z jedné malé vesnice na Žatecku by mohla vyprávět o jedné větrné noci, kdy se šla kolem půlnoci osvěžit čajem do kuchyně. Nejprve si za oknem všimla něčeho bílého a vzápětí zřetelně viděla bílou ruku, která se položila na parapet okna. Žena na nic nečekala a utekla do ložnice. Druhý den se s manželem podívali na parapet a k jejich údivu byl na laku vidět otisk čtyř prstů. Na uhrabaném záhonu však nebyla žádná stopa. Teprve od starousedlíků se dozvěděli, že se na tomto místě zastřelil jeden z bývalých majitelů domu - ovšem před více než čtyřiceti lety. Občas se stává i to, že v některých lokalitách se podobné úkazy objevují opakovaně a jsou označovány za tzv. energoinformační otisky zemřelých osob.

• V poslední době se však snaží lidé tyto anomální projevy zařadit například do působností mimozemských bytostí.

Inflace "mimozemšťanů" jde dnes až tak daleko, že i naprosto zjevné vize otisků zemřelých osob se ztotožňují s příchozími z vesmíru. Je zde i tendence klasickými spiritistickými metodami "vyvolávat mimozemšťany", což nelze jinak než nesmyslným šarlatánstvím, nebezpečným jak pro původce, tak i pro svědky. Občas se objeví i zprávy o pozorování bytostí, které se nepodobají lidem současnosti ani minulosti. Jeden muž z malé vesnice na severu od Plzně nám oznámil podobný případ. Krátce po ulehnutí viděl vespod dveří intenzívní světlo. Krátce poté se dveře neslyšně otevřely a ve světelném půlkruhu uprostřed dveří stanuli muž a žena v lesklém přiléhavém obleku, v rukou drželi jakousi skříňku. Rozhlíželi se po místnosti, aniž by si všímali užaslého muže a jeho manželky. Nakonec se neslyšně rozplynuli a světlo pohaslo. Zajímavé je i to, že dům má zabezpečovací zařízení, ale to zůstalo v nečinnosti.

• Mluvili jsme též o tom, že členové Poltergeist centra v Plzni vyšetřují i první případy únosů lidí.

Ano, ale na rozdíl od převládajícího mínění se nedomníváme, že příčinami tzv. únosů musí být nutně aktivita mimozemšťanů. Snažíme se hledat i v psychologické a parapsychologické rovině. Pokud by však byla příčina v psychice lidí, v nějaké skryté stránce, pak by z toho vyplývalo, že podobné úkazy se objevovaly i v minulosti a musí být o nich odkazy v literatuře, umění, folklóru i slovesnosti vůbec. Seznamujeme se s místem, kde k události došlo, hledáme odkazy, studujeme literaturu, ale i pověsti a legendy kraje. Také svědkům je třeba mnohdy poskytnout pomoc v případě, že sledované události jim zanechají negativní stopy na psychice. Nelze je však předvádět varietním způsobem, ani o to nestojí. Výmysly a lháře lze odhalit poměrně jednoduchým způsobem. Převážnou část zpráv podávají osoby duševně zdravé, vzdělané a bez touhy po popularitě. Také k danému úkazu je potřeba přistupovat s plnou vážností, bez dravosti či senzacechtivosti, jak je možné se s tím u některých"výzkumníků" setkat. Přistupujeme k těmto událostem s citlivostí a také s pietou, zvláště jedná-li se například o aktivizovaný pozůstatek tragédie, která vedla k smrti člověka. Je třeba také varovat před pochybnými experimenty v této oblasti, které mohou mít nedozírné následky na psychiku neznalých osob.

Děkuji za rozhovor ZUZANA VOLAŘÍKOVÁ

Plz. deník 1. 7.1995