Seznam zdrojů


Knihy  

Hesemann, M.:

 Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993

Hesemann, M.- Tothová, E.:

 Záhadné kruhy v obilí. ETNA, Praha, 1997

Kol. aut. KPUFO:

 Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996

Novák, P.: 

Vzkazy odnikud. Laiwa Press, Plzeň, 1996
Kyborg, H.J. - H. Koch:  Záhadná poselství hvězd. Dialog, Liberec, 1998
Pringle, Lucy:  Kruhy v obilí : největší záhada moderní doby. Volvox Globator, Praha, 2001
Randlessová, J. - Hough, P.: Encyklopedie nevysvětleného. Mustang, Plzeň, 1996
Randlessová, J.: Paranormální jevy. AL Press, Frýdek-Místek, 1998

Časopisy
Záhady a zajímavosti Včelka, Plzeň, roč. 1991 a násl.

Magazín 2000

ETNA, Praha, roč. 1993 a násl.
Luna roč. 1995
Fantastická fakta Nakl. Ivo Železný, roč. 1997 a násl.
Skryté skutečnosti Nakl. AOS Publishing, Ústí n.L., 1998 - 2002 
Fakta X Marshall Cavendix ČR, Praha, roč. 1998 - 1999
Spirit Nakl. Spirit, Ústí n. L. 1992 a násl.

Denní tisk - Celostátní a regionální
Plzeňský, Klatovský, Domažlický aj. deník, Deníky Bohemia, 1994 a n. 
Mladá fronta dnes
Rudé právo / Právo Borgis, a.s.
aj.