Sledované problémy  - reakce zvířat

Všeobecně se předpokládá negativní vliv agrosymbolů na živé organismy. Tento názor se zdá být oprávněný a pochopitelný, zvláště vznikají-li existencí dosud neznámých vlivů, působících tak, že rostliny se chovají atypicky. Psi a ptáci se prý raději kruhům vyhýbají (1), 3000 francouzských holubů prý zabloudilo nad Atlantikem právě v době, kdy se objevily nové kruhy. (2).

Zprávy z tisku o objevení a průzkumu jednotlivých agrosymbolů v ČR hovoří o reakci psů, a to jen díky tomu, že v přítomnosti novináře měl některý návštěvník s sebou psa. V případě těchto zpráv jednak není známa rasa zvířete, a také není známo, v jakém časovém období po vzniku kruhu se taková daná reakce vyskytla, a dále nevíme, jak by reagoval stejný pes na více lokalitách. Reakce zvířat takto popsaná proto nejsou věrohodná a nejsou dosud určující pro jakékoli závěry.

 


Odkazy 

1. Hesemann, M.: Apokalypsa kruhů v obilí. Magazín 2000, č. 11, 12, roč. 1995

2. ta: Kdo koho chytá v žitě? Zápisník, č. 12, roč. 1993