Kruhy v ledu, sněhu a vodě


Kruhy ve sněhu a ledu nejsou v ČR obvyklou anomálií, zato jsou popsány

v zahraničí :

Kruhy v ledu :

V devatenáctém a na počátku dvacátého století tisk vícekrát psal o kruzích na ledu, ale tehdy to nijak zvláštní větší pozornost nevyvolalo. Americký časopis "Scientific American" v únoru 1895 publikoval kresbu pomalu rotujícího ledového kruhu o průměru 7,5 m, vzniklém na řece Mianus u Bedfordu, ve státě New York.

V roce 1930 noviny "The Illustrated London News" uveřejnily článek k fotografii pod titulkem „Děda Mráz kreslí kruhy". Psalo se v něm, kruh v ledu byl nalezen "v údolí řeky Don, jen pár mil od Toronta v Ontariu, na místě ostrého obratu proudu, kde se nachází pomalu se otáčející vír... Když tato část řeky zmrzla, v jeho středu se se utvořil kus ledu ve tvaru pravidelného kruhu. Kruh plave v okrouhlé zátoce, obklopené ze všech stran ledem, a pomalu se otáčí spolu s vodou pod ním." (1)

V roce 1987 Clas Svahn, vedoucí švédské skupiny "UFO-Sweden", publikoval zprávu o svém výzkumu v severním Švédsku. První ledový kruh o průměru 49 metrů byl nalezen na řece Pitea, u obce Pitealven, v prosinci 1986. Otáčel se kolem vlastní osy 2 - 3 krát za minutu. Místní obyvatel spatřil na řece ledový disk: "Nejprve byla uprostřed velká ledová kra, obklopená mnoha menšími kusy, a to vše se točilo v kruhu."

22. prosince 1986 vše opět zamrzlo, a když Svahn navštívil řeku v lednu 1987, bylo dokončeno vytvoření obrovského kruhu. Ledová kra byla 43 cm tlustá, a tak mohla unést váhu badatele. Téměř 50 metrový kruh i s ním se úplně otočil za osm minut. Hmotnost disku vypočetl Svahn na 864 tun, takže nic neriskoval. Rychlost otáčení se posléze, za několik týdnů, zpomalila z dvou minut v prosinci 1986, na zhruba 10 minut. Stalo se to buď kvůli nárůstu hmotnosti ledové kry, změně toku vody pod ním nebo zmrazení kalu ve vodě - nebo možná ze všech důvodů dohromady.

Bádání ufologů však přece jen mělo své výsledky. Upozornili tak na fenomén další odborníky. Švédští meteorologové sdělili:

„Ledový disk má průměr 49 m, a otáčí se v kruhovém otvoru v ledu o průměru 54 m. Doba jednoho obratu byla 20. ledna 1987, 545 sekund, a dne 24. ledna 1987 575 sekund. Podle nepotvrzených údajů byla rychlost otáčení před několika týdny kolem 8 minut. Kruhová ledová kra se otáčí proti směru hodinových ručiček, a pokud se dostane do kontaktu s okolním ledem, generuje zvuk o nízké frekvenci. Styk disku s okolním ledem není trvalý." (2)

O několik týdnů později zavolali Clase Svahna ze severního Švédska. Objevil tam podobný, ale menší disk, který se neotáčel - voda kolem zmrzla.

Další švédský kruh v ledu se objevil v roce 1987 v Kalixalven. Obrovský kruh o průměru až 200 m se objevil v roce 1990 u další švédské obce Ljusnan. Jak sdělili místní občané, kruh se zde tvoří každé jaro.

Paní Birgitta Raab z Institutu meteorologie a hydrologie řekla Swannovi: „Vím, že tři nebo čtyři řeky se ve Švédsku a Norsku tvoří rotující disky ledu, ale pokud vím, tak tento jev dosud nemá pojmenování.“ Podle Brigity Raab je podstatným faktorem způsob, jakým tok vody prochází obrazem nebo úzkým místem, a tedy vytváří vír. Také tvar břehů jezer může ovlivňovat proudy vody a vytvářet ledové kruhy.

V roce 1991 se objevily ledové kruhy v Waltham (Massachussets - USA).

