Historie


Záhadologická Konferencia Phoenix 2019

Datum   Jiné články Fotografie  
21. - 23.06.2019 SAVPJ, o.z. Vás pozýva, na stretnutie záujemcov o nevyjasnené záhady a anomálne javy všetkého druhu.

8. ročník konferencie PHOENIX sa bude konať 22. 06. 2019 v rekreačnom stredisku Planinka pri Dechticiach čp. 300 – GPS: 48.566839, 17.550573. Planinka sa nachádza medzi dedinkami Dechtice a Dobrá Voda. Je to krásne miesto na lúke uprostred lesa.

Budúcoročný hviezdny ôsmy ročník bude stáť určite za to – nenechajte si ho ujsť…

Ubytovanie je možné od piatku 21. 6. 2019 do nedele 23. 06. 2019. V týchto dňoch tam nájdete ubytovaných všetkých prednášajúcich a aj iných hostí. Cena za pobyt je 74 € (je v nej za­hrnuté ubytovanie, plná penzia, vstupné). Vstupné na sobotňajšie prednášky bez ubyto­vania a stravy je 20 €. Pre tých čo prídu iba v so­botu je možnosť objednania obedu a večere. Pre ubytovaných hostí sa vyžaduje záloha na účet vopred – vo výške 30 € so splatnos­ťou do 31. 03. 2019.

Za pochodu budeme riešiť aj dopravu, tak píšte všetci tí čo idú autami a z ktorého smeru. Môžete tak v prípade voľných miest niekoho vziať.

Program 8. ročníka konferencie Phoenix

Piatok 21. 06. 2019

Príchod a ubytovanie od: 14:00 hod.
18:00 – večera
19:30 Gabriela Slováková – Kde to vlastne sme
Voľný program

Sobota 22. 06. 2019

8:00-9:00 – raňajky
10:00 Zahájenie
10:15 Pusztay Sándor (Maďarsko) – Všade samé zá­hady
11:15 Miloš Jesenský – Slovenské Akty X
12:30 – obed
14:00 Josef Cene (Nemecko) – Fenomén kruhov
15:00 Rudolf Irša – Svet ako magická krajina
15:50 Františka Vrbenská – Tajomstvo labyrintov
16:40 Julia Sellers – Mimotelové zážitky a NHI kontakt
17:30 Milan Zacha Kučera – Poklad na jazere
18:30 – večera
Voľný program

Nedeľa 23. 06. 2019

8:00-9:00 – raňajky
9:30 Karel Dudek – Čierne zrkadlo a transmutácia kovov
10:20 Lukáš Pavlíček – Fátima a jej tajomstvo
11:10 Ukončenie
11:30 – obed (nie je zahrnutý v cene – iba na objednávku)

Programom Vás bude sprevádzať: Milan Zacha Kučera.

Osmy ročník bude stáť určite za to – nenechajte si ho ujsť…

Bude treba, tak ako tento rok v Tatrách zložiť zálohu a to do 31.3.2019.

Českej strane trochu odbremeníme od poplatkov za prevody na SK a tak uvádzame č. účtu v CZ banke.

Zálohy na Planinku zasielajte na účty: Slováci budú posielať zálohu vo výške 30€ na číslo účtu IBAN: SK2609000000005049964647 BIC: GIBASKBX a to najneskôr do 31.03.2019.Česká strana pošle zálohu vo výške 801,58 KČ na účet číslo: 115-7202650257/0100 taktiež do 31.03.2019. Obe strany uvedú do poznámky svoje meno a PHOENIX 2019, aby sme vedeli, že platba je Vaša.

Vážení priatelia tajomna a záhad všetkého druhu,

dovoľte nám Vás pozvať na 8. ročník konferencie Phoenix dňa 22.6.2019, ktorú každoročne usporiadava SAVPJ, o. z. Tentokrát sme pre Vás vybrali ďalšie naše magické miesto – Planinku. Planinka sa nachádza medzi dedinkami Dechtice a Dobrá Voda. Je to krásne miesto na lúke uprostred lesa.

