Kruhy v lese


V časopise Fantastická fakta byl uveden článek (1), který nepřímo naznačil existenci podobných kruhů a obrazců, které vznikají v obilí i v lese ze stromů. Případ byl dále probírán i v televizním pořadu Záhady a mystéria. (5)

CT.1997.00.00.CZ.PS - Pastuchovice

V citovaném článku bylo uvedeno, že v okrese Plzeň – sever (konkrétní místo nebylo uvedeno), je místo, kde “jsou tam položené stromy, ohnuté jako stébla v kruzích, ale všechny stromy se sklánějí k jednomu bodu”.

Přestože objevitel, jistá paní E.P. chodila do tohoto lesa poměrně často, toto zjištění učinila teprve v létě roku 1997.

Místo bylo prozkoumáno seskupením Sírius. Jde o místo, ve kterém jsou stromy ohnuty do středu. Mezi možné vysvětlení se uvádělo a opět vylučovalo působení sněhové pokrývky a větrný poryv.

Jako argument posilující souvislost s hypotézou podobnosti s obilnými kruhy se používá údaj, že některé mladé stromky jsou v místě ohybu zkrouceny stejně jako rostlinná stébla v agrosymbolech.

Na místě byla měřena radioaktivita (typ přístroje nebyl uveden) a porovnáván s údaji v okolí, ale výsledek byl negativní, (údaje nebyly uvedeny). Dále bylo použito psychotronických metod (konkrétní metoda nebyla uvedena, ale dá se předpokládat, že šlo o metodu tzv. automatické kresby). Podle ní “proběhly změny spíše přirozeného původu.” Na závěr se uvádí, že “právě nad touto oblastí docházelo k častému sledování pohybu různých létajících světelných objektů, které se dosud, pro své neobvyklé charakteristiky nepodařilo identifikovat.” (1)

Místo bylo prozkoumáno členy KPU (2), přičemž bylo zjištěno, že v okolí se nachází více míst, kde jsou skupiny ohnutých mladých stromků. Způsob ohnutí stromů však nenasvědčoval tomu, že by šlo o podobné ohnutí jako v případě obilných agrosymbolů. V původním článku nebylo uvedeno, že několik set metrů od tohoto lesa byl v roce 1996 nalezen agrosymbol v obilí. (3) Pravým důvodem tohoto opominutí však bylo pouze utajit místo tohoto údajného kruhu v lese.

Dosud vyslovené hypotézy

o        větrný poryv

o        sněhová pokrývka

o        gravitační anomálie

o        geologický zlom nebo jiná geologická anomálie v podloží

o        odlišné chemické složení půdy

o        všechny uvedené činitele dohromady

o        působení nám neznámých energií a vlivů jako v případě agrosymbolů

Klub psychotroniky a UFO oslovil odborníky v oboru lesnictví z plzeňského výzkumného ústavu Sofronka. Když viděl fotografie ing. Karel Kaňák, CSc., bez váhání označil za jednu z nejpravděpodobnějších příčin větrný poryv. Jeho syn, rovněž lesní odborník, si všiml také toho, že místo je vlastně plochou bez vzrostlých stromů. Sdělil, že "jakmile je hustý porost, v jehož blízkosti se vytvoří světlina např. tím, že se odtud odstraní dospělý strom, mladé stromky se pak nemají oč opřít, ztrácejí stabilitu, a přirozeně se naklánějí do volného prostoru. Je tedy úplně jedno, jestli jsou stromy protilehle ohnuté k jednomu bodu, protože prostě jdou tam, kde mají místo. Větší záhadou by bylo, kdyby z volného prostoru byly ohnuté do porostu. Stromy se tímto způsobem hodně ohýbají především při bouřce, kdy se koruna deštěm nasákne, zatíží se vodou a když zafouká vítr, buď strom zlomí, vyvrátí nebo ho ohne."

