Historie


Výsledek jednání v Mělníku

Datum   Jiné články Fotografie  

21.09.2002

Dne 21.9.2002 se na Mělníku uskutečnilo setkání českých klubů a badatelských skupin, působících v oblasti " záhadologie". Hlavní náplní schůzky bylo domluvit se na zásadách vzájemné komunikace a stanovit konkrétní doporučená pravidla, na jejichž bázi by spolupráce klubů a badatelů probíhala za vyšší informovanosti a součinnosti.

Původní návrh pravidel, předložený Klubem psychotroniky a UFO, nebyl ve své původní podobě přijat. K tomuto návrhu byly vzneseny významné připomínky, především ze strany zástupců UFO klubu Záblesk a FFC. Ze setkání jasně vyplynulo, že jsme všichni zajedno v nutnosti vzájemné spolupráce. Všemi byl kvitován jako přínosný návrh zástupců Projektu Záře. Ti pro prohloubení vzájemných vztahů jednotlivých badatelů, vedení klubů a jejich členů, navrhli pořádání společných akcí, přednášek a kongresů.

Výsledkem setkání bylo i rozhodnutí o nutnosti přepracování pravidel, předložených Klubem psychotroniky a UFO a vypracování tzv. prováděcích předpisů k některým jednotlivým bodům. Tato nutnost vzešla především z heslovitosti bodů v původním návrhu a jejich přílišné ohebnosti umožňující různý výklad.

Jednání se zúčastnili zástupci těchto spolků: (řazeno abecedně) FFC, Klubu psychotroniky a UFO, UFO klubu Záblesk, Záře.

 

Projekt Záře

Klub Záblesk

KPUFO, FFC

 
Zdroj Záblesk