Historie


Ve Fantastických Faktech se dějí podivné věci

Datum   Jiné články Fotografie  
03.12.2000 Známý záhadologický měsíčník se nyní potýká s ultimátem od společnosti Sírius

Velice známý a oblíbený časopis Fantastická Fakta se nyní dostal do relativně obtížné situace. Do tohoto časopisu přispívají různé záhadologické spolky i jednotlivci z celé České republiky. Jedním z přispěvovatelů je i společnost Sírius, kterou vede Petr Novák. Tato společnost se rozhodla, že bude diktovat podmínky, za kterých může časopis i nadále fungovat.

Spor se vyostřil do té podoby, že Sírius vystoupil s požadavky, které jsou podle mého názoru nesmyslné. Stejného mínění je i šéfredaktor časopisu Fantastická Fakta pan Mátl. Požadavky se našemu zpravodaji dostaly do rukou a proto je zde v plném znění uveřejňujeme. Udělejte si názor sami. Případné podněty nebo komentáře prosím směrujte na petr@ufo.cz nebo do chatu na našem serveru ZDE

Pro další bezproblémovou a solidnější spolupráci s časopisem Fantastická fakta a její redakcí, vedení společnosti Sirius- společnost zkoumající paranormální aktivity navrhuje tyto nutné změny:

1. Předseda společnosti Sirius nebo jím určený zástupce, člen společnosti, má morální a etický nárok zastávat funkci redaktora nebo alespoň předsedy redakční rady, vyplývající ze skutečnosti, že se nejvýznamnějším dílem podílela na vzniku a dalším běhu časopisu Fantastická fakta.

2. Funkce předsedy by měla být zcela přehodnocena a na místo současného, čistě formálního předsedy Ivana Mackerleho, zastávajícího tuto funkci již jen ze setrvačnosti, by měl být zvolen nový, jenž bude spolu s celou redakční radou rovnocenným partnerem při tvorbě náplně a spolurozhodování o obsahu časopisu Fantastická fakta. Tato funkce by měla být finančně odměňována (pravidelnou měsíční mzdou).

3. Redakční rada by měla zůstat i nadále v pohybu, otevřena novým členům, s jejichž přijetím musí souhlasit většina redakční rady. Do redakční rady je tímto navrhován případný nový, morálně kvalitní člen Vratislav Měchura.

4. V počátku existence časopisu bylo dohodnuto, že dotazníky (jejich kopie) a svědectví týkající se různých paranormálních jevů, které posílají lidé do FFC, budou předávány zástupcům společnosti Sirius k prošetření. Již delší dobu se od této praxe samovolně upustilo, a v rámci další spolupráce žádá Sirius její obnovení.

5. Dále je nutné ustanovit mezi členy redakční rady a členy redakce určitá "mediální pravidla", aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Nesmí docházet ke zcizování námětů z článků pro další zpracování bez souhlasu autora, a stejně tak nesmí docházet ke zneužívání neveřejných kontaktů na svědky paranormálních jevů a tím narušování jejich soukromí a anonymity. Takové jednán.í je nepřípustné, natož zaštiťování se jmény výzkumníků, kteří k tomu nedali svolení. Porušování domluvených pravidel bude napříště automatickým impulsem k bezpodmínečnému vyloučení z redakční rady a činnosti s časopisem související.

Společnost Sirius považuje za bezpodmínečně nutné o těchto požadavcích diskutovat, podmiňují další spolupráci s časopisem. Nebude-li toto prohlášení vyslyšeno, bude výrazně omezen tok informací ze společnosti Sirius, v krajním případě i přerušena veškerá spolupráce s časopisem Fantastická fakta.

za organizaci: SIRIUS - společnost zkoumající paranormální aktivity, podpis - Petr Novák

Text je okopírován z původní předlohy přes program OCR a podpis Petra Nováka je naskenován v původní podobě.

     
Zdroj (P.D.), 3.12.2000 - ufo.cz