Historie


Valná hromada ČePeS
Datum   Jiné články Fotografie  
06.03.2010 Dne 6.3.2010 jsme se společně s Ing. O. Válkem a V. Drobečkovou (za KPUFO/SBP) zúčastnili valné hromady ČEPES. Schůze měla řadu zajímavých bodů, které jsou poučením i pro nás.

ČEPES obdržela od Hospodářské komory „Potvrzení o atestaci“ na termín „psychoenergetika“. Podle mého názoru tento „atest“ neopravňuje k ničemu, a nelze na jeho základě provozovat jakoukoli činnost bez stanovení tomu odpovídajícího povolání. Bylo konstatováno, že je to po 25 letech snažení první reakce nějakého orgánu na jejich práci.

I když sleduji ČePeS řadu let, na činnosti se nic nemění. Člen za celý rok má k dispozici pouze 2 časopisy Psychoenergetika, a i když nové, tak neaktuální a strnulé web stránky. O činnosti výboru, a jiných akcích nemá za celý rok vůbec žádné zprávy.

Přestárlá členská základna, která se od loňska snížila pod 200 členů, žije dávnými údajnými úspěchy a jedna schůze za rok jim vyhovuje. Na schůzi jsme se ani nedozvěděli, kolik je přítomných a tedy pokud je schůze usnášeníschopná.

Zpráva o hospodaření nevypověděla nic o skladbě výdajů, kolik stojí vydávání časopisu nebo zda jsou funkce ve výboru odměňované. Materiály z valné hromady nejsou mimo konání schůze přístupné ani členům na internetu. Za čl. příspěvek 350 Kč (bez časopisu, 500 Kč s časopisem) jde o mizivé služby. Dokumenty z minulých valných hromad nejsou nikde k dispozici ani členům.

Na mé oznámení, že se budeme společně snažit o ověření schopnosti senzibilů působit na hmotu (cestou experimentu s kroucením lžiček) bylo řečeno, že toto bylo dávno prověřeno, a že je to v podstatě nezajímá. Na můj údiv nad takovýmto přístupem se strhla hádka.

Na schůzi byli 2 lidé ve věku kolem 30 let. Z nich jeden, dosud 2 roky člen výboru a tvůrce webstránek, rezignoval na funkci i členství v ČePeS a vystoupil s dost alarmujícími informacemi o tom, jak to ve vedení chodí. Ačkoli by za normálních okolností to bylo na odstoupení celého vedení, členská základna reagovala na jeho vystoupení odmítavě. Oběma nejmladším jsme nabídli spolupráci u nás.

Činnost tohoto sdružení je trvalým poučením pro naši práci v tom, čeho se vyvarovat.

• Je to především utužení vztahů do strnulé, uzavřené skupiny, která mezi sebe nepustí nikoho, kdo by mohl přinést něco nového. Tím zaostává za požadavky doby a nefunguje přínos nových, mladých členů.
• Dále, i přemíra formalismu nechrání před závažnými chybami v řízení, pouze je kamufluje a zakrývá.
• Dnešní spolky musí být užitečné svým členům a rychle reagovat na všechny změny. Musí průběžně poskytovat dostatek informací o své činnosti a vtáhnout členy do řízení spolku. Nesmí vzniknout propast mezi vedením a členskou základnou.

     
Zdroj KPUFO