Sledované problémy - archeologické souvislosti

Se skutečností, že v okolí vzniku agrosymbolů v jižní Anglii se vyskytují prehistorické památníky neznámé kultury (Stonehenge, Avebury apod.), známé budováním megalitických staveb (menhiry - volně stojící kameny, dolmeny - kamenné stoly nebo chodby, aligments - kamenné řady, aleje, kromlechy - obloukovitá kamenná osazení, kamenné kruhy), se snažily vyrovnat úvahy, které hledaly určitou podobnost či souvislost s tímto novým jevem.

Tyto úvahy se opíraly zejména o tvar kruhového památníku ve Stonehenge, popř. o tvar mohyl v Avebury. Tak např. Erich von Daniken se údajně domnívá, že "megalitický kruhový památník ve Stonehenge byl vybudován právě na místě jednoho z těchto záhadných úkazů (tj. kruhu v obilí) a teprve později začal sloužit jako kultovní místo." (1)

Kromlechy však nejsou jediné prehistorické kruhové stavby. Dalšími jsou rondely, staré až 4000 let. Podle současných názorů archeologů byly určeny na zaznamenání pohybu některých nebeských těles, popř. mohly sloužit i jako veřejná fóra, místa správy, soudů a kultu. Jejich určení jako prehistorické kalendáře dosud nebylo zcela odhaleno. (2)

Je zřejmé, že spojovat kruhovou architekturu takových staveb s kruhovými tvary agrosymbolů je scestné.

 Dalším směrem v těchto úvahách byla možná souvislost s blízkostí významných památek a tradic keltské kultury. S výskytem prvních agrosymbolů v ČR se tak tyto úvahy začaly nekriticky a násilně vztahovat i na zdejší podmínky. (3) Protože se však žádné megalitické památky v blízkosti dosavadního výskytu kruhů v ČR nevyskytují, nebo se nedochovaly, pozornost se zaměřila na pozůstatky keltské kultury u nás. K tomu vedly autory této myšlenkové operace jednak nevyřešené otázky kolem tohoto etnika, a zároveň i skutečnost, že se megalitické památky s tímto národem spojují, ačkoli pro to není jednoznačný důkaz. Tato skutečnost se stala terčem kritiky odborníků.

Avšak podle toho, co je dosud známo o místech keltského kultovního života, převažovaly v něm posvátné háje (drunemethon), kultiště (hemethon), a čtvercové okrsky s valovým ohrazením o rozměrech 50 x 50 - 150 m. (4)

 Jedinou souvislostí tedy zůstal pouhý kruhový tvar prvních agrosymbolů a prehistorických staveb, z čehož vyplývá, že se na tom nedají stavět jakékoli další úvahy. Místa keltského osídlení s výskytem agrosymbolů nelze rovněž spojovat. Území keltského etnika zasahují od Irska po Balkán, a není dosud jasné, zda zůstanou agrosymboly výsadou tohoto území. Pokud jsou pravdivé zprávy o jejich výskytu mimo toto území (např. v Kanadě, USA, Austrálii i jinde), pak z toho nutně vyplývá nesmyslnost tohoto předpokladu.


Odkazy

1. ktz: Signály vesmírných civilizací ? MF, 26.9.1982

2. Beneš, A.: Věda zvedá vrženou rukavici. Plz. deník, 30.8.1994

3. rep: Tajemné kruhy souvisí s Kelty, míní expert. MFD, 22.8.1994

4. Podborský, V.: Poznámky ke kruhovým architekturám pravěké Evropy. Sborník prací