Tab. č.1: Výskyt některých agrosymbolů ve světě 

 

Stát - světadíl Období 
Velká Británie 
do roku 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 (78)
  1997 (94) 1998 (99) 1999 (148) 2000 (134) 2001 (104) 2002 (112) 2003 (82)
  2004 (75)   2005 (75)   2006 (51) 2007 (51) 2008 (79) 2009 2010 
Západní Evropa (kromě Velké Británie)
přehled 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SRN 25 24  34 61  14 0 2 0 0    
Belgie 1     1  3 0 1 0 0    
Francie 1 1 1 1  1 0 5 0 1    
Španělsko 3                    
Itálie  2   1 24  15 1 12 0 0    
Rakousko 1                    
Nizozemí 18 17 19 14 6 1 1 1 0    
Dánsko 7 4 2 2  3 0 0 0 0    
Finsko 1   1                
Norsko    3 2                
Švýcarsko      3 10  1   1        
Švédsko     1                
Východní Evropa (kromě ČR, SR a RF)
přehled 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slovinsko 2                    
Polsko 2 2 8 5  9            
Srbsko 4  3                  
Východní Evropa (SR)
přehled 1940-1991 1992 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006
SR 3 ? 2 3 1 4 2      
    2007 2008 2009 2010          
SR   2 1 4 2          
Východní Evropa (SSSR, SNS, RF)
přehled 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RF   1 1     1            
Kazachstán     1                
Severní Amerika (USA, Kanada)
přehled 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
USA   17 4   17  12 1 1 1 4    
Kanada 10 19 20 19  14   1 3 5    
Jižní Amerika 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chile     1 1              
Argentina       1              
Zbytek světa (Asie, Afrika, Austrálie)
přehled 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Malajsie 

                   
Nový Zéland 1   1                
Austrálie   2   1   1        
Izrael   1                  

(c) Klub psychotroniky a UFO, o.s. 2010