Další z pracovníků Sofronky uvedl příklad, kdy se v blízkosti dálnice na Prahu, nedaleko Rokycan, vznikla zdánlivě bez příčiny dva velké kruhy polehlých stromů. "Vypadalo to velmi podivně, ale když si uvědomíme, že v těch místech dříve býval les, který pak dálnice náhle prořízla, takže se tam dostal vítr, najdeme vysvětlení velmi snadno. Ta kola byla výsledkem práce větru." Revírník Lesů ČR Ladislav Jánský, který vykonává nad danou lokalitou dozor, oznámil, že tuto oblast navíc před 2 lety postihla silná dlouhotrvající námraza, která slabší stromy v určitých nadmořských výškách zohýbala. Z konzultací proto vyplynulo, že místo zřejmě vzniklo působením všech těchto vlivů dohromady za určitých zvláštních podmínek.

Závěr odborníků se podařil ověřit za pomoci badatelské činnosti členky KPU paní R. Š. z Plzně, která mluvila s řadou pamětníků z vesnice, až našla pana K., důchodce, který les za svojí vesnicí zná velmi důvěrně. Navíc se celý život živil jako stavební nebo lesní dělník. Ten sdělil, že před 2 lety zuřila v těchto místech velká vichřice, která přišla od západu. Vítr ulamoval vršky stromů a ohýbal mladší stromky. Po zklidnění se šel podívat do lesa, aby zjistil, co se stalo. Místo našel snadno (cesta protíná osmičku polehlého porostu), což před tím nebylo. Terén se tam svažuje, vytvořil se větrný vír, mladé stromky tento tlak nevydržely a ohnuly se do středu. S takovými případy se jako člověk, který strávil v lese většinu svého života, se setkal mnohokrát.

Badatele tedy udivila plocha polehlého porostu do tvaru velkého kruhu, na který navazoval menší, tedy ve tvaru jakési osmičky. Tvar a také způsob polehnutí měl vést k hypotéze, že jde o jakousi obdobu agrosymbolů, ba dokonce o projev daleko silnějšího vlivu než u kruhů, vznikajících v obilí.

Polehlá plocha ve tvaru osmičky však ani nemohla vypadat jinak. Na počátku totiž nebyla plocha polehlého mladého lesního porostu do tvaru osmičky, ale plocha mladého lesního porostu, obklopená do tvaru osmičky staršími, silnými stromy. Pak, vlivem různých sil a podmínek, tato plocha do tvaru osmičky, které si pochopitelně do té doby nikdo nevšiml, protože obyčejně se nikdo nezamýšlí nad tím, jak vypadají plochy staršího a mladšího lesního porostu v lesích, tento mladý porost polehl.


Další možné případy

CT.1996.10.00.CZ.PB - Bárta

V článku (1) se uvádí, že “podobný neobvyklý úkaz byl rovněž zaznamenán ve středních Čechách.” Zřejmě jde o nález paní Marie B. ze Sedlčanska poblíž odbočky na vrch Loužek u osady Bárta u Orlické přehrady. (9) Uvádí, žestromky byly v jednom místě podivně zkroucené, připomínaly tak trochu ty obilné kruhy, obrazce v polích, jak se o nich v novinách často píše. Šla jsem se podívat trochu blíž, myslela jsem, že tudy prošla nějaká vichřice, ale to byla hloupost, protože by se stopy po ní musely nacházet i v okolí. Daleko víc mi to připomínalo působení nějakého magnetu, najednou ohnul stromy a přitáhl je k sobě. Všechny byly nasměrovány k jednomu bodu, jakoby v úklonu, ale žádné zlomené kmeny a větve, jen ohnutí cosi prozrazovalo. Příští měsíc jsem se na místo vrátila ze zvědavosti znovu o víkendu s manželem a dětmi. Ani stopy po něčem mimořádném, jen některé stromky trošku nachýlené zůstaly, už to nešlo jasně rozeznat. Teprve teď mi to připadalo nezvyklé. Samy se narovnaly? A proč tak rychle? Manžel mi vysvětloval, že jde zřejmě o nějaké zesílené působení zemské přitažlivosti, moc moudrá jsem tehdy nebyla, nechápala jsem." 

