Historie


UFO fórum (Wroclaw)

Datum   Jiné články Fotografie  

27.04.2007

Účast na polském UFO fóru 28.4.2007 ve Wroclawi

Wroclawské 11. UFO fórum

se konalo v sobotu 28.4.2007 v kulturním domě Agora na vilovém předměstí Wroclavi.

Díky organizátorovi, novináři Januszi Zagorskému (foto 1) se poté, co jsme oznámili úmysl také dojet, našel v programu také 15 minutový prostor pro prezentaci KPUFO. A tak jsme se vypravili do Wroclawi, kde jsme plánovali setkání s dalšími kolegy z Východoevropské asociace badatelů anomálních jevů, především s iniciátorem této spolupráce, J. Sidorovem z Lotyšska.

Program byl nabitý k prasknutí. 10 - 30 minutová vystoupení na nejrůznější témata, bez rozdělení do nějakých tématických bloků, následovala za sebou bez jakékoli přestávky. Ani pomyslet na nějaký předěl nebo odlehčení. To ostatně připravili někteří vystupující.

Akce se konala v sále, kde se obvykle konaly taneční zábavy. Z dalších prostor kulturního domu se občas ozýval rachot ze zkoušek nějaké kapely. (Foto 2 - kulturní dům Agora)

Akce byla bohatě navštívena novináři, jejich kamery byly všudypřítomné. Co chvíli se zde konal s někým rozhovor, tu pro tisk, nebo pro polskou TV, která zde nemohla chybět a měla zde svůj přenosový vůz.

Pokud by českého návštěvníka překvapila skladba přednášek (ostatně to je silné slovo, spíše vystoupení) pak jejich obsah uváděl mnohdy do rozpaků.

Už první vystoupení Marcina Mizery s UFO na fotografiích by nesneslo ani ten nejmírnější kritický pohled. Předváděné tečky a šmouhy na fotografiích byly z 99 % místní ptactvo nebo hmyz. Je s podivem, že se pan Mizera o vyloučení takových snímků ani nesnaží. Jak ukazuje článek „Není všechno UFO , co se svítí“ na portálu KPUFO „Záhadné fotografie“, právě Marcin Mizera raději řekne profesionálnímu fotografovi, že expertizy jsou tajné, jen aby nemusel přiznat barvu a hodit snímek „UFO“ do koše.

Druhým vystupujícím byl starší pán, Ing. Andrej Krasnicki, který měl hovořit o UFO a antigravitaci. Hned v úvodu se ptal, jestli je v sále ještě někdo, kdo nezná jeho knihy. Nechtěli jsme mu kazit radost a jitřit jeho zanícené ego, a tak jsme se nepřihlásili. Pan inženýr začal však překvapivě mluvit o dost známých tezích – způsobu pohybu UFO zřejmě skrz černé a bílé díry, kterými překonává zakřivení prostoru a tak i nekonečné vzdálenosti. Jak ukazují zprávy z předchozího ročníku UFO fóra, ukazoval nám úplně ty samé obrázky.

Po něm následovalo vystoupení o Protonech a antigravitaci Dr. Zbygniewa Osaka. Šlo o dosti nudnou prezentaci plnou vzorců. Pokud k tomu přičteme přerušovaný projev hlasu plného pomlk a zámlk, pak to bylo na spaní. O protonu však nepadlo ani slovo, pokud se to dalo z huhlavého přednesu identifikovat.

Pak následovala senzace, na kterou zřejmě všichni čekali. Mnoho lidí ze zadních řad se rychle přesunulo blíž k pódiu se svými fotoaparáty a kamerami. Mělo jít o ukázku plazmové pistole Dionyze Pietrone. Mladý muž vybalil pistoli, která se podobala fénu a naplnil ji jakousi kapalinou z láhve, což prý byla voda. Pak pistoli zapojil do sítě a chvíli počkal. Poté z pistole vyšlehl asi 10 cm plamen, podobný jako z acetylénového hořáku, ale bez spalin. Postupně předvedl řezání ocelového plechu, skleněné láhve i keramické dlaždičky. O principu se samozřejmě s ohledem na autorská práva nehovořilo, ale šlo zřejmě o kyslíko-vodíkový hořák. Ale byl to prý důkaz kosmické technologie, jak se také vystoupení nazývalo. Padly i slova o perpetuu mobile, i když pistole byla zapojena na el. proud.