V lednu 1992 byly nalezeny dva zmrzlé disky na jezeře u Ostersundu a u Hostagsjon (Švédsko)

V roce 1993 přišly zprávy z USA – z Tannerville (Pennsylvania) a Cambridge (Massachussets). Tyto kruhy se objevily buď na jezeře tedy na hladině bez pohybu, nebo na řekách, říčkách a potocích, kde voda v klidu není.

11. března 2003 se na rybníku v Norvalku (stát Connecticut, USA), na přítoku řeky Silvermain, objevil typický kruh. Led měl tloušťku pouhých 6 mm, průměr kruhu byl 7,85 m. Kruh vznikl v noci, objeven byl v 6 hodin ráno. Teplota v noci byla - 9 st. C. Šířka, oddělující kruh od zbytku ledu nepřesáhla 63 mm. Majitel rybníka ho objevil ráno, ale i po poledni kruh ještě mohl být viděn. Teprve když led roztál, kruh zmizel. V noci nic podezřelého nikdo neslyšel ani neviděl. Na ledu však bylo jakoby něco vyryto. "Rytiny" byly na téměř celé ploše nádrže, ale nedosahovaly k břehům, a vše činilo dojem, že to nebylo možné udělat lidskýma rukama.

Dne 7. ledna 2009 byl ledový kruh poprvé zaznamenán i v Anglii. Objevil ho Roy Jeffries, venčící psa na břehu řeky Otter v Devonu: „Pomalu točící se ledový disk o průměru 3 metry stál v proudu vody asi 2 metry od břehu, nedaleko od místa, kde se řeka vlévá do přítoku. Jeffries okamžitě zavolal svého přítele Grahama Bisseta, který bydlí blízko a zajímá se o záhadné jevy. Bisset řekl, že takové disky jsou „velmi vzácné“, a že nikdy neslyšel o jejich výskytu v Anglii. "Nemohl jsem tomu uvěřit, když jsem o tom slyšel," dodal. Bisset popadl kameru a běžel k řece, kde natočil pomalu otáčející se kruh ledu."

Graham měřil rychlost otáčení: disk dosáhl jedné otočky za 4 minuty a 10 sekund. Podle něj se takové disky "vytvářejí, když pomalý tok řeky tvoří pomalu se otáčející vířivou vodu a disk obklopuje okolní led a vytváří mezi nimi rozestup." (3)

Jindy je vznik kruhu vysvětlen ne silou proudu, který "obklopuje" disk z ledu, ale teplotním rozdílem horních a spodních proudů. To vysvětluje, co se stalo na začátku ledna 2008 na ledě u vesnice Chanská nedaleko Maikopu (Ruská federace). „Ráno na farmu přišel ředitel sousední drůbežárny Kaplan Daurov a zeptal se: "Co se to stalo?" Šli jsme k rybníku a našli jsme tam několik kruhů různých průměrů na ledě," řekl farmář Aslanbij Kujek." Kruhy byly volné, ale pak opět zamrzly. Ale zdálo se, jako by se struktura ledu změnila. Uvnitř každého kruhu byly tři velké otvory, jako by šlo o nějaké stopy po opěrách." (4) Průměr kruhů byl od 2 do 6 metrů a bylo jich více než deset. Aslanbij si na podobný úkaz nevzpomněl: když byl mladý, cestoval s mládeží po ledových jezerech a rybnících, ale nikdy nic podobného neviděl.

Jak ke vzniku takového kruhu dochází?

Faktem je, že tok vody není nikdy rovnoměrný - čím blíže ke středu toku, tím je intenzivnější. Tomu se říká "hranový efekt". Pokud je na dně prohlubeň, z jedné její strany se voda pohybuje rychleji, než na druhé, a v jámě vzniká kruhový pohyb.

