Historie


Podorlické setkání - Záhady nejen východních Čech - 04. - 06.09.2019

Datum   Jiné články Fotografie  

04. - 06.09.2019

Průběh akce

Letos náš klub slaví 25 let od svého založení.

4.-6.10.2019 se uskutečnil se jubilejní záhadologický víkend Podorlické setkání.

Program 

Pátek

16:00 - Otevření recepce -=
17:30 - Večeře
18:30 - Odjezd na zámek Náchod (uzavřená společnost)
21:30 - Volná diskuse + návrat

Sobota

08:00 - Snídaně
09:00 - Zdeněk Marek - Úvod
09:15 - Lukáš Kejzlar PVJAR - PJ na zřícenině Pařez
10:06 - pauza
11:00 - Zdeněk Marek Záblesk - Záhadné kopce |
12:00 - Oběd
13:00 - Kuchař Josef - Island
14:00 - Josef Purkrt - Záhady a věda
15:00 - pauza
16:00 - Ladislav Lahoda - Pátrání po nacistických dokumentech v šachtě
17:00 - Milan Zacha Kučera - Archeoastronautické pověsti
18:00 - Večeře
19:00 - Šiška Vladimír Projekt Záře - Samovznícení
20:00 - Volná diskuse

Dodatečně byl také v sobotu naplánován také improvizovaný pracovní seminář o orbech pod vedením Jitky Lenkové vzhledem k tomu, že se na místě sešli hned čtyři badatelé a jejich skupiny, kteří se touto problematikou zabývají – Vladimír Šiška, členky skupiny Ghost Group, Lukáš Krejzlar a jeho skupina PVJAR a Milan Faltus. Bohužel v neděli dopoledne byl přítomen jen posledně jmenovaný účastník, takže tento bod programu byl zrušen.

Neděle

08:00 - Snídaně
09:00 - Martin Kříž - Gravitační vlny 
10:00 - krátké seznámení s megalitickou lokalitou a zároveň thráckou svatyní Beglik Taš v Bulharsku u Primorska s fotografiemi v podání Karla Dudka a Jitky Lenkové, kteří tuto lokalitu letos v září (na podzimní rovnodennost) navštívili a bádali přímo na místě.
11:30 - Ukončení PS a Oběd

Akce je i lokálně prezentována pro širokou veřejnost. Setkat se tu můžete s lidmi z různých klubu i jednotlivci z celé republiky. Záblesk, FFC, Projekt Záře, Prehistorický odkaz, KPUFO, PVJAR, aj.

Záblesk z.s., Jaroměř

   
Zdroj Internet: