Umístění agrosymbolů v terénu

Agrosymboly se vyskytují na nejrůznějším terénu - na rovinách i na svazích.

Objevily se úvahy, že agrosymboly jsou umístěny záměrně v blízkosti obydlených míst nebo komunikací, z důvodu upozornění lidí na jakési blíže neurčené sdělení.

Během dosavadních sezón výskytu agrosymbolů v ČR se ukázalo, že mohou vznikat i v naprosto odlehlých místech polí a mimo pravidelně frekventované komunikace a být tak dlouho nezjištěny a nepozorovány. Některé agrosymboly tak byly objeveny až při sklizni, a podle vzrůstu okolní trávy mohlo být jejich stáří pouze odhadováno. Některé byly dokonce zjistitelné pouze z blízké vyvýšeniny a nebo z letadel a vrtulníků. Objevení a vznik agrosymbolů ukazují tabulky výskytu v ČR po jednotlivých letech.

Výskyt agrosymbolů v ČR také ukázal, že se mohou vyskytovat v nejrůznějších nadmořských výškách.

Už během prvních sezón se naznačovalo, že obrazce vznikají převážně na terénu, svažující se více či méně k jihu, což je pravda, ale není to pravidlem. To vedlo k názoru, že vliv, který agrosymboly vytváří, přichází většinou od této světové strany.

Bude vhodné zjistit, zda obrazce vzniklé na severních svazích měly odpovídající vzhled, jejich okraje nebyly ostré, obilí bylo zlámané atd., a zda byly zkoumány i další známky pravosti.