V zimě se teplota vody blíží téměř nule a tehdy je maximální hustota vody při teplotě + 4°C. To je voda, která stoupá ze spodku prohlubně vzhůru, omývá spodní plochu ledu v kruhu a led roztaje. Pokud opět udeří mráz a opět voda zamrzne, roztáté nebo částečně roztáté kruhy zůstanou na povrchu nerovné. (5)

Kolísání teploty může způsobit, že se rotující ledové disky budou rozrůstat po vrstvách. V tomto případě se okraj disku vypadá jako gramofonová deska nebo jako letokruhy kmene. Je faktem, že kruhy v ledu se mohou objevit v podstatě každoročně, a pokud vzniknou na nenavštěvovaném místě, zůstávají bez povšimnutí. Pokud jde o "malé stopy", led 1-1,5 cm tlustý nemohl dokonce udržet ani psa, natož dítě. Očití svědkové nemohli sami vstoupit na led a dívali se na ně z dálky, takže úsudek, že šlo o lidské stopy, by měl být považován za předčasný a možná přehnaný.

Méně pravděpodobné vysvětlení kruhových drážek podél okrajů disku je, že to může být zmrzlé vlnění. Tato hypotéza byla předložena Paulem Rosenfeldem v souvislosti s řadou jasně vymezených kroužků na ledě řeky Charles, jež protéká hřbitovem Mount Faek v Walthamu, ve státě Massachusetts. Rosenfeld si všiml kruhů, které se tam vyskytovaly 15. ledna 1991. Kruh měl asi 6 m v průměru a byl 12 m od břehu. Protože Rosenfeld viděl, že led není bezpečný a v blízkosti kruhu nejsou žádné stopy, nezdálo se, že by ho někdo mohl vytvořit. (6)

28. prosince 2003 se na ledu jezera Lake Mad v Michiganu, objevila kombinace tří soustředných kruhů. Von Hobe, obyvatel pobřežní vesnice Horton, ji objevil:

„Dne 18. prosince, v druhé polovině noci, jsem zhasl v ložnici, přistoupil k oknu a viděl na vrcholu kopce, tři sta metrů od domu, jasné světlo. Nejdřív jsem si myslel, že tam někdo jede autem... Poté jsem si uvědomil, že to je nepravděpodobné, že světlomety jsou umístěny svisle a poměrně úzce, jejich šířka na délku natažené paže byla asi 5 cm, a zakryla kmeny ne více než tuctu stromů. Nemohu říci, kde byl zdroj světla - na vrcholu kopce nebo za ním, nebo někde v úpatí? Za asi 20 minut - od 01:30 do 01:50, kdy jsem sledoval jev oknem, se paprsek nikam nepohnul a nezměnil jas nebo barvu." (7)

Uplynulo 10 dní, a ráno 28. prosince viděl Vaughan Hobe na ledě jezera Mad kruh o průměru asi 20 metrů, a pás vody, oddělující kruh od okolního ledu asi 2 metry. Byl přesvědčen, že vznik kruhu je spojen s oním zdrojem světla, který pozoroval v noci 18. prosince, i když světlo bylo na jiné straně, než jezero a kruh. Kruh však nebyl jen tak obyčejný. Ve středu se nacházel 10 m disk o tloušťce ledu 5-7 centimetrů, kolem – kruh o průměru 3 m a tloušťce ledu 10-12 cm, a vnější prstenec o šířce 2,5 m měl tloušťku 7- 10 cm. Celý kruh o vnějším průměru 21 m a tloušťce ledu 7,5 cm měl odlišnou sytost. Zdá se, že to bylo způsobeno nejen počasím, ale zejména kolísáním hladiny vody, a vytlačováním zamrzlé kapaliny v podobě silnějších vrstev. Není známo, čím byla způsobena nepravidelnost druhého kruhu, ale zřejmě to bylo vlivem rozdílného směru proudění.

Jak vyplývá z popisů, kruhy v ledu v zahraničí jsou způsobeny teplotními změnami a proudy vody, které obrousí uvolněné kry do dokonalého tvaru. Pokud vzniknou roztáté kruhy na poklidné vodní hladině, pak jsou zřejmě způsobeny procesy na dně nádrží, úniky plynů z hlubin.

Příroda dokáže vytvářet zvláštní jevy, které mohou zůstávat dlouho bez povšimnutí. Je to jednak poptávka po všem záhadném, co obrátilo pozornost na tento jev, a také odtrženost lidí od přírody. Mnozí proto vidí v každém záhadném jevu prsty UFO a mimozemšťanů.


Kruhy ve sněhu :

Na úpatí jakési turecké hory byly objeveny tři prstence.

