Sledované problémy  - psychotronická zjištění

Mezi nejčastější zjišťování reakcí lidí na existenci agrosymbolu jsou zkoušky, prováděné na místě za pomoci virgule (proutku). V publikaci (1) se dokonce doporučuje virgule případným výzkumníkům jako důležitý nástroj.

Proutkaření na místech agrosymbolů v ČR prováděli i lidé, kteří se touto činností běžně nezabývali, ba dokonce zde drželi virguli poprvé v životě. Jejich reakce však byly široce komentovány přítomnými novináři a předkládány veřejnosti jako věrohodné psychotronické výsledky.

Je však třeba uvést, že tato metoda nesplňuje v tomto případě veškeré nároky na objektivitu zkoumání, zvláště proto, že proutkař (ať už je jakkoli citlivý nebo zkušený), nemá v tomto případě zamezen optický vstup informací o zkoumané lokalitě, jako v případě, hledá-li vodu či jinou skrytou anomálii či předmět v podloží. Naproti tomu v tomto případě přímo vidí, kde je mimo kruh, kde je okraj kruhu, kde je jeho střed a tomu odpovídají reakce proutkaře. Není zde tedy zamezen vliv sugesce a odpovídajícího svalového záškubu ruky, držící virguli. Proto tento způsob nic v podstatě nedokazuje a je třeba hledat jiné metody tak, aby byl subjektivní přístup co nejvíce eliminován.

Podle vyjádření senzibilů KPU, přítomných na místě výskytů obrazců v obilí, jsou útvary nepříznivé lidskému zdraví a varovali před jejich nadměrným navštěvováním. (2)


 Odkazy

1. Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993

2. Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996