Jiné obrazce - kruhy v asfaltu

Od roku 1996 se v České republice objevuje specifický fenomén - kruhy v asfaltu. Nikde jinde není tento fenomén popsán. První případ se objevil v místním tisku (9), v časopise Magazín 2000 (4), a také v celostátním tisku (3), čímž bylo zajištěno rozšíření tohoto fenoménu mezi širokou veřejností. Posléze se začaly objevovat i další zprávy.


Celkový přehled - tabulka případů s údaji


Ukázka vytvoření za pomoci motocyklu 


Závěr


Z průzkumů případů kruhů v asfaltu lze učinit závěr, že ve všech případech se jedná o naprosto přirozené kruhy vytvořené motocyklem. Jistou odlišnost představuje kruh v Bořislavi, kde jednoznačně nelze kruh na vrub motorky připsat, spíše však lze usuzovat, že se tak stalo přispěním nějakého jiného stroje.

Vzhledem k podobnosti všech případů lze učinit závěr, že se nejedná nový fenomén v oblasti anomálních jevů a je možné ukončit jeho průzkum. Další prezentace tohoto jevu jako úkazu vytvořeném neznámými vlivy, natož spekulace o působení cizích inteligencí apod., neodpovídá zjištěným faktům. Sledování tohoto fenoménu bude zaměřeno pouze na to, aby byly vyvráceny neseriózní spekulace a fantasmagorie.

Na rozdíl od tohoto závěru se Badatelské centrum Statenice domnívá, že si tento fenomén zasluhuje badatelskou pozornost, neboť může jít o naprosto nový fenomén a nabádá k jejich důkladné dokumentaci a průzkumu.


Použitá literatura


1) Bureš, M.: Tajemný kruh v Bořislavi. Milénium. Občasník badatelského klubu Univerzum - Ústí n.L. č.1, roč. 1997, s.3

2) Gryc, J.: Z kosmu jsme sledováni. Praha, 1998

3) -jav- : Kruh zkoumali experti na záhady. MFD 19.10.1996

4) Kol. aut. KPU : Ad : Ufology vzrušily divné kruhy v asfaltu. odpověď KPU. MSD 27.6.1998

5) Lenk L. - Lenková J.: Piknik pod Milešovkou. Magazín 2000 č. 11 / 1996, s. 7

6) Lenková, J.: Ryze česká záhada ? Badatelské rozhledy. Duben 1999

7) Paštiková, J.: Ufology vzrušily divné kruhy na asfaltu. Moravskoslezský den. 12.5.1998

8) Pavlík, J.: Kruhy na asfaltu, FF č. 9, roč. 1998

9) -pem-: Další záhadný kruh, tentokrát v asfaltu. Směr 16.10.1996

10) Šípek, M.: Další kruh v asfaltu. Magazín 2000, č. 1, roč. 1998

11) Ved. red.: Ad: Kruh na asfaltu. ZAZ č. 3, roč. 1997, s. 26

12) “Zlatý řez” - je-li celá úsečka a) rozdělena na větší část b), a menší část c), pak poměr celé úsečky a) k části b) je stejný jako poměr strany b) k menší části c), tzn. : a/b = b/c

13) Zachara, M.: Kruhy v asfaltu mezi obcemi Kelčany a Vlkoš. Zpráva reg. zpravodaje Fantastických fakt, 2000(c) Klub psychotroniky a UFO, 2011