K. Avdějev z Moskvy spatřil v noci 20. prosince 1991 světelnou kouli tvořící složitou soustavu soustředných prstenců ve sněhu.

"Nemohu si vzpomenout na přesný čas, pamatuji si jenom, že jsem tehdy sledoval v televizi večerní zpravodajství, když tu náhle upoutalo mou pozornost neobvyklé světlo za oknem. Bylo takové silné světlo, že to za oknem vypadalo, jako by byl den a ne noc. Tak jsem šel honem k oknu a spatřil jsem jakousi bíle svítící kouli, ta mohla mít v průměru asi tak 2-3 metry. Ještě jsem se chtěl přesvědčit jestli se nejedná o nějaký neobvyklý odlesk záclony. Tak jsem ji úplně odhrnul a pozorně koukal, nejedná-li se o nějaké světlo z ulice, ale opravdu bylo to něco jiného, jak jsem již řekl, byla to opravdu světelná bílá koule o průměru 2 až 3 metry. Popadl jsem fotoaparát a běžel do kuchyně, odkud bylo lépe vidět. Tam jsem to uviděl z trochu jiné pozice a také to vypadalo trochu jinak. Jednalo se ani ne tak o kouli jako spíše o jakýsi "kruh beze středu”, nějak divně nakloněný. Světlo které vydával bylo velmi intenzivní a naprosto oslepující. Začala se mi po chvilce točit hlava. Pokoušel jsem se to vyfotit, ale v tom okamžiku se to začalo rychle pohybovat a v podstatě to v mžiku zmizelo z dohledu.

Druhý den za mnou přišel soused a ptal se mě: "Už jsi se díval z okna? Je tam něco neskutečného!” Vyhlédl jsem tedy z okna a spatřil pod ním jakousi soustavu soustředných prstenců. Průměr největšího prstence byl 8 metrů. Mezi prstenci byla vzdálenost 20 cm.

Sníh, do kterého byly vytlačeny, měřil na výšku 6 až 8 cm. Avdějev pořídil snímek této formace a tento případ byl uveden v ruském časopise Slovo, č. 3, 1991. (8)V České republice :

CI.1994.02.00.ČR.TC - okolí Stříbra

V roce 1994 sdělil KPUFO Ing. P.M., pilot průzkumné letky z letiště Plzeň – Líně, že se svým vrtulníkem, na kterém byla umístěna průzkumná aparatura, zahrnující i teplotní změny terénu o citlivosti 0,24 st. C, zaznamenal kruhy ve sněhu.

Při cvičném letu v únoru 1994 ve směru od Plzně na Tachov průběžně touto aparaturou snímal určité části zasněženého terénu. V prostoru Stříbra si všiml, že aparatura zaznamenává na zasněžených polích až 200 m v průměru velké, naprosto geometricky pravidelné kruhovité plochy, které byly zřetelně teplejší o několik desetin stupňů než okolní sníh, i když vizuálně na sněhu nebylo možno žádné rozdíly vůbec zaznamenat. Aparaturu ještě zkontroloval, zda nevykazuje poruchu, ale vše bylo v pořádku. Událost se mu zdála zvláštní, ale zapomněl na ni do doby, než v létě 1994 slyšel o prvních kruzích v obilí. Záznamy z té doby již však byly smazány. (9)

CI.1996.03.15.CZ.AA - Praha 8 - Invalidovna

V časopise Květy (10) byl uveřejněn článek o náhlém objevu dvou spirál ve sněhu. Větší začínala od středu a roztáčela se doleva. Objeveny byly v pátek ráno, do večera zmizely. Byly patrné až z větší výšky panelového domu, z cesty nebyla patrná. Průzkum nebyl proveden.

CI.1997.12.10.CZ.TU - Vilantice

Na hladině požární nádrže, pokryté ledem, se objevilo v prosinci 1997 5 kruhů. Jejich vznik spadá do doby od 7. – 10. 12.1997, objeveny byly 10.12.1998. Led byl asi 2 cm silný, nebylo možno se na něj postavit. Kruhy tvořil břit, vystupující asi 1-2 cm nad okolní led.

Šlo o 2 kruhy vedle sebe o průměru asi 10 m na východu, na západní straně 3 kruhy o průměru zhruba 3 m.

Do průzkumu Klubem Záblesk bohužel led roztál.(11)

CIX.1997.02.00.ČR.BL – Bílovice nad Svitavou

U této obce se objevily dva kruhy o průměru přes 10 m. Jeden z kruhů byl utvořen asi z 18 přesných kružnic, z nichž každá má šířku odpovídající zhruba stopě boty dospělého člověka. Druhý kruh poblíž chatové osady Mladová byl úplně bez sněhu. Obecnímu úřadu v Bílovicích však jedna žena sdělila, že perfektní kružnice vyšlapala na zasněženém poli neznámá dívka, jejíž kroky řídil z mysliveckého posedu mladík s fotoaparátem. Kruhy měly zřejmě na svědomí někteří z návštěvníků chatové osady, kteří si chtěli udělat z místních obyvatel legraci. (12)

CI.1998.00.00.ČR.PM - Plzeň

V blízkosti jednoho sportovního stadionu v Plzni v sobotu dopoledne manželé K. vyhlíželi z okna ohlášenou návštěvu:

(...) dívali jsme se s manželem každou čtvrthodinu ven, jestli už někdo nejde, najednou koukneme a na trávníku je kruh, úplně pravidelný. Bylo nám divné, kde se tam tak najednou vzal. Manžel sešel dolů aby se na to podíval. Kruh měl asi 2 metry v průměru, byl přesný a nebyl ušlapaný. Nevedly k němu vůbec žádné stopy. Vypadalo to, jako kdyby něco odneslo sníh až na trávník a to i částí zeminy. Ještě na jaře pak bylo znát, kde se kruh nacházel, protože tam nerostla žádná tráva... (13)

CI.1998.00.00.CZ.ST – Drahenický Málkov

V lednu 1998 se na poli objevily kružnice (ne kruhy) ve sněhu. Svědkyně Olga R. uvádí asi 0,5 - 1 cm tloušťku a byly vytlačené do nového sněhu. Průměr větších asi 5 m, menší neměřila.  Bylo jich několik, počet ani rozmístění si svědkyně nepamatuje. (14)

CI.2002.08.01.CZ.TU - Velký Vřešťov

Na klidné vodní hladině zdejšího rybníka ve Velkém Vřeštově se dne 1.8.2002 kolem 18. hodiny vytvořil obrazec složený minimálně ze dvou kruhů o průměrech cca 8 - 10 m a 2 - 4 m. Tento obrazec byl na hladině v nezměněném stavu cca 60 minut. Během této doby byl pozorován cca 20-30 lidmi a mírně se pohyboval po proudu na vodní hladině. Za hodinu obrazec urazil podle pozorovatelů pouze několik málo metrů, takže se mohlo zdát, že stojí na  místě.  (15)

CI.2006.03.02.CZ. HK - Hradec Králové

Na zamrzlé hladině řeky v Hradci králové se objevy pravidelné kruhy roztátého sněhu a ledu. Zřejmě šlo o výrony plynů z tlejícího dřeva na dně řeky. (16)


Případy, kdy kruhům ve sněhu předcházelo pozorování neidentifikovaných objektů

CI.1991.16.00.CZ.NA – Jaroměř

Dvouletá dcera pana M.H. byla patrně probuzena nějakým velkým, pohybujícím se objektem, který viděla za oknem. Pan H. ani paní H. za oknem již nic nespatřili.

Druhý den si pan H. povšiml na zahradě 3 kruhů, které vznikly rozpuštěním sněhu "jako kdyby tam někdo postavil horký hrnec." Viz náčrt.

