Sledované problémy  - vizuální projevy

Vznik agrosymbolů byl od počátku spojován s existencí UFO. Nejprve to bylo pro jejich kruhový tvar, v neposlední řadě také proto, že každý neobvyklý a anomální jev je lidmi s tímto fenoménem spojován.

 Proto také je považována za podvrh zpráva, že se nad kopec ve Warminsteru v roce 1972 snesl objekt trojúhelníkového tvaru a během jedné minuty stočil uzrálé klasy obilí do kruhu o průměru asi 3 metry. Stalo se tak podle údajně očitého svědectví jednoho amerického a anglického žurnalisty.

V jižní Anglii byly organizovány noční hlídky pro zaznamenání jevů vedoucích ke vzniku agrosymbolů, ale bez úspěchu. Publikace M. Hesemanna (1) přináší údajná svědectví osob, které se náhodně stali pozorovateli vzniku obrazců. Obvykle se udává sledování světel, záře i objektů UFO.

Mezi výzkumné úkoly projektu Argus pařilo i zaznamenávání zpráv o neidentifikovatelných  světelných úkazech. Není známo, k jakým výsledkům se došlo, lze však předpokládat, že byly negativní.

V roce 1996 byl široce prezentován filmový záběr, na kterém dvě světelné koule vytvářejí kruh v obilí.  Jak se brzy ukázalo, šlo o počítačovou animaci. (obr. *gif - obr. *.mpeg) (2)

Také u agrosymbolů v ČR byly zaznamenány zprávy o různých světelných úkazech i o pozorování UFO. Svědkové uvádí, že tyto úkazy byly na daném místě pozorovány několik nocí před vlastním vznikem agrosymbolu, někdy byly sledovány i poté, co agrosymboly vznikly. Zatím nebylo zaznamenáno svědectví, které by prokazovalo přímou účast nějakého objektu (UFO) či jiného světelného úkazu na vzniku agrosymbolu. Pouze v několika málo případech byly zaznamenány tyto úkazy těsně kolem okamžiku vzniku. (3)

Agrosymboly tak z tohoto důvodu nelze v žádném případě jednoznačně spojovat s projevem jakéhokoliv anomálního světelného úkazu, tím méně UFO. Považovat vznik agrosymbolu za důsledek přistání UFO je ničím nepodloženou spekulací, už z hlediska výskytu i jiných tvarů agrosymbolů, než kruhových.

Přesto, že publikované údaje a zjištění hovoří o pozorování UFO aj. světelných anomálních jevů v době před a po termínu vzniku agrosymbolu, je třeba vzít v úvahu, že značná část zpráv byla zachycena badateli nebo novináři jen díky otevřené atmosféře, která po objevení těchto anomálních úkazů ve veřejném mínění vládla. Nelze vyloučit ani domněnku, že při seriózním přístupu sdělovacích prostředků k anomálním jevům, toleranci veřejného mínění k pozorovatelům a při soustředěném průzkumu by se v jiných lokalitách dospělo ke stejným výsledkům.


Odkazy

 1. Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993

2. Novák, P.: Senzační videozáznam aneb Jak světelné koule nedělají kruhy v obilí. Fan. fakta, č. 8, roč. 1997

3. Archiv KPU