Jiné obrazce

Obrazce vytvořené jiným způsobem

Jak bylo již v úvodu naznačeno, obrazce, zejména kruhové, ale i  jiné tvary, vznikají i v jiných materiálech - sněhu, ledu, písku, hlíně, popř. v asfaltu. Zcela zvláštní kategorii představují obrazce vzniklé vypálením.