Sledované problémy  - geologické složení podloží

Při prvním výskytu agrosymbolů v ČR se hledaly i souvislosti v geologické oblasti. Uvažovalo se, zda lokality, ve kterých agrosymboly vznikají, nemají shodné či podobné prvky a to jak v rámci ČR, tak i dalších lokalit v Evropě a ve světě.

 Nadějnou stopu sliboval blízký výskyt nalezišť uranu jednak na Sušicku a později i v blízkosti dalších míst (CC.1995.07.09.CZ.CL – Stráž p.R., CC.1995.07.25.CZ.PT - Masákova Lhota aj.). Ovšem porovnání těchto lokalit s dalšími místy a rozšíření agrosymbolů na další lokality ukazuje, že nejde o převážný výskyt tohoto prvku u většiny agrosymbolů. Složitost sledování této souvislosti komplikuje i skutečnost, že uranová ruda se nevyskytuje v souvislých ložiscích (jako je tomu např. u uhlí apod.) ale v úzkých žílách. Uvažovat proto o blízkosti či zvýšeném výskytu tohoto prvku v okolí agrosymbolů se ukázalo být scestné.

 Podrobný průzkum a geologické posouzení lokalit ukázalo, že místa výskytu agrosymbolů v ČR nemají dosud žádné zjištěné společné vazby nebo souvislosti.

 Nejsou známy žádné poznatky o zkoumání geologických souvislostí v zahraničí.