Prednášajúci:

Sándor Pusztay (Maďarsko) – Rodák z Budapešti. Vydavateľ kníh a časopisov, šéfredaktor, spisovateľ, novinár. Zakladajúci redaktor maďarského UFO-magazínu. Navštívil viac ako 70 krajín. O svojich cestách napísal stovky článkov, je autorom asi 20-tich kníh. V súčasnosti sa s obľubou venuje paleoastronautike, megalitom a pyramídam. Jeho tlmočníkom bude Rudolf Thomschitz.

Josef Cene (Nemecko) – Bádateľ v oblasti UFO a fenoménu kruhov v obilí. Zaoberá sa aj s incidentom Djatlovová výprava, a záhadnými zmiznutiami ľudí v národných parkoch po celom svete. Jeho tlmočníkom bude hudobník, textár, herec, výtvarník a maliar Josef Moravec – Motov.

Miloš Jesenský – Venuje sa publicistike v oblasti záhad a histórie u nás aj v zahraničí. Jeho spisovateľská činnosť je mimoriadne bohatá. Doteraz napísal a vydal viac ako 40 titulov. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, slovenského PEN Centra a Syndikátu slovenských novinárov. Je držiteľom ocenenia „Krištáľový tiger“ (1998).

Rudolf Irša – Historik, spisovateľ, etnológ, venuje sa kultúrnej antropologií a religionalistike. V roku 1988 objavil rondel a prvú svätyňu megalitického typu v strednej Európe. Autor viacerých kníh a publikácií o jedinečných kultových kameňoch a skalných svätyniach na Slovensku.

Františka Vrbenská – Bádateľka, spisovateľka a autorka početných publikácií. Okrem fantasy príbehov píše odborné štúdie z oblasti histórie, literatúry a etnológie. Je členkou Klubu autorov literatúry faktu. Za celoživotnú prácu bola v r. 2008 ocenená Mlokom.

Julia Sellers – Autorka, publicistka, lektorka. Žije striedavo v USA a na Slovensku. Venuje sa hlavne mimotelovým zážitkom, duchovno-transformačným procesom, ako aj problematike UFO. Je členkou viacerých organizácií v USA so zameraním na duchovné učenie, jasnozrivosť a mimotelové zážitky.

Milan Zacha Kučera – Spisovateľ, publicista, moderátor a bádateľ. Je čle­nom SAVPJ, o. z., so špecializáciou na historické záhady a hľadanie pokladov. Kreatívny a marketin­gový riaditeľ TV Kinosvět a TV WAR. V oblasti záhad a tajomstiev predstavuje výraznú a neopomenuteľnú autorskú osobnosť. Je držiteľom ceny E. E. Kischa, pre rok 2013 za knihu „Najväčšie tajomstvo tretej ríše“.

Karel Dudek – Spisovateľ, publicista, záhadológ a člen SAVPJ, o. z. Už vyše 25 rokov skúma a dokumentuje kounovské kamenné rady. Zaujíma sa hlavne o archeoas­tronautiku a menhiry v Čechách.

Lukáš Pavlíček – Člen výboru a podpredseda SAVPJ, o. z. Jeho hlav­ným bádateľským záujmom je astrálne cestovanie a putovanie duší. Na Slovensku sa tiež venuje výskytu kruhov v obilí.

Gabriela Slováková – Bádateľka, spisovateľka a príležitostný publicista. Je predseda a jedna zo zakladateľov SAVPJ, o. z. Členka viacerých amatérskych skupín zaoberajúcimi sa anomálnymi javmi. Zaujíma sa hlavne o zážitky NDE, OBE, psilógiu, mytológiu, dávnovekú históriou a civilizácie. Taktiež o výskyt piktogramov na Slo­vensku a okrajovo o problematiku UFO. Organizá­torka konferencií PHOENIX a iných bádateľských aktivít.

Usporiadateľ:

SAVPJ, o. z., http://www.savpj.eu
t.č. + 421 904 640 902
e-mail: ufoklubslovensko@gmail.com
v spolupráci s rekreačným zariadením:
PLANINKA – www.planinka.sk
Ozvučenie a technickú podporu zabezpečuje produkcia MIDO – www.mido.sk

Ide o akciu verejnú. Príchod je možný v piatok a odchod v nedeľu. Záujemcovia o ubytovanie sa musia nahlásiť vopred a to do konca marca 2019 na e-mailovej adrese: ufoklubslovensko@gmail.com kde Vám poskytneme všetky dostupné informácie.