V místě podivné anomálie nevnímala žádné chvění, mrazení, nebo něco podobného. Ucítila prý jen uvolnění a zlepšení nálady, což mohlo být způsobeno obyčejným odpočinkem po dlouhé jízdě, která předcházela objevu. Ačkoliv patří mezi silné kuřáky, toho dne ji cigarety vůbec nechutnaly. Kdykoliv si zapálila, cítila pachuť v cigaretě a zvedal se jí žaludek.


Kolinec (okr. Klatovy)

V lednu 1997 oznámil bývalý člen KPU J.K. že při sepisování stvrzenky svému klientu B.V. si všiml, že pochází z Kolince a tak nezávazně zavedl řeč na kruhy v obilí. Pan B.V. však naprosto vážně naznačil, že v blízkosti Kolince existuje kruh i v lese. Dosud nebylo zjištěno místo ani další podrobnosti. (4)


Křivice (okr. Rychnov nad Kněžnou)

Jak se uvádí v knize (8) u vsi Křivice se ukazovaly dlouhé tenké borovice s ohnutými vršky, které prý byly způsobeny tím, že se na nich houpávaly čarodějnice.Kruhy v lese v zahraničí (Polsko)

Ve Wysokiej Głogowskiej šel pan Janusz v srpnu 2000 mladým lesem a našel tři kruhy v lese o průměru cca 8 m , které byly rozmístěny do trojúhelníku. V kruzích bylo vše polámáno, jako v kruzích v obilí. Nic podobného se v Polsku ještě nenašlo. V té době (červen – srpen 2000) vznikly 2 agrosymboly v obilí u Rzeszowa. Když badatelé místo navštívili po několika letech, nic už nenašli, neboť všechny stromy již od roku 2000 vyrostly. (10)

Další podobný případ z polského Krasnobrodu byl objeven v 14. dubna 2007 a byl uveden na (11). Je úplně totožný s českým případem v Pastuchovicích. Některé tenčí stromky byly ohnuty, případně ve výšce kolem 2 m zlomeny. Na fotografiích je zřejmé, že ohnutí se týká právě jen těchto slabších stromů, silných se to netýká. Badatelé se domnívají, že to mohlo být způsobeno nějakými přírodními silami, nebo pádem meteoritu. Žádné anomálie se tu však před tímto datem nestaly.    


Závěr

Podrobný průzkum prokázal, že případy kruhů v lese jsou způsobeny zvláštní souhrou okolností a podmínek meteorologického aj. charakteru. Nebyl zatím zjištěn případ, ve kterém by tento závěr mohl být zpochybněn.

Kol. aut. KPUFO


Literatura

1.      Novák, P. – Lowová, M.: Kruhy vznikají nejen v obilí. Fantastická fakta, č. 4, roč. 1998, s. 7 – 8

2.      Jehlička, M.: Senzační hříčka přírody. Region Plzeňsko 30.9.1998

3.      Archiv KPU : CC.1996.08.15.ČR.PS – Žihle

4.      Archiv KPU

5.      Záhady a mystéria. TV Prima.

6.      Kol.aut.KPU : Kruh v lese ? ZAZ č. 4, roč. 1998, s. 20 - 21

7.      Kol.aut.KPU : Les - zdroj nových záhad. ZAZ č. 1, roč. 1999. s. 6 - 8

8.      Stejskal, M.: Labyrintem tajemna. Paseka, Praha, 1991, s. 224

9.      Nový, J.: Pomatené stromy. Spirit, 2003

10.    Miazga, A.: Kregi v lese. 2006 - http://pgu.poznan.pl 

11.    Istnienie UFO jest oczywistym faktem dla każdego, kto choć raz minimalnie zetknął się z tym zjawiskiem. Ale obiekty UFO także lądują. I zostawiają ślady! Fundacja Nautylus.  http://www.nautilus.org.pl/?i=1421(c) Klub psychotroniky a UFO, 2007