Sledované problémy  - akustické projevy

Zahraniční zprávy přináší údaje o tom, že se na lokalitách šíří podivný šum, pískání, nebo i dunění jako od hromu. U agrosymbolů v jižní Anglii byl zaznamenán zvuk s frekvencí kolem 5 kHz. (1)

 I v ČR se podařilo zachytit několik zpráv o podivných zvucích u agrosymbolů. Jak uvádí svědek pan N. ze Sušice, v noci, poté, co jej probudily záblesky, slyšel na krátký čas (asi 5 - 10 s) zvuk, podobný zapnuté vrtačce. Druhý den ráno se dozvěděl, že několik set metrů vznikly dva kruhy (CC.1995.07.18.CZ.KT - Sušice). (2)

Podle provedených zvukových nahrávek v Žihobci (CC.1994.08.08.CZ.KT - Žihobce) byl magnetofonový záznam zarušen zvláštním šumem, který jinak nebyl slyšitelný. Nahrávky provedené skupinou Záře pořízené ve stejné lokalitě mikrofonem přiloženým na různých místech k zemi prokázaly záznam vysokého zvuku, vzdáleně připomínající jakési cvrlikání. Analýza ukázala, že šlo o zvuk převyšující hladinu okolního šumu asi o 10 dB, který se projevil na frekvenci zhruba 4 kHz, s pozoruhodnou zdvojenou šířkou tohoto signálu. V komentáři se uvádí, že může jít o charakteristický znak frekvenčně modulovaného signálu. (3) (viz obr. 1)

K podobným závěrům dospěla analýza zvuku, nahraného v kruhu u Žichovic (CC.1995.07.19.CZ.KT - Žichovice). Ta prokázala rezonanci na přibližně třech frekvencích - 4,0 - 4,6 - 6,5 kHz, ale v některých okamžicích zní skoro současně, či nejsou žádné plynulé přechody mezi frekvencemi. (viz obr. 2) (1).

Také v době vzniku agrosymbolu u Bořislavi (CC.1996.07.30.CZ.TP – Bystřany) svědkové sdělili, že slyšeli zvuk, podobající se sypajícímu se kamení. (2)

 Je otázkou, zda zaznamenané zvuky v blízkosti agrosymbolů souvisí jakkoli s jejich vznikem. Pokud vznik skutečně provází jakékoli krátkodobé slyšitelné zvukové projevy, jsou snadno zaměnitelné s jinými přirozenými projevy nočního nebo i denního života.

Dosud neexistuje hypotéza, která by objasňovala smysl a podstatu nahraných zvuků.


Odkazy

1. Vokáč, P.: Záhada v obilí. Signál, č. 39, roč. 1992

2.  Archiv KPU

3. Šiška, V.: Analýza tajemného zvuku. Expres, 7.2.1995