© Klub psychotroniky a UFO, z.s. (KPUFO) ® * Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 45334871 * E-mail: kpufo@kpufo.cz 

Bankovní spojení : SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 * IBAN: CZ30 6800 0000 0042 1101 3926 * BIC: VBOE CZ 2X