Následovaly krátké filmové záběry z Wylatowa, kde se každý rok (až na ten loňský) objevovaly agrosymboly. Jeden z návštěvníků, který tam loni chtěl zachytit vznik kruhu v obilí, tam místo toho natočil svítící, barevně blikající bod nízko nad obzorem. Samozřejmě se domníval, že už už vidí ony světelné koule, které údajně vznik agrosymbolu provází. Na záběru jsme viděli pouze černou plochu, kde se vlivem třesoucí se ruky pohyboval světelný bod, neustále rozostřovaný a zaostřovaný. Kolega J. Sidorov z Lotyšska trefně poznamenal, že by stačilo se podívat na atlas hvězdné oblohy k onomu dni a hned by bylo jasno, co je to za objekt.

Program pokračoval dalšími krátkými filmy a vyprávěním o sledování vzniku agrosymbolů u Wylatowa, a jak už bylo řečeno, tvůrci piktogramů loni tuto obec poprvé za několik let minuli. Loni se také poprvé k autorství některých piktogramů přihlásila skupina padělatelů, kteří si říkají „Deskarze“ (deskaři?, prknaři?). Jejich přiznání bylo pro polské badatele tak překvapivé, že začali historii agrosymbolů v Polsku dělit na dobu před objevením deskařů a po nich. (viz článek Lebek, B.: „Kregi v zbozu – fenomen poza logika“. (http://www.wylalowo.pl) Také tomuto tématu byl věnován další blok krátkých videozáběrů J. Zagorského. To už dostal program asi 20 minutový skluz.

Následovalo vystoupení o UFO na starých obrazech středověku a renesance. I. Witkowski opět nepředvedl nic nového, než co je běžně k vidění na internetu nebo ve starších časopisech – malby z Dečani v Kosovu, různé skvrny na renesančních obrazech, atd. dávno známé. Pro českého posluchače byly překvapivé možná jen hlubokomyslné úvahy a rozvíjení hypotéz o těchto skvrnách a úmyslech mimozemšťanů, vznášejících se nad našimi středověkými městy.
Poté proběhla prezentace o činnosti KPUFO, která musela být vedena v ruštině a jeden z organizátorů ji překládal do polštiny. Množství materiálů a vytištěných prezenzací jsme nechali obecenstvu k rozebrání.

Jevgenij Sidorov z Lotyšska pak představil svůj klub UFOLATS a ukázal postup řešení záhadných otvorů na zamrzlých řekách, ke kterým ufologové zorganizovali diskusi vědců z různých oblastí. Překvapivě se toto vystoupení, nejserióznější z celé přehlídky, nedočkalo potlesku. Ten zazněl až poté, co na závěr účasti Sidorov promítl několikasekundový záběr přeletu bílé koule před objektivem bezpečnostní kamery jednoho rižského domu.

Pak vystoupil maďarský autor mnoha kontroverzních knih Istvan Nemere. Naštěstí hovořil polsky, protože zde má rodinu a v Polsku žije. Prý je autorem už asi 400 (!) knih s celkem 11 milióny výtisků. Naštěstí v ČR se jeho „objevy“ nevydávají. Už na počátku 90. let proslul svými neseriózními bláboly o tom, že Gagarin nikdy do kosmu neletěl, a když, tak na Měsíc, kde i zůstal – tedy v podstatě povídačky z 5 cenové skupiny, které se šířily stále a měly jen jeden cíl – ponížit význam této události v očích světové veřejnosti.

Následovalo vyprávění o jakémsi „incidentu“ nad vojenskou střelnicí v Nadarzycach, kdy UFO pronásledovaly stíhačky. Pamětník se nemohl zbavit dojmu, že šlo o podobný případ z 31.12.1996, kdy česká vojenská letadla pronásledovala světla z diskotéky.

Celá akce byla jeden mediální cirkus. Tisk, TV… snad úlitba sponzorům, mezi kterými bylo i místní radio.

Tento společný jmenovatel měla i korespondence J. Zagorského s prezidentskou kanceláří, když žádal o uvolnění informací o UFO. Je otázkou, jak by reagovala kancelář našeho prezidenta. Ta nereaguje ani na to, že prezident Klaus již celé roky pózuje na propagačních materiálech sekty Vesmírných lidí, a to i přes naše upozornění.

