Historie


Seminář Sfinga – Houska 2010

Datum   Jiné články Fotografie  
15.- 16.05.2010 PŘEDNÁŠKY probíhaly od 9:30 do cca 18:00 hod. to jsme už odjížděli.

Luboš Šafařík (KPUFO, ČsAAA) – ČR z hlediska archeoastronautiky. (Vyprávění o AA, u nás i v zahraničí.

Františka Vrbenská – Podoby smrti v kulturních dějinách. (Poněkud temné téma, které se na tajemný hrad výborně hodilo.)

Josef Schröter – Dřetovické podzemí. (Psychotronik J. Schrotter vyprávěl o hledání chodeb za pomocí virgule. Vyvolalo to diskuse od znalců podzemí a o možnostech psychotroniky.)

Milan J. Zacha Kučera (KPUFO) – Fenomén zazdívání v evropském prostoru (aneb proč se našlo tolik lidských koster v základech tolika staveb). Hluboká analýza podstaty tohoto fenoménu, s příklady od nás i ze zahraničí v průběhu času.

Josef Purkrt (FFC, ČsAAA) – Podivuhodný válečný invalida (o jedné postavě z knih L. Součka – B. Heimovi a jeho teoriích.)

Aleš Vít – výklad a možné vysvětlení jednoho zařízení v Hradišťku u Štěchovic jako zkušebnu raketových motorů raket V2. Byla to ukázka toho, že i přísně logickým postupem lze dospět k naprosto pochybným závěrům, neboť motory na V2 se zde nevyráběly a bylo by proto nesmyslné, aby byly převáženy přes půl Německa do Čech a zase zpět.

Aleš Vít – výklad jakýchsi kosmologických teorií s ukázkou tzv. lifteru.

Ladislav Lahoda (CMA) – Podzemí 2010. (O návštěvách podzemí na Slovensku).

Během přestávek bylo možné se připojit k nějaké exkursi a vyslechnout výklad kastelána. Prohlídka vede z nádvoří do oné vyhlášené kaple s malbami.

Byl jsem na hradě před 10 lety a nic se tam v podstatě nezměnilo, až na to, že kastelán chodí v dobovém kostýmu a vykládá daleko více podrobností, než kdysi – zjevně vše odposloucháno od záhadologů.

Tak je stále možné slyšet, že hrad je stavěn jakoby měl chránit od něčeho zevnitř… pod kaplí je díra do pekla … Máchův dopis … Nevadí, že Máchův dopis je vysvětlen, ani to, že pravá „díra do pekla“, byla úplně mimo hrad v jiné kapli.

Tak z obrazu lukostřelce se vyvozuje, že jde právě o onoho démona, mířícího na člověka, a je prý to světový unikát, neboť nikde na světě není nikde levoruký lukostřelec. Dokonce je prý známo jméno té postavy, na kterou se míří, ale nepamatuji si ho.

K prohlídce zámku, kde v podstatě nic není k vidění, přibyla i návštěva hladomorny, opět s poutavým povídáním a návodem, co tam lidé mají „cítit“. Pokud řeknou, že nic, dozví se, že ne každý je na to připraven, atd…

S kolegou Pilzem jsme se šli podívat na místo vyústění jedné chodby v okolí. Bohužel, za 10 let je místo úplně zasypané.

Seminář probíhá na vyšší úrovni, přednášky i diskuse jsou kvalitní.

Nepřízeň počasí snad nevadila, i když je chlad z hradních stěn znát.

Trochu vadí, že v průběhu semináře jsou účastníci omezeni v pohybu, a to nikoli po hradě – ten mohou naopak projít úplně sami i do těch nejzapadlejších míst. Musí však vyčkat otevření vrat na dvůr, kde je obchod s občerstvením. Jinak všechny služby jsou kvalitní.

 1, 2 1, 2, 3  
Zdroj KPUFO.CZ