Sledované problémy  - entomologická zjištění

 Při úvahách, jaký proces vedl k vytvoření agrosymbolu, se dospělo k otázce, co tento proces provedl s přítomným hmyzem.

 Entomologický průzkum jednotlivých agrosymbolů v ČR přinesl nálezy torz střevlíkovitého hmyzu. Chitinové schránky uhynulého hmyzu, nalezeného v kruzích (CC.1995.07.09.CZ.CL – Stráž p.R., CC.1995.07.13.CZ.KT – Podmokly, aj.), postrádala měkké vnitřní orgány. Jejich vyschnutí mohlo být způsobeno jak přírodními vlivy, jako např. vysušení Sluncem, větrem, atd. To se ale děje mimo dobu jejich přirozeného úhynu. Nelze však vyloučit ani prudkou a krátkodobou dehydrataci.

 Tuto hypotézu podporuje i další nález z kruhu (CC.1995.08.08.CZ.DO – Podhájí I.). Při zkoumání deformace obilných stvolů byl přesně uprostřed kruhu nalezen na jednom klasu přichycený exemplář jakéhosi blanokřídlého hmyzu (s největší pravděpodobností šlo o mravence z mraveniště, které se nacházelo právě v tom místě), který zřejmě uhynul velmi podivně a zřejmě příliš rychle. Jde o první exemplář neporušeného mrtvého hmyzu, nalezeného uvnitř agrosymbolu. Způsob jeho preparace je přinejmenším podivný, neboť není jasné, jak mohl zahynout a zůstat zároveň přichycený ke klasu, jako by se právě chystal odletět.  (1)

 První zpráva o entomologickém průzkumu v zahraničí se objevila až v roce 1998. Holandská badatelka Janet Ossebaardová objevila 17.7.1998 při průzkumu jednoho britského piktogramu ve Wiltshire velký počet mrtvých much, přichycených sosáky ke stéblům. Své poznatky sdělila dalšímu badateli Edu Sherwoodovi, který prý podobnou zkušenost zaznamenal už v roce 1994, ale připadala mu natolik fantastická, že se ji neodvážil publikovat.

 Těla nalezených much byla údajně zbytnělá, podobně jako zdeformovaná kolínka obilných stébel. V některých případech byla těla much po obilných klasech doslova rozmetána. (2)

 Uvedené údaje svědčí o rychlém, tepelném zásahu, který spolupůsobí při tvorbě agrosymbolu a zasahuje i přítomný hmyz, způsobuje jeho dehydrataci a smrt.


Odkazy 

1. Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996

2. sab: Tajemství mrtvých much. Magazín 2000, č. 15, roč. 1999