Fórum pokračovalo vystoupením G. Michalowského o možném americkém spojení politických kruhů s mimozemšťany. Globální oteplení, snížení počtu obyvatelstva a další problémy i jejich řešení mohou mít prý v pozadí mimozemské zásahy.

Dalším zahraničním hostem byl Bruce Moen z USA, prý kontaktér se záhrobním světem. Duše zemřelých v jeho pojetí cestovaly z dimenze do dimenze. Bylo zřejmé, že tento postarší pán se rád poslouchá a tak přesáhl své půlhodinové vystoupení o dalších 20 minut a způsobil ještě hrozivější skluz v časovém plánu.

Po něm vystoupili redaktoři časopisu Crystal, který je v podstatě zaměřen na esoteriku. O něco racionálnější je časopis Nieznamy Świat, něco jako český Magazín 2000 záhad. Na jiné časopisy, věnující se záhadám jsme běžně v prodeji nenarazili.

Po tomto vystoupení jsme v 21 hodin UFO fórum opustili – naše ubytování bylo na druhém konci města. Program už měl skluz 45 minut, a tak jsme už nestihli vyprávění T. Cwieka o Wing Makers, prý neobvyklé závěti kosmické rasy. Nevím, jestli někdo v ČR bere krycí historku tohoto esoterického byznysu vážně, snad ne.

Mělo následovat i vyprávění J. Ziolkowkého o Kosmu a civilizaci nové éry, případy UFO ve Švýcarsku a příhoda z hypnotické regrese (tzv. syndrom 2012) – tedy zřejmě šlo o vizi konce světa, vztahující se k tomuto datu. Minul nás i případ chupacabry v Polsku, který měl proběhnout podle původního plánu před 22 hodinou.

Vedle setkání a rozhovorů s J. Sidoroven z UFOLATS a iniciátorem založení VEAS (Východoevropské asociace badatelů anomálních jevů) jsme tedy zjistili, čím žije ufologická scéna v Polsku. Bohužel to zjištění není radostné – až na výjimky prezentované záhady byly již 100 x ohranými písničkami. Bohužel se z rodinných důvodů nedostavil Robert Lesniakiewicz, se kterým jsme se také chtěli setkat.

Z hlediska českých poměrů by taková akce neměla šanci. Nejen, že by české obecenstvo některé přednášející vypískalo. Překvapilo také, že z pléna nezazněl jediný dotaz na přednášející a to po celou dobu akce. Ostatně se s něčím takovým ani nepočítalo.

Polská záhadologická scéna se tak málo zabývá skutečným hledáním, neboť by to znamenalo značně redukovat zásobu záhadných jevů, kterými se záhadologové prezentují. Zůstalo by tak jen velmi málo témat, které by bylo možné prodat sdělovacím prostředkům a tak si dělat reklamu pro další činnost, pro prodej knih apod. Když k tomu přičteme rozhádanost jednotlivých badatelských center a v podstatě neexistenci jakékoli centrální databáze a koordinace činnosti, je situace velmi tristní. Každý si chrání „tu svoji“ záhadičku, a kritický hlas kohokoli je útokem oponenta v podstatě na sféru podnikání. Těžko tedy hledat nějakou diskusi a odhalování podstat. Jsou známy i vyložené podvody, např. případ u vesničky Zdany, kde kdosi z Nadace Nautylus nafotil do výšky vyhozené, slepené, skleněné hrnky, což se pak označovalo za nejlepší fotografie UFO za celou jeho historii. Na čas tato záhada přitahovala mnoho důvěřivých lidí. To byl zřejmě účel a reklama nadace před příjezdem zahraničních hostů.

Křehké příměří mezi polskými badateli je občas přerušeno skutečnými konflikty. To se nevyhnulo ani minulému UFO fóru. Polská TV vedle šotu z fóra uvedla rozhovor právě s R. Bernatowiczem, ředitelem Nautila. Protestní dopisy organizátorů, připomínajících, že tato organizace nemá s touto akcí nic společného, poté šly po celém Polsku.

Proces hledání badatelů v zahraničí tedy pokračuje.

 

 
Zdroj KPUFO.CZ