Historie


Setkání českých záhadologů v Otvovicích

Datum   Jiné články Fotografie  
30.01.2010 Ani sněhové závěje nezabránily pozoruhodnému setkání dobrých přátel

OTVOVICE – Asi nikdo z obyvatel Otvovic, tím spíše Lucie Bílá, netušil, že za laskavé podpory místního obecního úřadu se v jeho zasedací místnosti sešla elita české záhadologie. Že netušíte, oč jde?

Předseda občanského sdružení Klub Fantastických fakt (Fantastic Facts Club - FFC) Josef Purkrt zde v sobotu 30. ledna 2010 dopoledne zahájil jeho výroční valnou hromadu. O tomto občanském sdružení asi ani občané místní obce moc nevědí, ale české záhadologické veřejnosti je dobře znám. Už jen proto, že jeho členové se této problematice věnují řadu let.

Sfinga stále záhadná

Stěžejní každoroční akcí klubu je setkání Sfinga, které se poprvé konalo v roce 1997 v Rokycanech. Ti, kteří se zajímají o záhady, se zde každý rok setkávají s některými známými i méně známými záhadology, léčiteli, hledači pokladů, netradičními vykladači naší historie a dalšími zajímavými lidmi, kteří nejen přednesou svůj příspěvek, ale účastníci setkání se jich v diskusi, na kterou je vyhrazen dostatečný časový prostor, mohou zeptat na vše, co je zajímá. Několik posledních let se toto pozoruhodné setkání odehrává na hradě Houska skrývajícím četná tajemství. Letos se bude konat o víkendu 15. 5. – 16. 5. 2010.

Na Turské pole i jinam

To však není jediný bod programu činnosti Klubu Fantastických fakt naplánovaný na letošní rok. Hned na jaře by se měla uskutečnit výprava na Turské pole, ve hře zůstávají takové náměty, jako je výprava do Štěchovic po stopách tamního, stále ukrytého pokladu, další bádání na hradě Zvíkov navazující na zkušenosti klubu z předchozích let, zkoumání menhirů a možná i výjezd do Sovích hor v Polsku, pod nimiž se skrývá labyrint nacistických podzemních továren na výrobu tajných zbraní Třetí říše.

Zajímavá spolupráce

Na valnou hromadu byli srdečně pozvání i hosté, a tak se zde kromě členů FFC sešel skutečný výkvět české záhadologie. Cestovatel a badatel Ing. Ivan Mackerle přítomné seznámil s výsledky své zatím poslední cesty, a to po stopách ztracených měst v Amazónii. Prezident Československé archeoastronautické asociace a zároveň tajemník Klubu psychotroniky a UFO L. Šafařík ocenil činnost FFC a vyzdvihl užitečnost vzájemné spolupráce v této oblasti mezi jednotlivci i organizacemi. Badatel a spisovatel Petr Vokáč připomněl, že působení menhirů na okolí, není ani zdaleka vysvětleno. Sám prý zde zažil mimořádné zážitky.

A co podzemní chodba?

Předseda FFC Josef Purkrt při této příležitosti připomněl, že klub se v minulém období věnoval výzkumu údajných podzemních chodeb v bezprostředním okolí Otvovic. Ke konečnému potvrzení či vyvrácení jejich existence ve vytipované lokalitě by však bylo zapotřebí provést vrt, na který se nedostávají finanční prostředky. Přesto je třeba hodnotit kladně, že hospodaření klubu i v loňském roce skončilo mírným přebytkem. A aby bylo zákonu učiněno zadost, valná hromada Klubu Fantastických fakt rovněž zvolila (staro)nové předsednictvo. To ze svých řad vybralo předsedu – opět Josefa Purkrta. A pokud i vás stejně, jako všechny přítomné, zajímají záhady nebo jste sami prožili něco nevysvětlitelného či tajemného, už víte, kam se obrátit – na Klub Fantastických fakt v Otvovicích (http://www.ffc.cz).

Jaké by to bylo setkání badatelů, kdyby neodezněly zajímavé přednášky o nejvlastnější činnosti záhadologů - o cestách a odhalení dalších záhad. První vystoupil Ivan Mackerle s vyprávěním o své poslední cestě do Amazonie a všichni se můžeme těšit na film z této expedice. Poté Pavel Kroupa vyprávěl o šetření lokalit s kruhy v lesích. L Šafařík předložil k diskusi prezentaci o nacistických létajících discích a program završila přednáška Jana Šindela o posvátné geometrii. V 18 hodin se tak badatelé rozešli s novými náměty a impulsy pro další práci.

  1, 2, 3  
Zdroj Jitka Lenková, BCS. Internet: http://www.zahadno.mysteria.cz/