Jiné obrazce - vypálené obrazce

 Zvláštní skupinu tvoří obrazce způsobené vypálením porostu. Takové nálezy se vyskytovaly již dříve po celém světě a obecně byly prezentovány jako místa přistání UFO a uvádí je obvyklá literatura, zabývající se touto problematikou. Je ale nutno vzít na vědomí, že podobné obrazce lze vytvořit i záměrnou činností člověka a tak případné podvody nelze zcela vyloučit.CF.1994.08.13.CZ.KT - Mokrosuky

V létě roku 1994, těsně po objevení prvního kolineckého kruhu (CC.94.07.31.ČR.KT - Kolinec) se u Mokrosuk objevil vypálený obrazec v travnatém terénu. Skládal se z centrálního, téměř rovnoramenného trojúhelníku (délka stran : 390, 380, 370 cm) od jehož vrcholů ve vzdálenosti 30 cm se nacházely další téměř rovnoramenné trojúhelníky (délka stran 90, 80, 70 cm).

Vypálený travní porost byl sežehnut nerovnoměrně - zatímco menší trsy travin byly spáleny úplně, tužší stébla a stvoly na př. bodláků, černobýlu apod., byly svrchu ožehlé, ale úplně nespálené a navíc přitisknuty zcela k zemi.

I když nelze zcela vyloučit přirozené vlivy při vypálení porostu, obrazec měl určité zvláštnosti. Bylo to především jeho přesné ohraničení a navíc, půda v něm byla stlačena oproti okolnímu terénu o 1 - 1,5 cm.

Z chemického rozboru na místě vyplynula vysoká zásaditost spáleného porostu, namísto obvyklé kyselé reakce, což naznačovalo, že došlo k porušení chemické rovnováhy. Z dalšího rozboru vyplynul zvýšený výskyt vizmutu, což však bylo vysvětleno možným znečištěním životního prostředí.

Naprostým překvapením se však stal výpočet hmotnosti hypotetického tělesa, které by vytvořilo onen 1 - 1,5 cm vtisk do půdy. Podle rozpětí součinitele stlačitelnosti různých druhů půd tento vtisk vytvořilo těleso o hmotnosti 26 - 108 tun. (!)  Výsledek je velmi překvapující - k místu nevedou žádné cesty ani komunikace, chyběly jakékoli stopy po vozidle, schopném přepravit podobný náklad, nemluvě o smyslu a účelu takového nákladu. Navíc, místo je odlehlé od osady, v těsné blízkosti železnice. Cestující na trati Kolinec - Mokrosuky by si museli jakéhokoli zařízení či déletrvajícího působení nějakého objektu všimnout.

Jediným vysvětlením by byla představa jakéhosi žhavého tělesa (na způsob žehličky), které by před dopadem ožehlo houževnatější traviny, ale po dopadu by spálilo pouze malé trsy trávy, zatímco ostatní by pro nedostatek vzduchu pouze neporušené a ožehlé přitlačilo k zemi.

Případ dosud postrádá jakékoli jiné vysvětlení. 


Závěr 

Je nutno vzít na vědomí, že podobné obrazce lze vytvořit i záměrnou činností člověka a tak případné podvody nelze zcela vyloučit. (c) Klub psychotroniky a UFO, 2009