S pozdravom Gabriela Slováková (1)

***

Konference Phoenix – Planinka 2019 (Karel Dudek)

Viděli jste někdy letět po obloze něco opravdu zvláštního? Něco, co si nedokážete vysvětlit? Jsou země, kde s vámi policista sepíše zcela seriozní protokol, protože tyto jevy spadají pod ochranu vzdušného prostoru. A potom jsou také země, kde vám dá po podobném oznámení policista dýchnout, případně použije test na drogy. Musíte se zkrátka smířit s tím, že obracet se na oficiální místa nemá smysl. Rovněž tak názory vědců jsou předem jasné. Není však nutné házet flintu do žita a nechávat si podobné zážitky pro sebe. Jsou lidé, kteří se vám nevysmějí. Nemusíte se bát arogance, podepřené vědeckými tituly. Ty vědecké tituly na setkání naleznete, aroganci a výsměch nikoliv. Jsou to totiž lidé, kteří nepotřebují neustále bojovat o místo na výsluní, a nebojí se akademické sebevraždy.

Takové lidi sdružuje dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení SAVPJ. Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov. Sdružení všech badatelů, a zájemců v oblasti UFO, psychotroniky, agrosymbolů, archeoastronautiky, alternativní léčby a všech sporných a nevysvětlitelných úkazů doma i v zahraničí. Zkrátka zcela nepochybně zde nalezete lidi, které bude váš zážitek zajímat.

Ve dnech 21. 6. – 23. 6. proběhl 8. ročník konference Phoenix, tentokrát s mezinárodní účastí. Byl zde pan Sándor Pusztay z Budapešti, vydavatel knih a spisovatel, který navštívil více než sedmdesát zemí světa a na rozdíl od jiných, kteří mluví pohrdavě o záhadách z kanceláře, kterou v životě neopustili, ví zcela určitě, o čem mluví. Oblíbenými tématy jsou archoastronautika, megality a pyramidy.

Pan Josef Cene z Berlína, se svým tématem fenoménu kruhů v obilí, který zaujatě vyprávěl, a tlumočnice byla velmi pohotová.

Mohou s námi komunikovat mimozemšťané? A jak? Známe názor předního odborníka!

Paní Julia Seelers, která nelitovala cesty z USA do své staré vlasti. Přednášela o mimotělních zážitcích a duchovně transformačních procesech.

Spisovatelka Františka Vrbenská, která má zřejmě nevyčerpatelný zdroj energie, hovořila o labyrintech, prastarých stavbách a jejich významu.

Za pořadatelskou zemi pan Miloš Jesenský, badatel a spisovatel, který též obdržel hlavní cenu, Fénixe za celoživotní dílo.

Kryptozoologie, spontánní uhoření člověka, alchymie a transmutace kovů, zkrátka přednášky jedna zajímavější než druhá.

Přednášející pak obdrželi čestnou pamětní medaili, velmi zajímavě provedenou. Větším oceněním však byl upřímný potlesk všech posluchačů, ať již tak říkajíc ze staré gardy, stejně tak těch, kteří se přišli podívat poprvé, ze zvědavosti a zájmu.

Účastníci si mohli zakoupit knihy, které vydali někteří badatelé, a na své si přišli i esoterici, pro které zde byly připraveny různé nezbytné pomůcky, jako kyvadélka, amulety, různé minerály a výrobky z nich.

Na závěr tohoto článku bych za sebe i za ostatní rád poděkoval paní Gabriele Slovákové za skvělou organizaci. Spisovatelka a předsedkyně SAVPJ, autorka řady článků o paranormálních jevech, které mají i knižní podobu. Bylo to velmi příjemné a osvěžující setkání, a rozhodně nebylo poslední. (2)

 

(1)

(2)

 
Zdroj (1) Internet, FB

(2) Dudek, K.: Konference Phoenix – Planinka 2019. Náš region, 26.6.2019. Online: https://nasregion.cz