Na jaře 1992 a začátkem léta bylo patrné, že tráva v těchto kruzích o průměru 80 cm je o něco tmavší než okolní vegetace. Když se tráva posekala, kruhy zmizely, jakmile dorostla, objevily se znovu, celkem po 2 roky. Dnes (léto 1999) již nejsou patrné. (17)

CI.1996.02.26.CZ.KT - Bílenice

V noci na 26. února 1996 J. K. z Bílenic byl v 0:15 hod. probuzen neobvyklým zvukem. Vypadalo něco jako silné ”křupání” , jako kdyby venku chodil někdo ve sněhu. Svědek měl silné nutkání jít k oknu, jako by ho doslova něco nutilo, aby se šel podívat ven. Zároveň ale pociťoval silný strach. Asi dvě minuty bojoval se strachem, pak nakonec neodolal a přistoupil k oknu. Viděl, jak přesně uprostřed vesnice, kde se setkávají silnice a zároveň proti jejich domu, se vznášelo těsně nad zemí jakési těleso, které vypadalo jako na sebe přiklopené dva hluboké talíře. Objekt měl asi 6 až 7 metrů. Jeho barva byla čistě bílá a v horní polovině po celém obvodu svítila jakási světélka nazelenalé barvy, která působila dojmem okének. Svědek ochromený strachy se vrátil zpět do postele, ale asi po pěti minutách se vrátil opět k oknu a spatřil, jak se objekt bezhlučně zvedá ze země, vertikálně vzlétá nad vesnici a poté mizí jižním směrem.

Ráno o svém nočním zážitku pověděl svým rodičům. Matka se rozhodla, že se na místo údajného nočního přistání "létajícího talíře" podívá. Ačkoli byla po ránu celá náves pokryta jinovatkou, tam, kde se setkávají silnice spatřila kruh, na jehož celé ploše jinovatka roztála. (18)Závěr

Podle charakteru těchto kruhů připadá v úvahu jen několik málo vysvětlení :

1. energetické působení z výšky, které způsobí teplotní změny na napadaném sněhu či ledu

2. proud teplejšího vzduchu, úzce a přesně směrovaný tepelný paprsek, atd.

3. záměrné působení člověka

4. vliv neidentifikovaného objektu

5. teplotní působení z podloží (výrony plynů, termálních pramenů z geologických zlomů, aj.) nebo z proudění vody, kdy led vytváří kruhové formy. Uvolněné bublinky plynu z tlejícího dřeva a bláta pod hladinou utvoří na hladině kruh nezamrzlé vody a okolo je již je tenká vrstva ledu. V noci, když se ochladí, zamrzne i tento kruh, který má pak bílou barvu. 

 Jak vyplývá z popisů, kruhy v ledu v zahraničí jsou zřejmě způsobeny teplotními změnami v podloží, úniky plynů z hlubin, které pak i následně otáčejí vnitřním kruhem, podobně, jako horký vzduch otáčí větrníkem. Také na některé další případy by spadalo toto vysvětlení. K dalším chybí spolehlivě doložené informace a vzhledem k pomíjivosti materiálu, ve kterém jsou vytvořeny, jejich průzkum je závislý na včasnosti podaných informací.

Kol. aut. KPUFO


Použitá literatura

(1) Jack Frost describes a circle. Illustrated London News, Feb. 15, 1930.

(2) Nordell, B. - Westerstrom G.: Large Rotating Ice Discs on Ice-Covered Rivers. Weather, Vol. 52, № 17, 1997.

(3) Spinning ice disc phenomenon seen in British river for first time. The Telegraph (L.), Jan. 13, 2009.

(4) Сальников, В.: Автограф на льду. Российская газета - Неделя (Кубань-Кавказ), 17.01.2008

(5) Сурдин, В.: Посадка НЛО на лед, или Чаепитие с Эйнштейном. Квант, 1999, № 5.

(6) Rosenfield, P.: Charles River ice ring. MUFON UFO Journal, č. 4, 1992.

(7) Ильин, В.: Круги на льду - творчество НЛО? НЛО (СПб), 2004, № 50.

(8) Novák, P.: Kruhy a piktogramy. http://www.paranormal.cz

(9) Archiv Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO)

(10) Morenová, D.: Ježci jsou v tom nevinně. Květy, č. 15, roč. 1996

(11) CI.1997.12.10.CZ.TU – Vilantice : podle průzkumu Klubu Záblesk (Náchod)

(12) -js-: Tajemné kruhy ve sněhu u Bílovic. Práce, Praha, 13.2.1997

(13) Novák, P.: Kruhy a piktogramy. http://www.paranormal.cz

(14) Archiv Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO)

(15) Archiv Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO)

(16) Archiv Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO) 

(17) Archiv Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO)

(18) Archiv Klubu psychotroniky a UFO (KPUFO)