Historie


Vedoucí dřívější studentské pobočky ČsAAA a vedoucí DKMC navždy odešel

Datum   Jiné články Fotografie  
5.6.2013 Milí čtenáři, v červnu tohoto roku (5.6. 2013 v Praze) nás bohužel navždy opustil pan František Hladík (1927-2013), zapálený český ufolog a záhadolog.

Ti z vás, kdož jste jej znali osobně, si na něj jistě vzpomenete jako na vitálního, akčního staříka s výraznou schopností vášnivě diskutovat a trefně argumentovat. Zřejmě k jeho nejpodstatnějšímu počinu na českém ufologickém poli patří jeho iniciativa, kdy v roce 1996 založil v Praze "Diskusní klub s tématikou mimozemské civilizace“, v němž působil až téměř do svého skonu. Diskusním klubem a přednáškami, které Hladík pořádal, prošlo mnoho pražských i mimopražských zájemců, badatelů i aktivistů. Pan František založil Diskusní klub na podzim roku 1996 - vlastně po přednášce rakouského spisovatele Quida Moosbruggera (autora knihy "...A přece létají!“) v Praze, která se konala 2.9. 1996. Od této doby se Diskusní klub pravidelně každý měsíc scházel a pořádal besedy s rozpravou.

František Hladík se snažil již od onoho roku 1996 navázat spolupráci se švýcarským kontaktérem Billym Meierem a skupinou FIGU, utvořenou kolem Meiera. To se mu po čase zprvu povedlo a krátce fungovala i 1. česká skupina FIGU. Podařilo se také již v roce 1996 a 1997 vydat několik článků o případu BEAM v Pražských novinách, což byl ve své době opravdový průlom. Později však Hladík učinil osudovou chybu, kdy v nadšení a zaslepeném zapálení nechal neautorizovaně přeložit některé z materiálů Billyho Meiera a obsah šířil - bez svolení ze Švýcarska. Kontaktér Billy jej poté obdařil vysokým finančním trestem (cca. roku 2001) a otočil se k němu nesmiřitelně navždy zády, na což měl asi právo. Pan Hladík v přímé souvislosti s trestem, pokutou a zavržením od Billyho, které nečekal, dostal infarkt, byl léčen na oddělení ARO a získal trvalé potíže se srdcem. Ani poslední výprava pana Hladíka za ,,Billym“ do švýcarského Semjasina střediska stříbrné hvězdy, v říjnu roku 2010, nepřinesla smír! Billy jej evidentně nechtěl.

To, co se panu Františkovi opravdu povedlo, byla neúnavná šňůra přednášek na téma obecné ufologie, případu BEAM a duchovního učení (Učení ducha) Plejáranů, a to zejména v Praze, ale i v jiných místech ČR (např. Karviná, Morkovice, Šumava). Jemu se skutečně podařilo, tak jak sám chtěl, přispět svým dílem k informování české veřejnosti o tématice UFO a BEAM. Velmi podrobně se věnoval duchovnímu učení BEAM, které se snažil pochopit a s ostatními o něm přemýšlet. Zde byly pověstné svého času jím vedené tzv. "fakulty“, tedy setkávání zájemců o ufologii a duchovní učení v sálech tehdejšího OKD Vltavská Praha (dnes je ona budova OKD prodána developerskému gigantu Orco) a vedení smysluplných rozhovorů. Tento velký zastánce pravosti případu Billyho Meiera byl však vždy současně názoru, že existují i jiní kontaktéři, a to i v Čechách – a měl k tomu své důvody. V této záležitosti se tedy shodoval se zkušenostmi České exopolitiky.

František Hladík byl velmi společenský, dobromyslný, tzv. stará škola, zajímal se o druhé a nezištně pomáhal. Měl vybudováno silné sociální cítění, neboť sám pocházel z velmi chudobných poměrů. Někdy byl také tvrdohlavý a silně hájil svůj názor; rozhodně mu tedy nelze upřít, že byl osobností par excellence. Pan František jistě může být dáván za vzor všem českým důchodcům, neboť svůj důchodový věk prožil opravdu naplno a obohatil svým přínosem a přístupem mnoho dalších jedinců kolem sebe, včetně mládeže.

Myslím, že v mnoha srdcích zůstane vzpomínka na tohoto osobitého, čiperného staříka dlouho živá.

 1, 1, 2, 3  
Zdroj Internet: Dana Rašínová. http://www.exopolitika.cz/zemrel-znamy-prazsky-ufolog-frantisek-hladik/663