Historie


Podorlické setkání 2012

Datum   Jiné články Fotografie  
4. – 6.05.2010

Již poosmé se konalo Podorlické setkání, organizované klubem Záblesk. Pěkné, zvenku nijak nerušené prostředí. Veškerý servis, strava, ubytování, apod. byl, jako vždy, bez závad, i když pochopitelně, opět o něco dražší. Snad i díky tomu se oproti minulým létům účast snížila na pouhých 14 osob, včetně pořadatelů.

V pátek večer odjezd do kostela v Jaroměři na varhanní koncert se zpěvem, od 20 - 21:30, pak prohlídka krypty.

Sobotní dopoledne hned v úvodu otevřel doc. Chudáček "aktuálně", a začal o vyzařování pyramid – což byly malůvky z fotošopu, uveřejněné na Osudu.Cz (“Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky do fotonového mračna“), a rozesílané pomatenci na všechny strany, a následovalo dvouhodinové plácání o zónach, které se vyrábí tzv. pí-kroužkama. To se prostě namalují na balicí papír kroužky s tečnou a to vytvoří zónu. Pyramida jí pak odruší! Za pouhých 50 Kč byly na prodej Chudáčkovy "Kosmické listy", v čísle 2 s „Otevřeným dopisem příznivcům a odpůrcům našeho hnutí.“ Ten reagoval na to, že v článku „Nejen Wagnerovo kladívko“ (1) Karel Wágner citoval z článku L. Šafaříka „Vědecká a výzkumná činnost doc. Chudáčka“ a označil ho jako výstižný. (2)

Měl dojít kdosi z hvězdárny v Úpici a ten nedošel, tak následovala krátká prezentace a upoutávka ke knize „Guy Lyon Playfair: Telepatie mezi blízkými - výzkum začíná u dvojčat.“ (ELFA, Praha, 2006) od KPUFO (L. Šafařík). Bylo řečeno, že v knize jsou popsané faktické výzkumy a nikoli bláboly, za které se oprávněně rozdávají bludné balvany.

Marie Komárková ukazovala svoje malby "aut. kresbou a komunikaci s podvědomím.“

Protože v podtitulu setkání byl „Konec světa 2012 – ano či ne?“, po obědě následoval film o konci světa, předloženo jako náboženský pohled na problematiku, ale stačilo málo, aby posluchači zjistili, že šlo o jehovistickou nalejvárnu.

Pak přednášel Zdeněk Marek o zvuku, jak funguje, jak je vnímán, v podstatě nic, co by nebylo známé odjinud, v trvání opět 2 hodin.

Po večeři dojela Jitka Lenková, která měla podnětnou a všeobsažnou přednášku o různých koncích světa, roku 2012 a dalších souvislostech. Bohužel, neustále přerušovaná nekompetentními připomínkami doc. Chudáčka o éteru, zónách apod. nesmyslech, úplně mimo téma.

Pak ještě bylo povídání Jiřího Nitsche – „Vliv Jupitera a Saturnu na existenci lidstva“ o jakési souvislosti mezi astronomií a astrologií.

Na závěr sobotního programu byl promítnut 10 minutový film o nové knize Ivana Mackerle „Návrat nejistý.“

Nedělní ráno byla ještě přednáška pana Dittricha, tentokrát o zvucích z pyramid. Všude je tón A a písmeno A - ve Stonehenge je z kvádrů postavené A, na Vítězném oblouku v Paříži je A, v románských oknech je A, a nějaká rytina spirály ze skály je tvar kosmu…

A výsledek?

Příjemné setkání v pěkném prostředí bohužel nevyvážilo to, že obsah ztrácí badatelský rozměr ve prospěch blábolů a pseudovýzkumů bez jakéhokoli rozumného podkladu.

Další setkání se má uskutečnit až v září 2013. Doufejme, že s lepším a podnětnějším obsahem.

Odkazy

(1) Wágner, K.: Nejen Wagnerovo kladívko. blog.idnes, 5.5.2011. Internet: https://karelwagner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=190283&setver=touch

(2) -r-: Vědecká a výzkumná činnost v pojetí doc. I. Chudáčka. ZaZ, 12.12.2012. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/nazory/167-vdecka-a-vyzkumna-innost-v-pojeti-doc-i-chudaka

 1, 2, 1, 2, 3  
Zdroj KPUFO.CZ