Badatelské organizace  

Klub psychotroniky a UFO - badatelská celostátní organizace, vznikla roku 1991 v Plzni

Projekt Záře - projekt na průzkum fenoménů UFO v ČR a všech příbuzných otázek, vznikl roku 1993

Záblesk - zájmový spolek působící ve východních Čechách, vznikl roku 1995

Sirius - seskupení, vzniklé roku 1995, zaniklo 2001