© Klub psychotroniky a UFO, z.s. (KPUFO) ® * Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 45334871

* E-mail: kpufo@kpufo.cz * IDS: wa7gbw3 * Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú.: 8293894971/5500