© Klub psychotroniky a UFO (Borská 19, 320 22 Plzeň,  Česká republika - e-mail: kpufo@kpufo.cz)