Historie


Konference Sfinga 2005

Datum   Jiné články Fotografie  
14.05.2005 CMA (Společnost pro výzkum historického podzemí) a FFC (Fantastic fact club) pořádají již třetí setkání na hradě Houska

Letošní setkání se koná 14. května 2005 a zájemci mohou na hradě přespat do 15. května (toto je zcela výjimečná příležitost, majitel hradu to jinak nepovoluje...)

Pokud máte předběžně zájem se zúčastnit, odpovězte na tento e-mail (Laco.Lahoda@seznam.cz) a sdělte, kolik kolegů byste chtěli vzít sebou, kapacita hradu je omezena a bude brán zřetel na dříve došlé přihlášky. Max kapacita hradu je asi 80 osob.

Předběžný poplatek za akci je 200 Kč a pořadatelé slibují zajímavý program, ve kterém nebudou opět chybět záhady hradu Houska i poslední objevy CMA v podzemí a vojenských prostorech a pátrání členů FFC.


***

Před časem mne po mailu kontaktoval předseda Fantastic Facts Clubu Pepa Purkrt stran mého výzkumu o hradě Houska. Slovo dalo slovo a časem jsme se sešli v Praze a při vzájemné diskusi přišla řeč i na Konferenci Sfinga 2005. Velmi rád jsem přislíbil svou účast a nabídl i spolupráci Arexe a Arboria. Po běkolikerých domluvách po mailu i telefonicky bylo konečně ve připraveno a tak nadešel den D. Den odjezdu na KONFERENCI SFINGA 2005

Pátek

Nějakou dobu sebralo domlouvání se, kdy, kde a jak se sejdeme. Nakonec jsme se domluvili na odjezdu z Nové Paky ve 14:30. Opravdu kolem 14:00 tam už B.e.s.t. i s autem stál a poněkud hypertrofovaně projevoval svoji plumofolii. Vtipné to bylo prvních 5 minut, pak to už zavánelo čímsi „zvláštním“. Cesta probíhala vesele a těsně před Houskou jsme trocha bloudili a nakonec jsme na chvíli zastavili u kostela v Bořejově, kde jsme chvíli strávili kocháním se na přilehlém hřbitově a posléze pokračovali dále. Ke hradu jsme dorazili kolem 16. hodiny a zbylý čas jsme strávili u Luňákovy kaple (čerstvě opravené). Zde jsme se seznámili (osobně) také s Arboriem, Markem a Joshuou. Po 19.-té hodině jsme přišli na hrad, kam už přijížděli členové CMA v čele s Lacem Lahodou a počali připravovat přednáškový sál. Do hodiny dorazil i Pepa Purkrt a členové FFC. Večer jsme si v klidu prošli hrad a našli ubytování (pokoj v posledním patře s nádherným výhledem do kraje) a večer jsme strávili venku ve společnosti Arboria a spol., Modrého Portugala a vstřícného ohně. Těsně před usnutím jsme ještě řešili s 15 Q a B.e.s.t.em několik problému evo- a invokačních a pak jsme se již odebrali ku spánku.

Sobota

V sobotu ráno jsme vstali dostatečně brzo, abychom se stihli sbalit a přijít na registraci, která se odehrávala od 9:00 a ještě jsme vyhnali B.e.s.ta na nákup do Oken. V 10:00 začali první přednášky o výzkumech CMA v podzemí a ač nebyli prioritou mého zájmu, musím říci, že mne velmi zaujmuli. Laco Lahoda je skvělý propagátor a řečník a tak i akce pro laiky nepříliš atraktivní dokázal presentovat geniálním způsobem. Bylo to vtipné a hezké. Tento blok trval až do poledne, kde jsme se odebrali na oběd. Ještě před obědem jsme řešili nedostatčenou relevanci a erudici výkladu p. kastelána v kapli. No hezky jsme si s Arboriem a ostatními zanadávali:-) Po obědě cca v 13:00 začal odpolední blok. Laco Lahoda dokončil blok CMA a poté začal blok FFC.

Jako první nastoupil p. Ing. Petr Vokáč Csc. (wau), ale bohužel již zpočátku sepřespříliš agresivně a neprofesionálně pustil do diskuse se svými odpůrci. Navíc k tématu, které nesouviselo s jeho přednáškou. Což ho v očích posluchačů hodně shodilo, takže myslím, že celou jeho přednášku sledovali mírně s despektem, což byla jistě škoda. Tématem byly menhiry v Čechách a jediné co mě trochu zklamalo, byl přístup p. Vokáče s tím, že jeho přístup je skeptický, ale nedokáže jej vysvětlit (stran změn elektro-magnetického pole v okolí Menhirů).

Poté nastoupil Pepa Purkrt s tématem Voynichův rukopis, který byl velmi zajímavě připraven a poté jsme nastoupili my dva s Arboriem. Já osobně jsem sám se sebou nebyl příliš spokojen, protože vím, že jsem schopen své myšlenky přednést mnohem lépe a navíc jsem toho spoustu vypustil. Taky se musím přiznat, že jsem si neodpustil rýpnutí do p. kastelána:-) Po mě nastoupil již jmenovaný Arborius, který skvěle osvětlil korespondence v hradní kapli a demytologizoval kauzu fresky tzv. „kentaura“ v kapli. Následovala ještě krátké intermezzo pana Heřmana, u kterého jsem bohužel nebyl.

Poté pokračovali přednášky a presentace CMA, ale to jsem již nebyl přítomen, byli jsme vyprovodit a rolzloučit se s Arboriem a spol, který právě odjížděl. Poté jsem lehce diskutoval s jedním účastníkem konference o kauze templářů, jejichž problematiku jsem nakousl. Později následovala prohlídka podzemí, která byla velmi inspirativní. Večer jsem již víceméně relaxovali a užívali si dne a těsně před záapdem slunce jsme se i nějak rozdělili. S Cheerokez jsme se šli projít k Luňákově kapli, kde jsme se seznámili s velmi milým pánem, strážcem parkoviště jenž nám sdělil nejeden zajímavý příběh a navíc byl milým a příjemným společníkem. Večer jsme, hledaje místo k přespání, opustili pokoj, kde jsme spali předchozí noci a vybrali sice trocha strašidelnou leč vynikající půdu hradu. Za svitu svíček jsem si vychutnávali Modrého Portugala a doufali v nerušený večer vnímaje překrásnou atmosféru hradu. Leč naše přání nebylo vyslyšeno. Dlouho do noci lidí rúzné nás návštěvou svou vyrušovali z meditativního klidu:-) I tak jsem po čase (samozřejmě) usnuli.

Neděle

V neděli ráno jsme se urychleně zabalili a sešli dolů, kde jsme si dali úžasnou snídani - toť nakládaný hermelín a Modrý Portugal - pochutina pro bohy! Pak nás čekalo už jen shánění B.e.s.ta a 15 Q a kolem 11:00 jsme vyrazili k domovu.

Chtěl bych tímto poděkovat organizátorům celé akce, že měli chuť, sílu a peníze ji uskutečnit - tedy CMA v čele s Lacem Lahodou a FFC v čele s Pepou Purkrtem, jemuž bych chtěl poděkovat, že mne kontaktoval a umožnil tak mě i Arboriovi presentovat naše názory stran Housky.

 1, 2 1, 2, 3  
Zdroj Informační bulletin KPUFO, Cody - https://cody.eldar.cz/srazy/sfinga2005.htm