Kruhy v trávě


Zprávy o kruzích v trávě se poprvé v ČR objevily v roce 1993. Byly od počátku prezentovány jako obdoba anglických obilných piktogramů. (1)

První takový kruh se objevil u Orlické přehrady a jeho umístění bylo některými badateli před ostatními výzkumníky utajováno, ve snaze zachovat si monopol informací, zvláště pro vlastní publikační činnost a pro to, aby tyto osoby mohly vystupovat jako jediní praví badatelé.

Podobné nálezy se však začaly množit. Klub psychotroniky a UFO se podílel na průzkumu několika takových lokalit a na základě soustředění dalších údajů lze konstatovat, že jde o zvláštní vegetační anomálie, které se projevují v několika formách, podle kterých byly tyto jevy rozděleny na jednotlivé druhy. Jde o :


1). mezikruží, ve kterých růst vegetace (trávy, jetele, a pod.) je výrazně odlišný od okolí, vegetace se odlišuje barvou, větší velikostí vzrůstu od okolních rostlin


2).  mezikruží, pásy a obrazce, ve kterých růst vegetace (trávy, jetele a pod.) je výrazně potlačen, nebo je úplně bez porostu


Přehled případů

Podrobné informace


3). mezikruží, ve kterém jsou rostliny (obilí, jetel, vojtěška) položeny v jednom směru4). kruh, který je bez vegetace


5). kruh, ve kterém je vegetace polehlá (jde hlavně o rostliny, na kterých nelze najít obvyklé deformace, a které je tak vydělují z agrosymbolů - traviny, apod.)Přehled o dosud objevených kruzích přináší album, přístupný z jednotlivých tabulek. Vedle těchto jsou i nálezy, které nelze z nedostatku informací zařadit.Během sledování těchto lokalit vyplynulo několik možných vysvětlení těchto anomálií :

Rozsypání hnojiva či chemikálie (typ 1, 2), které by výrazně potlačilo či aktivizovalo vzrůst přítomných rostlin.

Působení zvířat, jež by uvázány na kolíku vyšlapaly či spásly přítomnou vegetaci. (typ 2, 3, 4).

Anomálie v podloží, skrývající pozůstatky např. nějakých staveb nebo nějakou činnost v minulosti. Letecké snímkování odhalilo na polích podle podobných změn vegetace již mnoho archeologických lokalit. Bez archeologické sondy však nelze dále tuto hypotézu rozvádět. (typ 1)

Podhoubí některých druhů hub. Až 60 druhů hub vytváří tato kruhová podhoubí. Jsou to např. žampióny (pečárky), strmělka veliká, špička obecná, čechratka obrovská, čirůvky fialová, dvoubarevná a májovka, zvonovka hedvábná, líha nahloučená, polnička polokulovitá, lakovka obecná, límcovka věnčená, muchomůrky červená a královská, bedly aj.). Kruhové podhoubí vzniká tak, že v půdě vyklíčí výtrus houby a paprskovitě se šíří na všechny strany. Za vhodných podmínek se na okraji podhoubí vytvoří plodnice. Další rok se tedy kruh zvětší o část, kterou podhoubí poproste. U špičky obecné je to ročně o 15 -25 cm a takto může růst 20 i více let. Největší kruhová podhoubí vytváří strmělka veliká - i několik set metrů v průměru a jeho stáří může být až 700 let.
Dosud není uspokojivě vysvětleno, proč u většiny kruhů rostou na jejich obvodu rostliny bujněji, zatímco  uvnitř je vegetace výrazně slabší, zatímco jinde je tomu naopak, a třeba u špičky česnekové podhoubí nijak rostlinstvo neovlivňuje.

Může tomu být proto, že kruhová podhoubí paraziticky využívá přítomnou vegetaci. Jak se podhoubí kruhovitě šíří, soustřeďuje živiny do středu kruhu. To vysvětluje i výrazně vzrostlý jetel či trávu uprostřed některých kruhů. Na okrajích však zůstává pás - mezikruží vyčerpané půdy, které se projeví úměrně tomu zvadlou a uschlou vegetací. (typ 2) Dlouhodobé působení podhoubí má navenek různé projevy, aniž by se zvýšený výskyt těchto hub výrazněji projevil. Ukáže se však právě těmito vegetačními poruchami na různých kulturách rok co rok, ovšem ve velikosti a kvalitě závislé na průběhu ročního klimatu. Pokud se některé druhy kruhů liší, pak je nutné mít na paměti, že může jít o jiné stadium vzniku a rozvoje podhoubí.  (typ 1,2, 4)

Vyšlapání - záměrně vytvořené padělky (typ 3, 5)

Přistání či jiné působení UFO. Takový názor nastupuje vždy a u každé anomálie, kterou si lidé nemohou okamžitě vysvětlit. Opírá se o pozorování světel, záře, popř. neznámých objektů (UFO) tam, kde byly později nalezeny kruhy. (typ 1 - 5) Někdy je spojování těchto kruhů s problematikou UFO více než neseriózní. ("Není pochyb, že toto je místo přistání UFO," prohlásil M. Hesemann poté, co kruh (CG.93.03.00.ČR.PI - Velký Vír) proměřil, prověřil virgulí a prozkoumal rádiem. "Měli byste promluvit se zdejšími lidmi. Po přistání UFO nejsou řídké případy dočasných únosů místních lidí mimozemšťany za účelem zkoumání." - (2)

Během zkoumání těchto fenoménů byly zjištěny některé anomálie. Z nich však dosud není možno vyvozovat jakékoli závěry. Celá problematika nebyla vůbec souhrnně zpracována a ostatními výzkumníky byla brzy opuštěna v honbě za pravými agrosymboly. 


Tabulka anomálií


 Použitá literatura

1. Šiška, V.: Záhadné kruhy (ve světě i v Čechách), Effect int. č. 3, roč. 1993

2. Sobotková, A.: Kruh u jezera nakreslilo UFO ? Blesk, 21.4.1993(c) Klub psychotroniky a UFO, 2011