Historie


Seminář Sdružení badatelů v psychotronice (Praha)

Datum   Jiné články Fotografie  
24.02.2007 Dne 24.2.2007 se v Praze konal seminář, zaměřený na problém bádání v psychotronice. Byly předneseny 3 referáty doplněné prezentací
  • Válek, O.: Stručná historie SBP a vývoj některých teoretických východisek v psychotronice
  • Štarman, S.: Výzkum na bývalém Pracovišti pro psychotronický výzkum vedeném p. Rejdákem,
  • Bažant, V.: Výzkum na bývalém pracovišti Psychoenergetické laboratoře (PEL) vedeném prof. Kahudou).

Diskuse ukázala nutnost dalších setkání a řešení praktických úkolů.

     
Zdroj KPUFO